Wykres

BEST Information Technology Festival 2017 ??

BEST Information Technology Festival to festiwal informatyczny organizowany ju? po raz ósmy przez organizacj? studenck? BEST Wroc?aw na Politechnice Wroc?awskiej, który w tym roku odb?dzie si? 26 i 27...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Rzeszowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

meet.js Pozna? #34 ??

Na najbli?szym meet.js w Poznaniu us?yszycie o: Angularze – Adrian Mró? WASM – Jakub Ro?ek reklamy w JS – Andrzej ?ukaszewski Zapraszamy! Wi?cej info na: https://www.facebook.com/eve...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Krakowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

meet.js KRK May [EN] ??

We’d like to invite all of you to the next edition of meet.js KRK! This month’s event will take place at Codewise office. We are able to invite 100 guests. You will be asked to show your I...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Pogodynka – szkic interfejsu u?ytkownika

Pogodynka to projekt, w ramach którego przy pomocy Raspberry Pi i czujnika temperatury udost?pni? aktualne odczyty temperatury na stronie www. Ten krótki wpis podsumowuje dzisiejszy post?p […]...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Formatter – formatowanie ?a?cuchów znaków

W trakcie pracy z ?a?cuchami znaków bardzo cz?sto musimy prezentowa? je odpowiednim formacie. Dzisiejszy artyku? po?wi?cony b?dzie w?a?nie formatowaniu ?a?cuchów znaków. Dodatkowo dowiesz si? czym jes...

Wyświetlenia 42

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja bazy danych

Zabawy z Pogodynk? ci?g dalszy. Dzisiaj opisz? co uda?o mi si? zrobi? w niedzielny wieczór w sprawie Pogodynki. Zapraszam do lektury. Niestety moje plany kontynuacji konfiguracji […]...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

String cache i StringBuilder w praktyce

Znajomo?? biblioteki standardowej w zakresie pracy z ?a?cuchami znaków jest niezb?dna do wydajnej pracy. ?wiadomo?? pewnych ogranicze? i w?a?ciwo?ci zwi?zanych z ?a?cuchami znaków tak?e si? przydaje. ...

Wyświetlenia 64

OK 0

NOK 0

Scalasphere 2017 by J?drzej Nowowiejski & Sebastian Szyller

Beginning of March in Cracow brought us the 2nd edition of this conference. Scalasphere could be categorized as quite unusual as it's focused not on academic discussions, frameworks or languages thems...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja serwera

We wpisie tym podsumowuj? post?p prac nad projektem Pogodynka. W tym tygodniu wy??cznie devops. Pokrótce opisz? Ci moje przygody z konfiguracj? VPS przy pomocy Puppet’a. Konfiguracja […]...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Deskryptor wdro?enia w aplikacjach webowych

Do tej pory w konfigurowaniu wszystkich elementów aplikacji webowej pos?ugiwa?em si? adnotacjami. Nadszed? czas aby? pozna? inny sposób konfiguracji aplikacji webowych. Konfiguracja przy pomocy pliku ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#2: Guerilla Streaming Data Platform ??

Chcieliby?my Was gor?co zaprosi? na kolejny meetup, który odb?dzie si? 7 czerwca o godz. 19 00 w Artefakt Cafe – Dajwór 3, Kraków. B?dziemy go?ci? dwóch prelegentów  z nast?puj?cymi tematami pre...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

Call for Papers – Mobiconf

First of all, Call For Papers ends on 31 May 2017. We will send messages to all of you at the beginning of June. If you are an expert in: mobile apps performance use cases (real life experience) apps ...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 70

OK 0

NOK 0

Kontekst serwletu i obiekty nas?uchuj?ce w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o kolejnych podstawowych elementach, niezb?dnych do budowania aplikacji webowych w Javie. Dowiedz si? czym jest kontekst serwletu (ang. servlet context) i jak mo?esz […]...

Wyświetlenia 72

OK 0

NOK 0

Geecon Train nadje?d?a ! ??

Wyrusz z SoftwareMill w podró? na jedn? z najlepszych i najciekawszych konferencji Javowych w Polsce! Je?li wiesz o co chodzi zach?camy do do??czenia do eventu na Meetupie Mamy tylko 42 miejsca –...

Wyświetlenia 69

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG: no container with Bootique.io and Scala or Kotlin with Java

Zapraszamy na kolejne spotkanie PJUG! Zarezerwuj swój czas  27 kwietnia o godzinie 18.15 Spotkanie odb?dzie si? w  siedzibie firmy Codecool na ul. ?lusarskiej 9 w Krakowie. B?dziemy go?ci? dwóch prele...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

Kariera IT w Rzeszowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

BEST Information Technology Festival 2017 ??

BEST Information Technology Festival to festiwal informatyczny organizowany ju? po raz ósmy przez organizacj? studenck? BEST Wroc?aw na Politechnice Wroc?awskiej, który w tym roku odb?dzie si? 26 i 27...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

meet.js Pozna? #34 ??

Na najbli?szym meet.js w Poznaniu us?yszycie o: Angularze – Adrian Mró? WASM – Jakub Ro?ek reklamy w JS – Andrzej ?ukaszewski Zapraszamy! Wi?cej info na: https://www.facebook.com/eve...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Krakowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

meet.js KRK May [EN] ??

We’d like to invite all of you to the next edition of meet.js KRK! This month’s event will take place at Codewise office. We are able to invite 100 guests. You will be asked to show your I...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Deskryptor wdro?enia w aplikacjach webowych

Do tej pory w konfigurowaniu wszystkich elementów aplikacji webowej pos?ugiwa?em si? adnotacjami. Nadszed? czas aby? pozna? inny sposób konfiguracji aplikacji webowych. Konfiguracja przy pomocy pliku ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#2: Guerilla Streaming Data Platform ??

Chcieliby?my Was gor?co zaprosi? na kolejny meetup, który odb?dzie si? 7 czerwca o godz. 19 00 w Artefakt Cafe – Dajwór 3, Kraków. B?dziemy go?ci? dwóch prelegentów  z nast?puj?cymi tematami pre...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

String cache i StringBuilder w praktyce

Znajomo?? biblioteki standardowej w zakresie pracy z ?a?cuchami znaków jest niezb?dna do wydajnej pracy. ?wiadomo?? pewnych ogranicze? i w?a?ciwo?ci zwi?zanych z ?a?cuchami znaków tak?e si? przydaje. ...

Wyświetlenia 64

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja serwera

We wpisie tym podsumowuj? post?p prac nad projektem Pogodynka. W tym tygodniu wy??cznie devops. Pokrótce opisz? Ci moje przygody z konfiguracj? VPS przy pomocy Puppet’a. Konfiguracja […]...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Scalasphere 2017 by J?drzej Nowowiejski & Sebastian Szyller

Beginning of March in Cracow brought us the 2nd edition of this conference. Scalasphere could be categorized as quite unusual as it's focused not on academic discussions, frameworks or languages thems...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja bazy danych

Zabawy z Pogodynk? ci?g dalszy. Dzisiaj opisz? co uda?o mi si? zrobi? w niedzielny wieczór w sprawie Pogodynki. Zapraszam do lektury. Niestety moje plany kontynuacji konfiguracji […]...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Call for Papers – Mobiconf

First of all, Call For Papers ends on 31 May 2017. We will send messages to all of you at the beginning of June. If you are an expert in: mobile apps performance use cases (real life experience) apps ...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Formatter – formatowanie ?a?cuchów znaków

W trakcie pracy z ?a?cuchami znaków bardzo cz?sto musimy prezentowa? je odpowiednim formacie. Dzisiejszy artyku? po?wi?cony b?dzie w?a?nie formatowaniu ?a?cuchów znaków. Dodatkowo dowiesz si? czym jes...

Wyświetlenia 42

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 557

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2016

Java Day 2016 will take place in Minsk on June, 11. Two tracks, more than a dozen of speakers and lots of interested professionals will gather in “Verh” loft space to discuss the hottest trends of Jav...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 443

OK 0

NOK 0

TechTalks w Katowicach i Wroc?awiu – meetupy dla developerów

TechTalks to mi?dzynarodowe spotkania IT, które firma EPAM od kilku lat rozwija w swoich lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. Meetupy prowadzone s? przez do?wiadczonych developerów EPAM, którzy    ch?tnie ...

Wyświetlenia 412

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 400

OK 0

NOK 0

Schema registry and topic with multiple message types

As a continuation of my friend’s great post about schema evolution, I would like to focus now on combining schema evolution (via Schema Registry) for a topic with multiple message types. We know that ...

Wyświetlenia 317

OK 0

NOK 0

I nawet dla ciebie jest nadzieja w webie

Ju? na samym pocz?tku - aby unikn?? niepotrzebnych dyskusji o tym, który m?otek jest najlepszy - przywo?amy magiczne s?owo "warunkowe". Z matematki taki zapis : P(B|A)=... , okre?la, ?e b?dziemy liczy...

Wyświetlenia 308

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 8033

OK 0

NOK 0

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7857

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6218

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4755

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 4116

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3521

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2851

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2531

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 2291

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2225

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 2044

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 2027

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 1963

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1749

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1695

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1667

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1597

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1528

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1482

OK 2

NOK 0

Thinking in Java

Ostatnimi czasy odnosz? wra?enie, ?e ilo?? dyskusji typu “Czy uczy? si? Javy, a je?li tak to z czego?” jakby wzros?a. Do tego w ka?dej z nich co i rusz wspomina si? o ksi??ce Bruce’...

Wyświetlenia 1460

OK 0

NOK 0

 
Ostatni tydzień

BEST Information Technology Festival 2017 ??

BEST Information Technology Festival to festiwal informatyczny organizowany ju? po raz ósmy przez organizacj? studenck? BEST Wroc?aw na Politechnice Wroc?awskiej, który w tym roku odb?dzie si? 26 i 27...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Rzeszowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

meet.js Pozna? #34 ??

Na najbli?szym meet.js w Poznaniu us?yszycie o: Angularze – Adrian Mró? WASM – Jakub Ro?ek reklamy w JS – Andrzej ?ukaszewski Zapraszamy! Wi?cej info na: https://www.facebook.com/eve...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Krakowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

meet.js KRK May [EN] ??

We’d like to invite all of you to the next edition of meet.js KRK! This month’s event will take place at Codewise office. We are able to invite 100 guests. You will be asked to show your I...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Call for Papers – Mobiconf

First of all, Call For Papers ends on 31 May 2017. We will send messages to all of you at the beginning of June. If you are an expert in: mobile apps performance use cases (real life experience) apps ...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#2: Guerilla Streaming Data Platform ??

Chcieliby?my Was gor?co zaprosi? na kolejny meetup, który odb?dzie si? 7 czerwca o godz. 19 00 w Artefakt Cafe – Dajwór 3, Kraków. B?dziemy go?ci? dwóch prelegentów  z nast?puj?cymi tematami pre...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

Deskryptor wdro?enia w aplikacjach webowych

Do tej pory w konfigurowaniu wszystkich elementów aplikacji webowej pos?ugiwa?em si? adnotacjami. Nadszed? czas aby? pozna? inny sposób konfiguracji aplikacji webowych. Konfiguracja przy pomocy pliku ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja serwera

We wpisie tym podsumowuj? post?p prac nad projektem Pogodynka. W tym tygodniu wy??cznie devops. Pokrótce opisz? Ci moje przygody z konfiguracj? VPS przy pomocy Puppet’a. Konfiguracja […]...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Scalasphere 2017 by J?drzej Nowowiejski & Sebastian Szyller

Beginning of March in Cracow brought us the 2nd edition of this conference. Scalasphere could be categorized as quite unusual as it's focused not on academic discussions, frameworks or languages thems...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

String cache i StringBuilder w praktyce

Znajomo?? biblioteki standardowej w zakresie pracy z ?a?cuchami znaków jest niezb?dna do wydajnej pracy. ?wiadomo?? pewnych ogranicze? i w?a?ciwo?ci zwi?zanych z ?a?cuchami znaków tak?e si? przydaje. ...

Wyświetlenia 64

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja bazy danych

Zabawy z Pogodynk? ci?g dalszy. Dzisiaj opisz? co uda?o mi si? zrobi? w niedzielny wieczór w sprawie Pogodynki. Zapraszam do lektury. Niestety moje plany kontynuacji konfiguracji […]...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Formatter – formatowanie ?a?cuchów znaków

W trakcie pracy z ?a?cuchami znaków bardzo cz?sto musimy prezentowa? je odpowiednim formacie. Dzisiejszy artyku? po?wi?cony b?dzie w?a?nie formatowaniu ?a?cuchów znaków. Dodatkowo dowiesz si? czym jes...

Wyświetlenia 42

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2016

Java Day 2016 will take place in Minsk on June, 11. Two tracks, more than a dozen of speakers and lots of interested professionals will gather in “Verh” loft space to discuss the hottest trends of Jav...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 557

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 116

OK 0

NOK 0

TechTalks w Katowicach i Wroc?awiu – meetupy dla developerów

TechTalks to mi?dzynarodowe spotkania IT, które firma EPAM od kilku lat rozwija w swoich lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. Meetupy prowadzone s? przez do?wiadczonych developerów EPAM, którzy    ch?tnie ...

Wyświetlenia 412

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 443

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 400

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG – Creating Test Tools oraz Data modeling with Apache Casandra

Zapraszamy na kolejne spotkanie PolishJUG, które odb?dzie si? w czwartek, 23 czerwca 2016 o godzinie 18:30 w biurze Akamai Technologies na ul. Opolskiej 100 w Krakowie (biurowiec Vinci, 2gie pi?tro). ...

Wyświetlenia 283

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1207

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1187

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 975

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1153

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1252

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1196

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1116

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 985

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 1013

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1482

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1162

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 1030

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1219

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1164

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 1032

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 1024

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 1019

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 886

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 810

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 890

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1120

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 781

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 871

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 876

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 799

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 936

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 992

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 1014

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1275

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 772

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 770

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 972

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 777

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 761

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 786

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 814

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 778

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 793

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 745

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 736

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 581

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 634

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 558

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 554

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 611

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 570

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 597

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 660

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 561

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 584

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 550

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 712

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 867

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 898

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 811

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 782

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1862

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 747

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf