Po kilku latach developmentu, ukazała się wersja 1.0 nieSQLowej bazy danych CouchDB. CouchDB jest bazą przechowującą dokumenty w JavaScriptowym formacie JSON. Zapytania zadaje się pisząc funkcje map/reduce, także w JavaScripcie. Ciekawą cechą CouchDB jest to, że oprócz bazy danych jest ona jednocześnie serwerem. Dokumenty można pobierać przez RESTowy interface za pomocą protokołu ...