Podsumowanie GroovyMagów styczeń - marzec 2010

2010-05-12 07:08 Krzysztof Konwisarz


W stałym kąciku o samym Groovy - "Groovy Under the Hood" - dużo o mapach i nieco o ewaluacji klas do typu boolowskiego.
 
Trzy miesiące, trzy pluginy. Każdy z nich oferuje konkretną, zamkniętą funkcjonalność: chmury tagów, potwierdzenia email i śledzenie kliknięć użytkownika.
 
Z praktycznych ...

GroovyMag grudzień 2009 i styczeń 2010

2010-01-17 14:27 Krzysztof Konwisarz


Spośród artykułów zamieszczonych w grudniowym i styczniowym GroovyMagu na uwagę zasługuje Grails Portal Part III Joshuy Davisa wieńczący cykl omawiający tworzenie portalu tekstem o budowaniu GUI w GrailsUI.
Bardzo przyjaznym wprowadzeniem do Griffona jest Building a Swing Application in Minutes wyjęte z jeszcze powstającej książki "Griffon in Action". Do ...

Listopadowy GroovyMag

2009-12-04 12:19 Krzysztof Konwisarz


Listopadowy numer GroovyMaga wypadł wyjątkowo mało technicznie, co wcale nie znaczy, że słabo. Wartym lektury jest na pewno "Enterprise Development with Groovy and Grails", w którym można poczytać o bolączkach i zyskach wynikających z adoptowania Grails w swojej firmie. Poza tym trochę o łączeniu Mavena i Grails, zakresy Groovy pod ...