Jak możemy przeczytać na stronach czasopisma najnowszy numer (i wszystkie następne) będą darmowe i to w postaci pdf-a. Czy na tą decyzję miała wpływ obecność darmowego JAVA exPress? Czy podjęliśmy dobrą decyzję o formacie i cenie JAVA exPress mimo długich i nieprzespanych nocy, spędzonych na rozważaniach, czy nie powinniśmy wydawać ...