Wykres

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 7

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament by Crossover – 01.04 Warsaw

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 16

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!...

Wyświetlenia 24

OK 0

NOK 0

Konferencja Rzemios?o. IT

Rzemios?o.IT to pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu po?wi?cona tematyce “Software Craftsmanship”. Nowe technologie pojawiaj? si? i znikaj?. My wierzymy, ?e warto inwestowa?...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Pogodynka – dzia?aj?cy termometr

Relacja z frontu projektu Pogodynka. Dzisiaj przeczytasz o tym czym jest projekt modu?owy w Gradle, zobaczysz jak wygl?da podstawowy szablon aplikacji webowej. Dowiesz si? te? jak […]...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do aplikacji webowych

W artykule tym przeczytasz o aplikacjach webowych. Dowiesz si? czym s? aplikacje webowe i jak dzia?aj?. Dowiesz si? czym jest serwer, sewlet czy kontener serwletów. Poznasz […]...

Wyświetlenia 43

OK 0

NOK 0

Konferencja DevCrowd

W imieniu organizatorów zapraszamy Was do udzia?u w konferencji DevCrowd, która odb?dzie si? 22 kwietnia 2017 roku w Szczecinie. Aktualny termin zamykaj?cy Call4Papers to 15 marca 2017. Konferencja je...

Wyświetlenia 41

OK 0

NOK 0

Strona zg?oszona jako dokonuj?ca ataków.

Mamy k?opot. Ostatnio zauwa?yli?my nasilenie w?amywania si? na Wasze strony postawione na WordPressie czy Joomla. Zwracali?my ju? Wasz? uwag? nawi?cej...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Konferencja MCE Positive Tech

Ju? 8-9 maja  w Warszawie odb?dzie si?  konferencja MCE Positive Tech. Tematami konferencji b?d? wspó?czesne zagadnienia systemów  iOS, Android, projektowanie UX/UL i wiele innych. Ka?dy projektant i ...

Wyświetlenia 43

OK 0

NOK 0

Pogodynka – naiwny termometr

Pogodynka to projekt realizowany w ramach konkursu Daj Si? Pozna? 2017. W ramach tej serii artyku?ów relacjonuj? post?p prac nad projektem. Poza relacj? przeczytasz te? o […]...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

DevCrowd’17

Otwarta, bezp?atna szczeci?ska konferencja DevCrowd – dla programistów JAVA i innych specjalistów IT. Call4Papers Masz pomys? na prezentacj?? Zg?o? si?! –> http://devcrowd.pl/ Spotkani...

Wyświetlenia 42

OK 0

NOK 0

31. spotkanie Toru? JUG

Zapraszamy serdecznie na trzydzieste pierwsze i urodzinowe (to ju? 3 lata!) spotkanie Toru? Java Users Group, które odb?dzie si? w ?rod?, 29 marca 2017 roku w godzinach 18:00-20:00 w sali S9 na Wydzia...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Java dla profesjonalistów

Jest to cykl 4 warsztatów po 4h prowadzony przez ekspertów PGS Software. Spotkania skierowane s? do osób programuj?cych w Javie i chc?cych poszerzy? swoje horyzonty w tym zakresie, dlatego czekamy w?a...

Wyświetlenia 40

OK 0

NOK 0

Women in Technology Gda?sk #5

Je?li interesujesz si? programowaniem, administracj? bazami danych, serwerami, sieciami, jak równie? elektronik?, robotyk? i innymi pokrewnymi technicznymi dziedzinami – Twoje miejsce jest tutaj...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Krakaton 2

IBM Polska zaprasza na Krakaton – konkurs, dzi?ki któremu rozwiniecie swoje umiej?tno?ci programistyczne i wygracie atrakcyjne nagrody. Czekamy na Wasze aplikacje (oraz urz?dzenia), które pomog?...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Spotkanie Szczecin JUG

Szczecin JUG wraz z firm? PSI zapraszaj? na kolejne spotkanie naszej grupy, które odb?dzie si? 15 marca o godzinie 17 w klubie Hormon Cafe. Na spotkaniu Marcin Grzejszczak wyg?osi prelekcj? na temat: ...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Code Carrots Warszawa JAVA #2

Code Carrots JAVA si? zbli?a! Tym razem chcemy si? spotka? z Wami w Warszawie na darmowych warsztatach z podstaw programowania w jednym z najpopularniejszych j?zyków, którym jest Java. Chcecie zacz?? ...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

AImeetup – Let’s meet to talk about A.I.

A.I. meetup wraca z cyklem spotka? na 2017! Do grona partnerów do??cza fundacja OMGKRK, a my jak zwykle mamy dla Was ultraciekaw? agend?!  Spotkanie rozpoczniemy od telegraficznej prezentacji przygoto...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Java z linii polece?

W tym artykule przeczytasz o narz?dziach dostarczonych wraz z JDK. Dowiesz si? jak u?ywa? kompilatora javac. Stworzysz swój pierwszy plik JAR. Po przeczytaniu tego artyku?u zrozumiesz […]...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

Pogodynka – dzia?aj?cy termometr

Relacja z frontu projektu Pogodynka. Dzisiaj przeczytasz o tym czym jest projekt modu?owy w Gradle, zobaczysz jak wygl?da podstawowy szablon aplikacji webowej. Dowiesz si? te? jak […]...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Konferencja Rzemios?o. IT

Rzemios?o.IT to pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu po?wi?cona tematyce “Software Craftsmanship”. Nowe technologie pojawiaj? si? i znikaj?. My wierzymy, ?e warto inwestowa?...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!...

Wyświetlenia 24

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament by Crossover – 01.04 Warsaw

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 16

OK 0

NOK 0

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 7

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Infinispan i Spring Boot, czyli szwajcarski scyzoryk do Mikroserwisów

B?dziemy mieli przyjemno?? go?ci? Sebastiana ?askawca z Bydgoskiego JUG-a, który – jak w temacie – opowie o Infinispanie :) Zarówno Infinispan, jak i Spring Boot to jedne z najbardziej pop...

Wyświetlenia 97

OK 0

NOK 0

I Bydgoski Hackathon

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odb?dzie si? Hackathon dla programistów i studentów, organizowany w partnerstwie firm bran?y IT i uczelni wy?szych, skupionych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Zaprasz...

Wyświetlenia 95

OK 0

NOK 0

Lublin Java User Group – Kanban na lodówce

Tym razem go?ciem b?dzie Micha? Bartyzel, który opowie o w?asnych wdro?eniach zwinnych podej?? w zarz?dzaniu sprawami domowymi, finansach, wyka?czaniu mieszkania i ?yciu jako takim. Zapraszamy! “...

Wyświetlenia 79

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting #2

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw!  Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail za...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

XML dla pocz?tkuj?cych

W artykule tym przeczytasz o tym czym jest format XML. Poznasz kilka bibliotek czy specyfikacji u?ywanych do przetwarzania tego formatu. Przeczytasz o wadach i zaletach pracy […]...

Wyświetlenia 64

OK 0

NOK 0

Closed/Closed Principle

(...)The short way of saying this is, OpenClosedPrinciple cannot work well without a good crystal ball. It is sort of like saying, "Stocks are easy, all you have to do is pick the right stock and you...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Java z linii polece?

W tym artykule przeczytasz o narz?dziach dostarczonych wraz z JDK. Dowiesz si? jak u?ywa? kompilatora javac. Stworzysz swój pierwszy plik JAR. Po przeczytaniu tego artyku?u zrozumiesz […]...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Projekt Pogodynka – wprowadzenie

W artykule tym przeczytasz o “architekturze” Pogodynki. Projektu, w którym chc? udost?pni? odczyty temperatury na ?ywo. Opis architektury Wi?c prac? nad Pogodynk? czas zacz??. Zaczn? od […]...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Lambda Days 2017

Konferencja Lambda Days 2017 odby?a si? 9-10 lutego 2017 roku w Krakowie. Dzi?ki temu, ?e JUG zorganizowa? nam mo?liwo?? uczestnictwa w tym wydarzeniu, odrobinie szcz??cia oraz temu, ?e op?aci?em sk?a...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Konferencja ACE!

Zapraszamy na majow? konferencj? ACE!  Building Better Products. Building Software Better. Konferencja odb?dzie si? w Krakowie w dniach 11-12 maja. Tematami konferencji  b?d? metody tworzenia oprogram...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Spotkanie PJUG – Real life Clean Architecture and Top Java Performance Mistakes

Our next PolishJUG meeting is going to happen on 19th of May 2016 at 6:15 p.m. We will have a pleasure to listen 2 presentations by Mattia Battiston on Architecture and  by Andreas Grabner on Java Per...

Wyświetlenia 533

OK 0

NOK 0

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 513

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2016

Java Day 2016 will take place in Minsk on June, 11. Two tracks, more than a dozen of speakers and lots of interested professionals will gather in “Verh” loft space to discuss the hottest trends of Jav...

Wyświetlenia 443

OK 0

NOK 0

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 434

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 432

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 407

OK 0

NOK 0

TechTalks w Katowicach i Wroc?awiu – meetupy dla developerów

TechTalks to mi?dzynarodowe spotkania IT, które firma EPAM od kilku lat rozwija w swoich lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. Meetupy prowadzone s? przez do?wiadczonych developerów EPAM, którzy    ch?tnie ...

Wyświetlenia 371

OK 0

NOK 0

Getting Things Programmed comming soon

So, I've fished work on my new book (in Polish) 'Getting Things Programmed'.The goal behind this book is to help you become more effective developer than you can imagine. I my two books: 'How to talk ...

Wyświetlenia 368

OK 0

NOK 0

Potrzeba relaksu

Miejski ha?as zaczyna przyprawia? Ci? o bóle g?owy? Masz do?? monotonii, szarych t?umów i sterty reklam, przyt?aczaj?cej z ka?dej ze stron? To bez w?tpienia znak, ?e potrzebne Ci wczasy. Ka?dy z nas d...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7791

OK 0

NOK 0

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 7158

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6138

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4670

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 4032

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3431

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2759

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2485

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2181

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 2031

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 1992

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 1979

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 1910

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1689

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1639

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1618

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1546

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1472

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1441

OK 2

NOK 0

Thinking in Java

Ostatnimi czasy odnosz? wra?enie, ?e ilo?? dyskusji typu “Czy uczy? si? Javy, a je?li tak to z czego?” jakby wzros?a. Do tego w ka?dej z nich co i rusz wspomina si? o ksi??ce Bruce’...

Wyświetlenia 1407

OK 0

NOK 0

 
Ostatni tydzień

Pogodynka – dzia?aj?cy termometr

Relacja z frontu projektu Pogodynka. Dzisiaj przeczytasz o tym czym jest projekt modu?owy w Gradle, zobaczysz jak wygl?da podstawowy szablon aplikacji webowej. Dowiesz si? te? jak […]...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Konferencja Rzemios?o. IT

Rzemios?o.IT to pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu po?wi?cona tematyce “Software Craftsmanship”. Nowe technologie pojawiaj? si? i znikaj?. My wierzymy, ?e warto inwestowa?...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!...

Wyświetlenia 24

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

Software Engineering Manager & Technical Product Manager Hiring Tournament by Crossover – 01.04 Warsaw

We are coming to Warsaw on Saturday April 1st, for a massive hiring tournament to hire senior technical managers in Software industry for US software enterprises. Crossover is an Austin TX based HR an...

Wyświetlenia 16

OK 0

NOK 0

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 7

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

I Bydgoski Hackathon

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odb?dzie si? Hackathon dla programistów i studentów, organizowany w partnerstwie firm bran?y IT i uczelni wy?szych, skupionych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Zaprasz...

Wyświetlenia 95

OK 0

NOK 0

Infinispan i Spring Boot, czyli szwajcarski scyzoryk do Mikroserwisów

B?dziemy mieli przyjemno?? go?ci? Sebastiana ?askawca z Bydgoskiego JUG-a, który – jak w temacie – opowie o Infinispanie :) Zarówno Infinispan, jak i Spring Boot to jedne z najbardziej pop...

Wyświetlenia 97

OK 0

NOK 0

Lublin Java User Group – Kanban na lodówce

Tym razem go?ciem b?dzie Micha? Bartyzel, który opowie o w?asnych wdro?eniach zwinnych podej?? w zarz?dzaniu sprawami domowymi, finansach, wyka?czaniu mieszkania i ?yciu jako takim. Zapraszamy! “...

Wyświetlenia 79

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting #2

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw!  Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail za...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Closed/Closed Principle

(...)The short way of saying this is, OpenClosedPrinciple cannot work well without a good crystal ball. It is sort of like saying, "Stocks are easy, all you have to do is pick the right stock and you...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Lambda Days 2017

Konferencja Lambda Days 2017 odby?a si? 9-10 lutego 2017 roku w Krakowie. Dzi?ki temu, ?e JUG zorganizowa? nam mo?liwo?? uczestnictwa w tym wydarzeniu, odrobinie szcz??cia oraz temu, ?e op?aci?em sk?a...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

XML dla pocz?tkuj?cych

W artykule tym przeczytasz o tym czym jest format XML. Poznasz kilka bibliotek czy specyfikacji u?ywanych do przetwarzania tego formatu. Przeczytasz o wadach i zaletach pracy […]...

Wyświetlenia 64

OK 0

NOK 0

Konferencja ACE!

Zapraszamy na majow? konferencj? ACE!  Building Better Products. Building Software Better. Konferencja odb?dzie si? w Krakowie w dniach 11-12 maja. Tematami konferencji  b?d? metody tworzenia oprogram...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Projekt Pogodynka – wprowadzenie

W artykule tym przeczytasz o “architekturze” Pogodynki. Projektu, w którym chc? udost?pni? odczyty temperatury na ?ywo. Opis architektury Wi?c prac? nad Pogodynk? czas zacz??. Zaczn? od […]...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Java z linii polece?

W tym artykule przeczytasz o narz?dziach dostarczonych wraz z JDK. Dowiesz si? jak u?ywa? kompilatora javac. Stworzysz swój pierwszy plik JAR. Po przeczytaniu tego artyku?u zrozumiesz […]...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Ataki Sieciowe 2016

Jeste? specjalist? bezpiecze?stwa IT i chcia?by? dowiedzie? si? jak zmiany w prawie wp?yn? na Twoj? prac? oraz na jakie zagro?enia zwraca? szczególn? uwag? w nadchodz?cych miesi?cach? Jeste? zwyk?ym o...

Wyświetlenia 209

OK 0

NOK 0

Cloud Community Conference

Trzecia edycja najlepszej polskiej konferencji po?wi?conej chmurze odb?dzie si? ju? w kwietniu w Poznaniu! Konferencja ma by? osadzona w nowoczesnych realiach biznesowych i technicznych wiod?cych dost...

Wyświetlenia 202

OK 0

NOK 0

InfoMEET Kraków

InfoMEET to  bezp?atna, cykliczna konferencja i targi kariery dla specjalistów IT. Du?a dawka wiedzy, wymiana do?wiadcze? i nawi?zanie nowych relacji biznesowych to g?ówna idea wydarzenia. Podczas wyd...

Wyświetlenia 204

OK 0

NOK 0

KrakWhiteHat

Osoby zainteresowane bezpiecze?stwem aplikacji mobilnych zapraszamy na marcowe spotkanie KrakWhiteHat. Na podstawie ponad stu testów aplikacji mobilnych opowiem o tym co robimy ?le, a co jeszcze gorze...

Wyświetlenia 178

OK 0

NOK 0

Warsztaty Scala – Programowanie Funkcyjne

Tym razem skupimy si? na rozwi?zaniu praktycznego problemu analizy danych z pliku CSV przy pomocy Scali z jak najlepszym u?yciem mechanizmów Funkcyjnych. Nauczymy si? : • Jak ?adnie zgra? efekt dosy? ...

Wyświetlenia 199

OK 0

NOK 0

TestingCup – Mistrzostwa Polski w testowaniu oprogramowania

TestingCup to zawody i konferencja skierowane do pracowników bran?y nowych technologii, g?ównie testerów oprogramowania oraz wszystkich osób zwi?zanych zawodowo z programowaniem i zapewnieniem jako?ci...

Wyświetlenia 228

OK 0

NOK 0

Django Girls Wroc?aw #3

Free programming workshop for women. Code your first website on the 9th of April 2016 in Wroc?aw, Poland! Register here for a pass: https://djangogirls.org/wroclaw/apply/ Spotkanie: 8 kwietnia, Wroc?a...

Wyświetlenia 202

OK 0

NOK 0

4Developers

Dwana?cie ?cie?ek tematycznych, 1200 uczestników, mnóstwo atrakcji i nowo?ci oraz niezliczona ilo?ci mo?liwo?ci zawodowych oraz rekrutacyjnych – to wszystko czeka na Was ju? 11 kwietnia w Warszawie. D...

Wyświetlenia 203

OK 0

NOK 0

Typy generyczne w j?zyku Java

Dzie? dobry! Nadszed? czas na poznanie typów generycznych. Dowiesz si? o „szablonach” w j?zyku Java, które pozwalaj? na tworzenie bardziej uniwersalnych typów. Jest to wst?p, który pozwoli Ci dobrze z...

Wyświetlenia 301

OK 0

NOK 0

O Rany odwrotna kolejno?? Danych

A w zasadzie to chodzi o kolejno?? deklaracji typów w funkcji ale to si? nie rymuje tak ?atwo bo jak znale?? rym do "funkcji"? Albo do s?owa "Typy"? Do "Typy" mo?na napisa? "z Dypy" ale jest to naci?g...

Wyświetlenia 284

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1170

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1141

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 928

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1107

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1190

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1142

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1041

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 939

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 964

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1441

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1108

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 980

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1161

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1086

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 989

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 973

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 976

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 849

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 770

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 843

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1073

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 729

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 810

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 830

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 763

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 891

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 955

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 963

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1242

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 725

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 721

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 931

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 738

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 716

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 743

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 773

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 725

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 745

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 702

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 693

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 470

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 568

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 486

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 492

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 535

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 502

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 527

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 587

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 505

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 504

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 489

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 655

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 799

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 845

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 742

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 714

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1813

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 675

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf