Tylko teraz oferta specjalnie dla Ciebie... Za 149 zl + VAT (40 EUR + VAT) możesz wziąć udział w 3 dniach Economy Track konferencji 33rd Degree. 
 
Cena obejmuje obiady, przerwy kawowe, wstęp na Welcome Party, gadżety (w tym notes, kubek oraz koszulkę), wstęp na keynoty, BOFy oraz wykłady na scieżce Economy Track (prawie pelna agenda scieżki (bez BOFów)). Czyli Dan North, Adam Bien, Venkat Subramaniam, Ted Neward, Sven Peters, Jeff Brown, Andres Almiray, Geertjan Wielenga, Ken Sipe, Hadi Hariri i inni...
 
Zarejestruj się podając w Additional Details kod "EconomyJUG".
 
Warunki promocji:
1. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. 
2. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest wpłacenie należności nie wcześniej niż 25 lutego i nie pózniej niż 1 marca.
3. Organizator może w terminie do 1 marca odwołać rejestracje wszystkich osób na Economy Track z powodu niewystarczającej ilości rejestracji (*). W takim przypadku wpłacone wcześniej opłaty za rejestrację zostaną zwrócone w terminie do 15 marca. 
 
Hint: Badź szybki, zarejestruj się i podziel się wiadomością z kolegami, aby była wystarczająca liczba rejestracji na Economy Track. 
 
(*) Rejestracje na Full Conference mają się świetnie. Do końca tygodnia przewidujemy sprzedaż ok. 60-70% wejściówek Full Conference. To oznacza sprzedaż wszystkich dostępnych wejściówek Full Pass przed konferencją. W przypadku braku wystarczająco dużej ilości osób na Economy Track będziemy likwidować Economy Track, aby umożliwić większej liczbie osób uczestnictwo w Full Conference.