Polecane linki przez: Maciej Rzepi?ski

Autoryzacja API – HMAC PHP

Autoryzacja REST API jest czym? nieco innym ni?eli autoryzacja u?ytkownika na stronie internetowej. Mechanizm HTTP Basic Auth tak?e tutaj nie pasuje.

Wyświetlenia 1243

OK 0

NOK 0

Geolokalizacja w PHP – Navigator

Navigator jest bibliotek? do j?zyka PHP, która pozwala na proste przeprowadzanie oblicze? zwi?zanych z geolokalizacj? oraz przeliczaniem jednostek.

Wyświetlenia 872

OK 0

NOK 0

PHP i okre?lenie wielko?ci pliku / katalogu

W moim ostatnim wpisie pisa?em o operacjach na plikach i katalogach w j?zyku PHP. Opisa?em kilka funkcji, w tym jedn?, która pozwala?a na okre?lenie rozmiaru pliku lub ca?ego katalogu.

Wyświetlenia 873

OK 0

NOK 0

Operowanie na katalogach i plikach – kilka przydatnych funkcji w PHP

S? w PHP takie rzeczy, ktore je?li raz ju? kto? gdzie? napisa?, to po?niej ju? nikt tego nie dotyka. Wierzcie mi lub nie, ale sam napisa?em kilka takich klas / funkcji, do ktorych nie chcia?bym wraca?.

Wyświetlenia 728

OK 0

NOK 0

Dane geograficzne na podstawie adresu IP w PHP

Dzisiejszym wpisem chcia?bym Wam pokaza?, w jaki sposób uzyska? mo?na dane geograficzne na podstawie adresu IP.

Wyświetlenia 925

OK 0

NOK 0

Autopost Facebook w PHP

W dobie wszechobecnych serwisów spo?eczno?ciowych jeste?my w stanie wykorzystywa? ich potencja? i zwi?ksza? tym samym ruch na naszych stronach poprzez prowadzenie Fan Page lub tworzenie dedykowanych aplikacji.

Wyświetlenia 1000

OK 0

NOK 0

Mobilna detekcja – lekka i przyjemna z PHP

Je?eli pracujemy nad projektami stron / aplikacji internetowych, które maj? by? równie? dost?pne na urz?dzeniach mobilnych, to w 99% przypadków zmuszeni jeste?my do konkretnej identyfikacji urz?dze?.

Wyświetlenia 879

OK 0

NOK 0

Losowy ?a?cuch znaków (string) w PHP

Kolejny wpis dotycz?cy j?zyka PHP i zarazem kolejny, ktory dotyczy operacji na ?a?cuchach znakow (string) w tym?e j?zyku.

Wyświetlenia 790

OK 0

NOK 0

Lepsze formatowanie stringów w PHP

Formatowanie ?a?cuchów znaków w j?zyku PHP cz?sto jest ma?o u?yteczne, a sam zapis takiego kodu niezbyt przejrzysty.

Wyświetlenia 745

OK 0

NOK 0

Upload archiwum ZIP i rozpakowanie na serwerze – PHP

Klasa, która obs?uguje upload archiwum ZIP oraz jego rozpakowanie po stronie serwera w j?zyku PHP.

Wyświetlenia 829

OK 0

NOK 0

$compile $injector $rootscope $scope 1.3.0 70-480 adres ip agile samoorganizacja zespół ajax android angular 1.3.0 angularjs ankieta apache api archiwum audio autopost autoryzacja b?belkowanie basicauth bdd biblioteka c callback canvas catch certyfikat charsets collection composer composition concurrent continuous integration css css3 curl czytnik dane geograficzne debian demotywator design design patterns detection dom download dropbox dyrektywa dyrektywy dyskusja dziedziczenie eclipse egzamin ejb email english eval external sorting externalsorting facebook facebook developer factory fan page feed fest hamcrest matcher testy filter filtr finally for format formatowanie formatowanie string framework generator geolocation geolokacja geolokalizacja github gmail google gosu grails gui hmac how-to html html5 html5 application cache html5 geolocation html5 local storage http humor if / else imap instrukcje warunkowe ip istanbul iterowanie j2ee jasmine java java applet javascript java persistance api java testy jednostkowe junit java www javascript javascript node.js canvas jpa jquery json jug lodz robotium spotkanie łódź junit jvm kanał karma katalog konkurs kontroler kopiowanie kurs kursy language lejos liceum limit locatorhq losowy maven metoda microsoft mobile mobile detect mocha mockito mvc mvw napespacer narzędzia natywne metody navigator netbeans ng-click ng-controller ng-repeat ngclick ngcontroller ngfilter ngrepeat not invented here nowoczesne środowisko deweloperskie oauth obliczenie og tag open graph open source operacje packagist parser patch installer patterns phalcon phalcon 2 php php 5.5 php mobile detect plik pobieranie plików popularność poser powermock pozycjonowanie programowanie projekt projekt dług techniczny provider python qunit random random string rekursywnie rest ria rozmiar rozmiar katalogu rozmiar pliku rozpakowanie zip rozszerzenie rss ruby satis scala scope selenium service sha-2 sha256 simplepie slim framework software craftsmanship software engineering solid sonar spring sprintf stosowanie string struktura dokumentu html5 superluminal-nudge svg switch szkolenia szkoły ponadgimazjalne tablice tail tdd technikum test testing testowanie testy this throw timer tomcat transformacje try tumbler tutorial uml unicode upload url usability usuwanie vaadin version video vsprintf web webapp webinar websocket wideo wielkość katalogu wielkość pliku wielow?tkowo?? worker wurf wydajność wyj?tki wyjątki wyniki wzorzec modułu xml yield zdarzenia zephir zip ziparchive łańcuch znaków ściąganie plików