Polecane linki z tagiem php

RSS i SimplePie

Google Reader nie jest dost?pne ju? prawie dwa miesi?ce, a na rynku pojawi?o si? sporo rozwi?za?, które skutecznie wype?ni?y lub nadal wype?niaj? luk? pozostawion? przez ten najwi?kszy jak do tej pory serwis.

Wyświetlenia 838

OK 0

NOK 0

Generatory w PHP

Wraz z pojawieniem si? PHP 5.5 mo?liwe jest w ko?cu tworzenie tak zwanych iteratorów, które nie wymagaj? specjalnych interfejsów oraz nadmiaru kodu do poprawnego dzia?ania.

Wyświetlenia 838

OK 0

NOK 0

Phalcon 2 i projekt Zephir

Nie tak dawno temu opisywa?em Wam mo?liwo?ci oraz niespotykan? wcze?niej wydajno?? Phalcon. Zaraz po publikacji tamtego wpisu twórcy frameworka opublikowali na swoim blogu post dotycz?cy przysz?o?ci Phalcon oraz wersji 2, a tak?e projektu Zephir.

Wyświetlenia 956

OK 0

NOK 0

Osom PHP #1 – Composer

By? ju? wprawdzie wpis o 24 bibliotekach PHP, które warto pozna?, ale.. jest tego znacznie wi?cej i naprawd? warto by? na czasie.

Wyświetlenia 829

OK 0

NOK 0

Phalcon = wysoka wydajno???!

Phalcon is a web framework implemented as a C extension offering high performance and lower resource consumption. There are many PHP frameworks nowadays, but none of them is like Phalcon (Really, trust us on this one).

Wyświetlenia 985

OK 0

NOK 0

Pobranie tre?ci strony niczym Facebook - PHP / jQuery

Z pewno?ci? wszyscy widzieli i znaj? sposób dodawania adresów URL do naszych statusów na Facebooku lub Google+.

Wyświetlenia 1131

OK 0

NOK 0

Pobranie listy email z Gmail u?ywaj?c PHP i IMAP

Je?eli czujecie potrzeb? (na pewno j? czujecie!) pobierania swoich emaili ze swojej skrzynki Gmail z wykorzystaniem IMAP, to mam co? dla Was!

Wyświetlenia 916

OK 0

NOK 0

24 biblioteki PHP, które warto pozna?

Musz? to napisa? – to niezwyk?e by? dzisiaj deweloperem j?zyka PHP.

Wyświetlenia 839

OK 0

NOK 0

Limitowane pobieranie plików w PHP

W sieci wielokrotnie spotkamy si? z ró?nego typu us?ugami hostingowymi, które pozwalaj? na wymian? plików.

Wyświetlenia 795

OK 0

NOK 0

Autoryzacja API – HMAC PHP

Autoryzacja REST API jest czym? nieco innym ni?eli autoryzacja u?ytkownika na stronie internetowej. Mechanizm HTTP Basic Auth tak?e tutaj nie pasuje.

Wyświetlenia 1324

OK 0

NOK 0

Geolokalizacja w PHP – Navigator

Navigator jest bibliotek? do j?zyka PHP, która pozwala na proste przeprowadzanie oblicze? zwi?zanych z geolokalizacj? oraz przeliczaniem jednostek.

Wyświetlenia 946

OK 0

NOK 0

PHP i okre?lenie wielko?ci pliku / katalogu

W moim ostatnim wpisie pisa?em o operacjach na plikach i katalogach w j?zyku PHP. Opisa?em kilka funkcji, w tym jedn?, która pozwala?a na okre?lenie rozmiaru pliku lub ca?ego katalogu.

Wyświetlenia 953

OK 0

NOK 0

Operowanie na katalogach i plikach – kilka przydatnych funkcji w PHP

S? w PHP takie rzeczy, ktore je?li raz ju? kto? gdzie? napisa?, to po?niej ju? nikt tego nie dotyka. Wierzcie mi lub nie, ale sam napisa?em kilka takich klas / funkcji, do ktorych nie chcia?bym wraca?.

Wyświetlenia 809

OK 0

NOK 0

Dane geograficzne na podstawie adresu IP w PHP

Dzisiejszym wpisem chcia?bym Wam pokaza?, w jaki sposób uzyska? mo?na dane geograficzne na podstawie adresu IP.

Wyświetlenia 997

OK 0

NOK 0

Autopost Facebook w PHP

W dobie wszechobecnych serwisów spo?eczno?ciowych jeste?my w stanie wykorzystywa? ich potencja? i zwi?ksza? tym samym ruch na naszych stronach poprzez prowadzenie Fan Page lub tworzenie dedykowanych aplikacji.

Wyświetlenia 1082

OK 0

NOK 0

Mobilna detekcja – lekka i przyjemna z PHP

Je?eli pracujemy nad projektami stron / aplikacji internetowych, które maj? by? równie? dost?pne na urz?dzeniach mobilnych, to w 99% przypadków zmuszeni jeste?my do konkretnej identyfikacji urz?dze?.

Wyświetlenia 965

OK 0

NOK 0

Losowy ?a?cuch znaków (string) w PHP

Kolejny wpis dotycz?cy j?zyka PHP i zarazem kolejny, ktory dotyczy operacji na ?a?cuchach znakow (string) w tym?e j?zyku.

Wyświetlenia 863

OK 0

NOK 0

Lepsze formatowanie stringów w PHP

Formatowanie ?a?cuchów znaków w j?zyku PHP cz?sto jest ma?o u?yteczne, a sam zapis takiego kodu niezbyt przejrzysty.

Wyświetlenia 812

OK 0

NOK 0

Upload archiwum ZIP i rozpakowanie na serwerze – PHP

Klasa, która obs?uguje upload archiwum ZIP oraz jego rozpakowanie po stronie serwera w j?zyku PHP.

Wyświetlenia 911

OK 0

NOK 0

Programming is fun

Programowanie, nowe technologie, Internet. Sporo nowo?ci ze ?wiata technologii. W?asne przemy?lenia i komentarze.

Wyświetlenia 1177

OK 0

NOK 0

$compile $injector $rootscope $scope 1.3.0 70-480 adres ip agile samoorganizacja zespół ajax android angular 1.3.0 angularjs ankieta apache api archiwum audio autopost autoryzacja b?belkowanie basicauth bdd biblioteka c callback canvas catch certyfikat charsets collection composer composition concurrent continuous integration css css3 curl czytnik dane geograficzne debian demotywator design design patterns detection dom download dropbox dyrektywa dyrektywy dyskusja dziedziczenie eclipse egzamin ejb email english eval external sorting externalsorting facebook facebook developer factory fan page feed fest hamcrest matcher testy filter filtr finally for format formatowanie formatowanie string framework generator geolocation geolokacja geolokalizacja github gmail google gosu grails gui hmac how-to html html5 html5 application cache html5 geolocation html5 local storage http humor if / else imap instrukcje warunkowe ip istanbul iterowanie j2ee jasmine java java applet javascript java persistance api java testy jednostkowe junit java www javascript javascript node.js canvas jpa jquery json jug lodz robotium spotkanie łódź junit jvm kanał karma katalog konkurs kontroler kopiowanie kurs kursy language lejos liceum limit locatorhq losowy maven metoda microsoft mobile mobile detect mocha mockito mvc mvw napespacer narzędzia natywne metody navigator netbeans ng-click ng-controller ng-repeat ngclick ngcontroller ngfilter ngrepeat not invented here nowoczesne środowisko deweloperskie oauth obliczenie og tag open graph open source operacje packagist parser patch installer patterns phalcon phalcon 2 php php 5.5 php mobile detect plik pobieranie plików popularność poser powermock pozycjonowanie programowanie projekt projekt dług techniczny provider python qunit random random string rekursywnie rest ria rozmiar rozmiar katalogu rozmiar pliku rozpakowanie zip rozszerzenie rss ruby satis scala scope selenium service sha-2 sha256 simplepie slim framework software craftsmanship software engineering solid sonar spring sprintf stosowanie string struktura dokumentu html5 superluminal-nudge svg switch szkolenia szkoły ponadgimazjalne tablice tail tdd technikum test testing testowanie testy this throw timer tomcat transformacje try tumbler tutorial uml unicode upload url usability usuwanie vaadin version video vsprintf web webapp webinar websocket wideo wielkość katalogu wielkość pliku wielow?tkowo?? worker wurf wydajność wyj?tki wyjątki wyniki wzorzec modułu xml yield zdarzenia zephir zip ziparchive łańcuch znaków ściąganie plików