Wykres

Lambda Days 2017

Konferencja Lambda Days 2017 odby?a si? 9-10 lutego 2017 roku w Krakowie. Dzi?ki temu, ?e JUG zorganizowa? nam mo?liwo?? uczestnictwa w tym wydarzeniu, odrobinie szcz??cia oraz temu, ?e op?aci?em sk?a...

Wyświetlenia 25

OK 0

NOK 0

Closed/Closed Principle

(...)The short way of saying this is, OpenClosedPrinciple cannot work well without a good crystal ball. It is sort of like saying, "Stocks are easy, all you have to do is pick the right stock and you...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

I Bydgoski Hackathon

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odb?dzie si? Hackathon dla programistów i studentów, organizowany w partnerstwie firm bran?y IT i uczelni wy?szych, skupionych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Zaprasz...

Wyświetlenia 74

OK 0

NOK 0

Infinispan i Spring Boot, czyli szwajcarski scyzoryk do Mikroserwisów

B?dziemy mieli przyjemno?? go?ci? Sebastiana ?askawca z Bydgoskiego JUG-a, który – jak w temacie – opowie o Infinispanie :) Zarówno Infinispan, jak i Spring Boot to jedne z najbardziej pop...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Lublin Java User Group – Kanban na lodówce

Tym razem go?ciem b?dzie Micha? Bartyzel, który opowie o w?asnych wdro?eniach zwinnych podej?? w zarz?dzaniu sprawami domowymi, finansach, wyka?czaniu mieszkania i ?yciu jako takim. Zapraszamy! “...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting #2

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw!  Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail za...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Noclegi Augustów

Noclegi Augustów Je?li chcesz sp?dzi?  czas wolny w szczególnie pi?knej okolicy, nie musisz wyje?d?a? za granic?. Augustów i jego okolice to rejon, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. To wymarzone...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Podró? samolotem ze stolicy do Doncaster

Loty Warszawa Doncaster XXI wiek, to czas, kiedy ?ycie bardzo przyspieszy?o. Mamy coraz mniej czasu, wsz?dzie si? spieszymy, jemy na mie?cie, nie mamy czasu za?o?y? rodziny. Podró?uj?c, szukamy najlep...

Wyświetlenia 41

OK 0

NOK 0

Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna Wilno jest stolic? Litwy, miasto po?o?one jest nad Wili? i u uj?cia rzeki Wilejki. Jest to bardzo wa?ny o?rodek przemys?owy, a tak?e kulturalny, jest to najwi?ksze skupisko Polonii ...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Apartamenty Karpacz

Karpacz jest doskona?ym miejscem na odpoczynek o ka?dej porze roku. Posiada w swojej ofercie wiele atrakcji turystycznych dla ca?ej rodziny.  Miejsce noclegowe, na przyk?ad pokój hotelowy czy apartame...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim Wakacje zaczynaj? si? za kilka miesi?cy. Rodziny, które chc? wyjecha? na wspólny wypoczynek, zaczynaj? planowa? miejsce, czas. Wszystko wymaga wcze?niejszego prze...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Wakacje w Ostrowie

Pokoje nad morzem Ostrowo tanio Ostrowo to ma?a kaszubska wie?. Niezwykle urokliwa. Planuj?c wakacje, warto o niej pami?ta?. Odleg?o?? do morza jest niewielka, oprócz tego Ostrowo posiada pi?kn? piasz...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Wypoczynek nad morzem

Pokoje nad morzem Karwia Pokoje nad morzem Karwia to oferta, która z ca?? pewno?ci? zainteresuje wszystkich, którzy chcieliby sp?dzi? jaki? czas na naszym morzem. Sezon wakacyjny zbli?a si? coraz wi?k...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Wypoczynek nad morzem

Domki letniskowe Ostrowo W tym roku postanowi?am sp?dzi? wakacje nad morzem. Jeszcze nie mia?am sprecyzowanego miejsca pobytu, ale kusi?y mnie domki letniskowe Ostrowo. By?am kiedy? w tej miejscowo?ci...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Apartamenty Kraków

Apartamenty Kraków dla kogo? Apartamenty Kraków – Je?li w najbli?szym czasie planujesz odwiedzi? dawn? stolic? polski, czyli miasto Kraków powiniene? pomy?le? o odpowiednim miejscu na nocleg. We...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Obozy m?odzie?owe

Obozy m?odzie?owe Obozy m?odzie?owe zawsze przyci?gaj? mas? ch?tnych m?odych ludzi, którzy chc? razem z przyjació?mi wyjecha? w ciekawe miejsce lub w?a?nie jad? na taki obóz w celu poznania nowych osó...

Wyświetlenia 36

OK 0

NOK 0

Crossover Developer Tournament 25.02 Kraków

Chcieliby?my was poinformowa?, ?e ju? w tym tygodniu, w sobot? 25go lutego w Krakowie, Crossover organizuje pierwszy turniej dla programistów. Je?eli nie kwalifikujesz si? tym razem (sobotni turniej o...

Wyświetlenia 45

OK 0

NOK 0

Transfer domen – koniec ‚cyrografu’.

Wspominali?my ju? pokrótce we wpisie o domenach, ?e istnieje mo?liwo?? ich transferu. Transfer to zmiana rejestratora, czyli zmiana firmy, którejwi?cej...

Wyświetlenia 48

OK 0

NOK 0

Fortum Hackathon

Fortum Hackathon to konkurs idei. Liczy si? pomys?, kreatywno?? i nowatorskie rozwi?zanie przedstawionych wyzwa?. Swoj? koncepcj? mo?na zaprezentowa? w dowolnej formie. Mo?e to by? aplikacja mobilna, ...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Java Developer / miquido

Java Developer (8 000-12 000 zl gross) Who we are and what we do? Miquido is mobile-first technology consultancy company which since 2011 is focusing on mobile design & software  development for t...

Wyświetlenia 103

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

I Bydgoski Hackathon

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odb?dzie si? Hackathon dla programistów i studentów, organizowany w partnerstwie firm bran?y IT i uczelni wy?szych, skupionych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Zaprasz...

Wyświetlenia 74

OK 0

NOK 0

Infinispan i Spring Boot, czyli szwajcarski scyzoryk do Mikroserwisów

B?dziemy mieli przyjemno?? go?ci? Sebastiana ?askawca z Bydgoskiego JUG-a, który – jak w temacie – opowie o Infinispanie :) Zarówno Infinispan, jak i Spring Boot to jedne z najbardziej pop...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Lublin Java User Group – Kanban na lodówce

Tym razem go?ciem b?dzie Micha? Bartyzel, który opowie o w?asnych wdro?eniach zwinnych podej?? w zarz?dzaniu sprawami domowymi, finansach, wyka?czaniu mieszkania i ?yciu jako takim. Zapraszamy! “...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting #2

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw!  Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail za...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Noclegi Augustów

Noclegi Augustów Je?li chcesz sp?dzi?  czas wolny w szczególnie pi?knej okolicy, nie musisz wyje?d?a? za granic?. Augustów i jego okolice to rejon, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. To wymarzone...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Podró? samolotem ze stolicy do Doncaster

Loty Warszawa Doncaster XXI wiek, to czas, kiedy ?ycie bardzo przyspieszy?o. Mamy coraz mniej czasu, wsz?dzie si? spieszymy, jemy na mie?cie, nie mamy czasu za?o?y? rodziny. Podró?uj?c, szukamy najlep...

Wyświetlenia 41

OK 0

NOK 0

Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna Wilno jest stolic? Litwy, miasto po?o?one jest nad Wili? i u uj?cia rzeki Wilejki. Jest to bardzo wa?ny o?rodek przemys?owy, a tak?e kulturalny, jest to najwi?ksze skupisko Polonii ...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Obozy m?odzie?owe

Obozy m?odzie?owe Obozy m?odzie?owe zawsze przyci?gaj? mas? ch?tnych m?odych ludzi, którzy chc? razem z przyjació?mi wyjecha? w ciekawe miejsce lub w?a?nie jad? na taki obóz w celu poznania nowych osó...

Wyświetlenia 36

OK 0

NOK 0

Apartamenty Karpacz

Karpacz jest doskona?ym miejscem na odpoczynek o ka?dej porze roku. Posiada w swojej ofercie wiele atrakcji turystycznych dla ca?ej rodziny.  Miejsce noclegowe, na przyk?ad pokój hotelowy czy apartame...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim Wakacje zaczynaj? si? za kilka miesi?cy. Rodziny, które chc? wyjecha? na wspólny wypoczynek, zaczynaj? planowa? miejsce, czas. Wszystko wymaga wcze?niejszego prze...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Kowariantne Konsekwencje

Mro?nym popo?udniem standardowego dnia pracy wiedzeni drzemi?c? w nas natur? podró?nika mo?emy wyl?dowa? gdzie? w po?ród deklaracji metod bibliotecznych, które w javie8 wielce prawdopodobne b?da przyj...

Wyświetlenia 165

OK 0

NOK 0

Certyfikaty SSL – czy to dobry moment by posi??? https://?

Nie ukrywamy, ?e ten wpis podyktowany jest ostatnimi dzia?aniami Google w zakresie zwi?kszenia poczucia bezpiecze?stwa u?ytkowników sieci. W okolicach 2014wi?cej...

Wyświetlenia 162

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#1: The missing link between Functional Programming and Data Science

Zapraszamy do udzia?u w nowym meetupie, który b?dzie ?aczy? Java oraz Biga Data, ju? 15 lutego w Krakowie: https://www.meetup.com/KrkDataLink/events/236873540/ The post KrkDataLink#1: The missing link...

Wyświetlenia 151

OK 0

NOK 0

Konferencje ReactSphere i ScalaSphere

Ju? w marcu zapraszamy na dwie konferencje odbywaj?ce si? w jednym miejscu i czasie! Tematy przewodnie to Reactive Programming i Reactive System Design, a tak?? Scala Tooling dla deweloperów. Zarezerw...

Wyświetlenia 139

OK 0

NOK 0

Java Developer / miquido

Java Developer (8 000-12 000 zl gross) Who we are and what we do? Miquido is mobile-first technology consultancy company which since 2011 is focusing on mobile design & software  development for t...

Wyświetlenia 103

OK 0

NOK 0

Android Developer / miquido

Android Developer (6 000 – 10 000 zl gross) Who we are and what we do? Miquido is mobile-first technology consultancy company which since 2011 is focusing on mobile design & software  develo...

Wyświetlenia 93

OK 0

NOK 0

I Bydgoski Hackathon

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odb?dzie si? Hackathon dla programistów i studentów, organizowany w partnerstwie firm bran?y IT i uczelni wy?szych, skupionych w Bydgoskim Klastrze Informatycznym. Zaprasz...

Wyświetlenia 74

OK 0

NOK 0

Infinispan i Spring Boot, czyli szwajcarski scyzoryk do Mikroserwisów

B?dziemy mieli przyjemno?? go?ci? Sebastiana ?askawca z Bydgoskiego JUG-a, który – jak w temacie – opowie o Infinispanie :) Zarówno Infinispan, jak i Spring Boot to jedne z najbardziej pop...

Wyświetlenia 71

OK 0

NOK 0

Lublin Java User Group – Kanban na lodówce

Tym razem go?ciem b?dzie Micha? Bartyzel, który opowie o w?asnych wdro?eniach zwinnych podej?? w zarz?dzaniu sprawami domowymi, finansach, wyka?czaniu mieszkania i ?yciu jako takim. Zapraszamy! “...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting #2

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw!  Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail za...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Spotkanie PJUG – Real life Clean Architecture and Top Java Performance Mistakes

Our next PolishJUG meeting is going to happen on 19th of May 2016 at 6:15 p.m. We will have a pleasure to listen 2 presentations by Mattia Battiston on Architecture and  by Andreas Grabner on Java Per...

Wyświetlenia 523

OK 0

NOK 0

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 446

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2016

Java Day 2016 will take place in Minsk on June, 11. Two tracks, more than a dozen of speakers and lots of interested professionals will gather in “Verh” loft space to discuss the hottest trends of Jav...

Wyświetlenia 433

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 424

OK 0

NOK 0

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Interviews

Some times ago I meet Marcin Muras at a Geek Girls Carrots event in Lodz. He offered to interview me. She here it is the result. That's the most personal talk I have given publicly - I like it :).Maci...

Wyświetlenia 404

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 396

OK 0

NOK 0

Nagrania moich prezentacji o ElasticSearchu

Pami?tacie wpis odno?nie dbconf 2015 i 69 spotkania Wroc?awskiego JUG'a? Pisa?em wtedy o moich wyst?pieniach w ramach konferencji dla bazodanowców, jak i w ramach WrocJUG. Temat ten sam, tylko zakres ...

Wyświetlenia 379

OK 0

NOK 0

TechTalks w Katowicach i Wroc?awiu – meetupy dla developerów

TechTalks to mi?dzynarodowe spotkania IT, które firma EPAM od kilku lat rozwija w swoich lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. Meetupy prowadzone s? przez do?wiadczonych developerów EPAM, którzy    ch?tnie ...

Wyświetlenia 363

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7724

OK 0

NOK 0

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 6969

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6111

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4643

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 3994

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3365

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2745

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2477

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2165

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 1969

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 1967

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 1953

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 1897

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1672

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1626

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1604

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1531

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1450

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1428

OK 2

NOK 0

Thinking in Java

Ostatnimi czasy odnosz? wra?enie, ?e ilo?? dyskusji typu “Czy uczy? si? Javy, a je?li tak to z czego?” jakby wzros?a. Do tego w ka?dej z nich co i rusz wspomina si? o ksi??ce Bruce’...

Wyświetlenia 1394

OK 0

NOK 0

 
Ostatni tydzień

Noclegi Augustów

Noclegi Augustów Je?li chcesz sp?dzi?  czas wolny w szczególnie pi?knej okolicy, nie musisz wyje?d?a? za granic?. Augustów i jego okolice to rejon, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. To wymarzone...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Podró? samolotem ze stolicy do Doncaster

Loty Warszawa Doncaster XXI wiek, to czas, kiedy ?ycie bardzo przyspieszy?o. Mamy coraz mniej czasu, wsz?dzie si? spieszymy, jemy na mie?cie, nie mamy czasu za?o?y? rodziny. Podró?uj?c, szukamy najlep...

Wyświetlenia 41

OK 0

NOK 0

Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna Wilno jest stolic? Litwy, miasto po?o?one jest nad Wili? i u uj?cia rzeki Wilejki. Jest to bardzo wa?ny o?rodek przemys?owy, a tak?e kulturalny, jest to najwi?ksze skupisko Polonii ...

Wyświetlenia 38

OK 0

NOK 0

Apartamenty Karpacz

Karpacz jest doskona?ym miejscem na odpoczynek o ka?dej porze roku. Posiada w swojej ofercie wiele atrakcji turystycznych dla ca?ej rodziny.  Miejsce noclegowe, na przyk?ad pokój hotelowy czy apartame...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim

Domki letniskowe nad Morzem Ba?tyckim Wakacje zaczynaj? si? za kilka miesi?cy. Rodziny, które chc? wyjecha? na wspólny wypoczynek, zaczynaj? planowa? miejsce, czas. Wszystko wymaga wcze?niejszego prze...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Wakacje w Ostrowie

Pokoje nad morzem Ostrowo tanio Ostrowo to ma?a kaszubska wie?. Niezwykle urokliwa. Planuj?c wakacje, warto o niej pami?ta?. Odleg?o?? do morza jest niewielka, oprócz tego Ostrowo posiada pi?kn? piasz...

Wyświetlenia 34

OK 0

NOK 0

Wypoczynek nad morzem

Pokoje nad morzem Karwia Pokoje nad morzem Karwia to oferta, która z ca?? pewno?ci? zainteresuje wszystkich, którzy chcieliby sp?dzi? jaki? czas na naszym morzem. Sezon wakacyjny zbli?a si? coraz wi?k...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Wypoczynek nad morzem

Domki letniskowe Ostrowo W tym roku postanowi?am sp?dzi? wakacje nad morzem. Jeszcze nie mia?am sprecyzowanego miejsca pobytu, ale kusi?y mnie domki letniskowe Ostrowo. By?am kiedy? w tej miejscowo?ci...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Apartamenty Kraków

Apartamenty Kraków dla kogo? Apartamenty Kraków – Je?li w najbli?szym czasie planujesz odwiedzi? dawn? stolic? polski, czyli miasto Kraków powiniene? pomy?le? o odpowiednim miejscu na nocleg. We...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Obozy m?odzie?owe

Obozy m?odzie?owe Obozy m?odzie?owe zawsze przyci?gaj? mas? ch?tnych m?odych ludzi, którzy chc? razem z przyjació?mi wyjecha? w ciekawe miejsce lub w?a?nie jad? na taki obóz w celu poznania nowych osó...

Wyświetlenia 36

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Kowariantne Konsekwencje

Mro?nym popo?udniem standardowego dnia pracy wiedzeni drzemi?c? w nas natur? podró?nika mo?emy wyl?dowa? gdzie? w po?ród deklaracji metod bibliotecznych, które w javie8 wielce prawdopodobne b?da przyj...

Wyświetlenia 165

OK 0

NOK 0

Certyfikaty SSL – czy to dobry moment by posi??? https://?

Nie ukrywamy, ?e ten wpis podyktowany jest ostatnimi dzia?aniami Google w zakresie zwi?kszenia poczucia bezpiecze?stwa u?ytkowników sieci. W okolicach 2014wi?cej...

Wyświetlenia 162

OK 0

NOK 0

Konferencje ReactSphere i ScalaSphere

Ju? w marcu zapraszamy na dwie konferencje odbywaj?ce si? w jednym miejscu i czasie! Tematy przewodnie to Reactive Programming i Reactive System Design, a tak?? Scala Tooling dla deweloperów. Zarezerw...

Wyświetlenia 139

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#1: The missing link between Functional Programming and Data Science

Zapraszamy do udzia?u w nowym meetupie, który b?dzie ?aczy? Java oraz Biga Data, ju? 15 lutego w Krakowie: https://www.meetup.com/KrkDataLink/events/236873540/ The post KrkDataLink#1: The missing link...

Wyświetlenia 151

OK 0

NOK 0

Java Developer / miquido

Java Developer (8 000-12 000 zl gross) Who we are and what we do? Miquido is mobile-first technology consultancy company which since 2011 is focusing on mobile design & software  development for t...

Wyświetlenia 103

OK 0

NOK 0

Android Developer / miquido

Android Developer (6 000 – 10 000 zl gross) Who we are and what we do? Miquido is mobile-first technology consultancy company which since 2011 is focusing on mobile design & software  develo...

Wyświetlenia 93

OK 0

NOK 0

Fortum Hackathon

Fortum Hackathon to konkurs idei. Liczy si? pomys?, kreatywno?? i nowatorskie rozwi?zanie przedstawionych wyzwa?. Swoj? koncepcj? mo?na zaprezentowa? w dowolnej formie. Mo?e to by? aplikacja mobilna, ...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Transfer domen – koniec ‚cyrografu’.

Wspominali?my ju? pokrótce we wpisie o domenach, ?e istnieje mo?liwo?? ich transferu. Transfer to zmiana rejestratora, czyli zmiana firmy, którejwi?cej...

Wyświetlenia 48

OK 0

NOK 0

Crossover Developer Tournament 25.02 Kraków

Chcieliby?my was poinformowa?, ?e ju? w tym tygodniu, w sobot? 25go lutego w Krakowie, Crossover organizuje pierwszy turniej dla programistów. Je?eli nie kwalifikujesz si? tym razem (sobotni turniej o...

Wyświetlenia 45

OK 0

NOK 0

Noclegi Augustów

Noclegi Augustów Je?li chcesz sp?dzi?  czas wolny w szczególnie pi?knej okolicy, nie musisz wyje?d?a? za granic?. Augustów i jego okolice to rejon, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. To wymarzone...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

February 2016 at JUG Lodz

February started with a lecture from Tomasz Dziurko (https://twitter.com/TomaszDziurko) about recruitment in IT. The presentation gave developers richer perspective on how their actions are being se...

Wyświetlenia 217

OK 0

NOK 0

Senior Java Infrastructure Engineer / Codewise

We’re hiring! A Senior Java Infrastructure Engineer About you You are looking to join a small, highly intelligent team where your voice is heard – where personal growth is off the charts. You ar...

Wyświetlenia 246

OK 0

NOK 0

PyCode Carrots Bydgoszcz #1

To pierwsza edycja Code Carrots w tym mie?cie. J?zykiem przewodnim b?dzie Django Python. Warsztaty przeznaczone s? dla osób, które dopiero rozpoczynaj? swoj? przygod? z programowaniem. Szczegó?owe inf...

Wyświetlenia 266

OK 0

NOK 0

UP #12 – Przybornik dobrego webdevelopera

Podczas wydarzenie b?dzie mo?na us?ysze? takie prezentacje jak: ELK – stack dla przezornego i zawsze ubezpieczonego developera Profilowanie aplikacji z wykorzystaniem Blackfire? Czym jest webpack i dl...

Wyświetlenia 280

OK 0

NOK 0

Warszawskie Dni Informatyki 2016

Ju? 22 i 23 marca odb?d? si? Warszawskie Dni Informatyki – najwi?ksze wydarzenie IT w Polsce dla Studentów i Profesjonalistów. Podczas wydarzenia b?dzie mo?na wys?ucha? uznanych ekspertów, niedost?pny...

Wyświetlenia 253

OK 0

NOK 0

Targi Kariera IT w Krakowie

9 kwietnia 2016 roku w krakowskim Hotelu Holiday Inn odb?d? si? bezp?atne targi pracy Kariera IT. Odbiorcami wydarzenia s? specjali?ci IT oraz studenci ostatnich lat kierunków informatycznych z wojewó...

Wyświetlenia 206

OK 0

NOK 0

Zestaw ?wicze? dla pocz?tkuj?cych programistów

Cze??! Dzisiaj b?dzie nietypowo. Nie b?d? mia? dla Was nowej partii teorii a zestaw dodatkowych zada?, które mo?esz wykona? aby praktycznie prze?wiczy? dotychczas zdobyt? wiedz?. Nie ma lepszego sposo...

Wyświetlenia 259

OK 0

NOK 0

Warsztaty z unit testów w JavaScript

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które maj? (nawet bardzo) podstawow? znajomo?? JavaScriptu i chcia?yby rozszerzy? swoje aplikacje o testy jednostkowe lub osób, które dopiero wkraczaj? w ?wiat pro...

Wyświetlenia 211

OK 0

NOK 0

Lubelskie Dni Informatyki

Lubelskie Dni Informatyki to najwi?ksza na Lubelszczy?nie bezp?atna konferencja z bran?y IT, która odb?dzie si? 27 kwietnia 2016 roku. Powy?sza konferencja skierowana jest g?ównie do spo?eczno?ci akad...

Wyświetlenia 205

OK 0

NOK 0

HackArt

Potrafisz programowa?? Masz ciekawe pomys?y? We? udzia? w konkursie HackArt – pierwszym w Polsce hackathonie online organizowanym we wspó?pracy z najznakomitszymi instytucjami kultury. Dlaczego warto ...

Wyświetlenia 296

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1160

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1131

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 916

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1086

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1182

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1127

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1027

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 928

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 950

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1428

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1099

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 968

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1147

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1045

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 975

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 960

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 963

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 840

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 759

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 835

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1059

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 714

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 795

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 816

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 754

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 881

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 944

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 950

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1233

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 714

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 709

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 919

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 726

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 703

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 732

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 761

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 715

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 729

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 688

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 680

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 550

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 451

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 473

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 507

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 484

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 505

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 563

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 488

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 488

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 469

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 628

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 774

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 832

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 727

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 696

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1793

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 655

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf