Wykres

Konferencja DevFest Poland 2017 ??

DevFest Poland 2017 to  konferencja po?wi?cona technologiom i rozwi?zaniom Google, organizowana dla spo?eczno?ci skupionych wokó? IT. W tym roku organizatorzy  rozszerzaj? nieco jej rozmiary oraz przy...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

Konferencja JDD ??

W pa?dzierniku podbijemy ?wiat Java z JDD Je?li uwa?asz, ?e Java to jest to, w pa?dzierniku koniecznie odwied? Kraków! Zapraszamy do udzia?u w JDD – najbardziej Javowym wydarzeniu w polskim kale...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Jak dosta? pierwsz? prac? jako programista

CV kandydata na m?odszego programist? nie musi by? puste, wr?cz przeciwnie. W?a?ciwie to musisz mie? si? czym pochwali?, aby dosta? t? pierwsz? posad?. O tym nad […]...

Wyświetlenia 47

OK 0

NOK 0

Devoxx 2017

Devoxx 2017    Tegoroczny Devoxx w Krakowie trwa? od 21 do 23 czerwca  i odby?si?w centrum kongresowym ICE, które wed?ug organizatorów mo?e pomie?ci

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Akka Streams : Workshop ??

The intention is to go ‘from zero to hero’. We will start with basic notions – Source / Flow / Sink / Backpressure and progress from there, through the plethora of built-in stages, t...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Front-end: Code-Splitting in React apps and Popular approaches in Functional JS. ??

IT talk is an open community, where anyone interested in IT industry can participate. We do not focus on specific technologies. At our meetings we will feature presentations for project managers, deve...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

What’s new in Java 9? – spotkanie w Guidewire ??

Guidewire would like to invite you to next Guidewire meetup scheduled for Wednesday, July 19 at 6pm. Iurii Chulovskyi will go through an introduction to JAVA 9 https://www.meetup.com/Guidewire-Krakow/...

Wyświetlenia 42

OK 0

NOK 0

Od zera do developera, czyli jak zosta? programist?

Zdecydowanie pytania tego typu dostaj? od Was najcz??ciej. Wiedza zwi?zana z programowaniem jest bardzo rozleg?a. Pocz?tkuj?cy mog? czu? si? zagubieni. Wcale si? im nie dziwi?. Postaram […]...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Rejestracja na GeeCON Praga 2017 rozpocz?ta!

Oczekiwanie dobieg?o ko?ca. Zarejestruj si? ju? dzi? https://2017.geecon.cz/register/, aby nie przegapi? niepowtarzalnej okazji do wzi?cia udzia?u w konferencji GeeCON Praga Kiedy? 19-20 pa?dziernika ...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe – On Java 8

Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??ka dog??bnie wyja?nia, przyst?pnie uc...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe na rynku – On Java 8

  Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika  Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??a dog??bnie wyja?nia, przyst?...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 12

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Warsztaty z podstaw Javascript ??

Zapraszamy Was na dwudniowy intensywny kurs programowania w j?zyku Javascript dla poczatkuj?cych. 8 i 9 lipca spotkamy si? w przyjaznej przestrzeni Hubraum Krakow by od podstaw nauczy? si? zarówno prz...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

7 Bezp?atne spotkanie Joomla User Group Jawor ??

7 BEZP?ATNE spotkanie Joomla User Group Jawor! Ju? wkrótce podamy wi?cej informacji ;) ?led?cie na https://www.facebook.com/events/1039085186225403/ Spotkanie: 1 lipca, Restauracja “Dukat”...

Wyświetlenia 46

OK 0

NOK 0

JAVA & Grill LTS Logeek Night ??

LoGeek Night is a HUGE opportunity to learn and network. Experts share their knowledge with you via presentations and discussions in a relaxed atmosphere as grill and cold beer are served. All you hav...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG – Reactive web services and Functional Java – introduction ??

Kiedy: wtorek, 27 czerwca 2017 o godz. 18:00 Gdzie: Guidewire Software – Pr?dnicka 20a, Kraków Podczas naszego spotkania wyst?pi? nast?puj?cy prelegenci: 1. Kamil Szyma?ski – Reactive web ...

Wyświetlenia 66

OK 0

NOK 0

meet.js Summit 2017 ??

On the 18th of September, we meet in Gda?sk for the largest meet.js Summit ever! It’s the only JavaScript conference where all tickets are sold out in less than 5 minutes. meet.js Summit is a on...

Wyświetlenia 90

OK 0

NOK 0

Zbuduj swoj? pierwsz? stron? internetow? ??

Warsztaty Women In Technology i Geek Factory! Zastanawiacie si? czy zmieni? zawód? Wszyscy polecaj? programowanie, a Wy nie jeste?cie pewni czy to zaj?cie dla Was? Chcieliby?cie spróbowa?, ale odstras...

Wyświetlenia 80

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

Konferencja JDD ??

W pa?dzierniku podbijemy ?wiat Java z JDD Je?li uwa?asz, ?e Java to jest to, w pa?dzierniku koniecznie odwied? Kraków! Zapraszamy do udzia?u w JDD – najbardziej Javowym wydarzeniu w polskim kale...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Konferencja DevFest Poland 2017 ??

DevFest Poland 2017 to  konferencja po?wi?cona technologiom i rozwi?zaniom Google, organizowana dla spo?eczno?ci skupionych wokó? IT. W tym roku organizatorzy  rozszerzaj? nieco jej rozmiary oraz przy...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Devoxx 2017

Devoxx 2017    Tegoroczny Devoxx w Krakowie trwa? od 21 do 23 czerwca  i odby?si?w centrum kongresowym ICE, które wed?ug organizatorów mo?e pomie?ci

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe – On Java 8

Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??ka dog??bnie wyja?nia, przyst?pnie uc...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Warsztaty z podstaw Javascript ??

Zapraszamy Was na dwudniowy intensywny kurs programowania w j?zyku Javascript dla poczatkuj?cych. 8 i 9 lipca spotkamy si? w przyjaznej przestrzeni Hubraum Krakow by od podstaw nauczy? si? zarówno prz...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe na rynku – On Java 8

  Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika  Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??a dog??bnie wyja?nia, przyst?...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Akka Streams : Workshop ??

The intention is to go ‘from zero to hero’. We will start with basic notions – Source / Flow / Sink / Backpressure and progress from there, through the plethora of built-in stages, t...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Od zera do developera, czyli jak zosta? programist?

Zdecydowanie pytania tego typu dostaj? od Was najcz??ciej. Wiedza zwi?zana z programowaniem jest bardzo rozleg?a. Pocz?tkuj?cy mog? czu? si? zagubieni. Wcale si? im nie dziwi?. Postaram […]...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Front-end: Code-Splitting in React apps and Popular approaches in Functional JS. ??

IT talk is an open community, where anyone interested in IT industry can participate. We do not focus on specific technologies. At our meetings we will feature presentations for project managers, deve...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Jak dosta? pierwsz? prac? jako programista

CV kandydata na m?odszego programist? nie musi by? puste, wr?cz przeciwnie. W?a?ciwie to musisz mie? si? czym pochwali?, aby dosta? t? pierwsz? posad?. O tym nad […]...

Wyświetlenia 47

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Schema registry and topic with multiple message types

As a continuation of my friend’s great post about schema evolution, I would like to focus now on combining schema evolution (via Schema Registry) for a topic with multiple message types. We know that ...

Wyświetlenia 361

OK 0

NOK 0

Program jako funkcja ca?kowita - czyli kiedy naprawd? nie ma b??dów

"Litr czystej poprosz?" - to zdanie wypowiedziane w ca?odobowym sklepie bran?owym niesie ze sob? wystarczaj?ca ilo?? informacji aby by?o wiadomo "o co chodzi". A wiadomo o co chodzi gdy? kontekst ju? ...

Wyświetlenia 345

OK 0

NOK 0

I nawet dla ciebie jest nadzieja w webie

Ju? na samym pocz?tku - aby unikn?? niepotrzebnych dyskusji o tym, który m?otek jest najlepszy - przywo?amy magiczne s?owo "warunkowe". Z matematki taki zapis : P(B|A)=... , okre?la, ?e b?dziemy liczy...

Wyświetlenia 340

OK 0

NOK 0

Za?amanie czasoprzestrzeni na styku paradygmatów - currying spotyka dziedziczenie

Inspiracj? dla tego wpisu jest kilka pierwszych stron niezwykle ciekawego artyku?u, który pojawi? si? w 1990 roku a tytu? jego: Why Functional Programming Matters. Jest to tez praca bardzo praktyczna ...

Wyświetlenia 338

OK 0

NOK 0

Advent of Code 2016 dzie? 25

Advent of Code 2016 dzie? 25. Musisz nawi?za? ??czno?? z Miko?ajem u?ywaj?c anteny na dachu budynku. Potrzebna jest do tego dodatkowa instrukcja assembunny. Wprowadzenie Advent of […]...

Wyświetlenia 321

OK 0

NOK 0

Historia Kulki Animowanej

Jest to wpis o historii pewnej Kulki. Nie jest to jednak zwyk?a kulka bo to historia kulki animowanej i to animowanej javascriptem. I nawet ona spada wed?ug jakich? tam praw fizyki i nawet za sob? zos...

Wyświetlenia 296

OK 0

NOK 0

Game of Life

Kolejny artyku? z serii „Strefy zadaniowej Samouczka”. Programowania najlepiej uczy? si? rozwi?zuj?c konkretne problemy. Artyku? ten stawia przed Tob? w?a?nie taki problem. Dzisiejszym zadaniem b...

Wyświetlenia 295

OK 0

NOK 0

Book review: The Business Value of Web Performance

Web performance is always very important to me. Browser need to download more and more resources to render full page. On one hand we want our pages look gorgeous on the other hand this means more imag...

Wyświetlenia 290

OK 0

NOK 0

Core dump

Na prawd? warto przeczyta?: https://geekyprimitives.wordpress.com/2016/08/13/frameworks-libraries-languages-and-deconstructing-bullshit/...

Wyświetlenia 285

OK 0

NOK 0

Bezpieczny numerek

Wyobra?enie Za ka?dym razem gdy spróbujemy wyj?? poza najbardziej mainstreamowy j?zyk programowania na ziemi musi pojawi? si? pytanie ale po co. W Javie jest wszystko, frameworki, serwery, narz?dzia,...

Wyświetlenia 283

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 8622

OK 0

NOK 0

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7932

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6288

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4814

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 4297

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3636

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2900

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 2599

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2564

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2269

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 2097

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 2065

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 2009

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1800

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1734

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1703

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1631

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1568

OK 0

NOK 0

Agile & Automation Days

Pierwsza polska konferencja po?wi?cona w ca?o?ci Agile i Automatyzacji. Premierowe prelekcje, mini warsztaty, panele dyskusyjne, najlepsi specjali?ci, w tym wyj?tkowi go?cie z zagranicy – Janet Gregor...

Wyświetlenia 1564

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1519

OK 2

NOK 0

 
Ostatni tydzień

Konferencja JDD ??

W pa?dzierniku podbijemy ?wiat Java z JDD Je?li uwa?asz, ?e Java to jest to, w pa?dzierniku koniecznie odwied? Kraków! Zapraszamy do udzia?u w JDD – najbardziej Javowym wydarzeniu w polskim kale...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Konferencja DevFest Poland 2017 ??

DevFest Poland 2017 to  konferencja po?wi?cona technologiom i rozwi?zaniom Google, organizowana dla spo?eczno?ci skupionych wokó? IT. W tym roku organizatorzy  rozszerzaj? nieco jej rozmiary oraz przy...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

meet.js Wroc?aw ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Warsztaty z podstaw Javascript ??

Zapraszamy Was na dwudniowy intensywny kurs programowania w j?zyku Javascript dla poczatkuj?cych. 8 i 9 lipca spotkamy si? w przyjaznej przestrzeni Hubraum Krakow by od podstaw nauczy? si? zarówno prz...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

7 Bezp?atne spotkanie Joomla User Group Jawor ??

7 BEZP?ATNE spotkanie Joomla User Group Jawor! Ju? wkrótce podamy wi?cej informacji ;) ?led?cie na https://www.facebook.com/events/1039085186225403/ Spotkanie: 1 lipca, Restauracja “Dukat”...

Wyświetlenia 46

OK 0

NOK 0

JAVA & Grill LTS Logeek Night ??

LoGeek Night is a HUGE opportunity to learn and network. Experts share their knowledge with you via presentations and discussions in a relaxed atmosphere as grill and cold beer are served. All you hav...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 63

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe – On Java 8

Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??ka dog??bnie wyja?nia, przyst?pnie uc...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

Nowo?ci ksi??kowe na rynku – On Java 8

  Bruce Eckel twórca wielokrotnie nagradzanego podr?cznika  Thinking in Java nie spocz?? na laurach i wyda? now? publikacj? pod tytu?em “On Java 8”. Ksi??a dog??bnie wyja?nia, przyst?...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 12

OK 0

NOK 0

Rejestracja na GeeCON Praga 2017 rozpocz?ta!

Oczekiwanie dobieg?o ko?ca. Zarejestruj si? ju? dzi? https://2017.geecon.cz/register/, aby nie przegapi? niepowtarzalnej okazji do wzi?cia udzia?u w konferencji GeeCON Praga Kiedy? 19-20 pa?dziernika ...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Od zera do developera, czyli jak zosta? programist?

Zdecydowanie pytania tego typu dostaj? od Was najcz??ciej. Wiedza zwi?zana z programowaniem jest bardzo rozleg?a. Pocz?tkuj?cy mog? czu? si? zagubieni. Wcale si? im nie dziwi?. Postaram […]...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Scala 2.12 - laborki

Scala 2.12 ma wyj?? jako? ju? zaraz nied?ugo niebawem i jak tu nie lepiej posprawdza? co nas czeka jak nie pokompilowa? sobie próbek kodu. Tak jak na laborkach w technikum. Tyle, ?e tam sprawozdanie ...

Wyświetlenia 236

OK 0

NOK 0

ProMobiConf – konferencja mobilna

24 sierpnia 2016 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Nowe Horyzonty” przy ul. Bobrowieckiej 9 odb?dzie si? ProMobiConf – najnowsza konferencja po?wi?cona technologiom mobilnym. Konferencja jest...

Wyświetlenia 243

OK 0

NOK 0

Od SASSa do LESSa – czyli ulepszanie CSSa

Jeste? web developerem? Tworzysz strony lub aplikacje internetowe? Chcia?by? pozna? CSS lub poszerzy? swoj? wiedz? z jego zakresu? Poznaj SASS / SCSS – narz?dzie znacznie rozszerzaj?ce mo?liwo?ci same...

Wyświetlenia 243

OK 0

NOK 0

JavaAcademy – spotkanie entuzjastów j?zyka Java

Zapraszamy bydgoskich programistów ( zarówno wyjadaczy jak i juniorów ) na wieczorne spotkanie po?wi?cone programowaniu w j?zyku Java.  Na spotkaniu opowiem o tym jak tworzy? dobrej jako?ci i ?atwy w ...

Wyświetlenia 253

OK 0

NOK 0

Konferencja TWOJA KARIERA W IT

Konferencja Twoja Kariera w IT to wydarzenie towarzysz?ce Targom Future Expo. Odb?dzie si? 8 wrze?nia 2016 roku w godzinach 10:00-16:00 w specjalnie wydzielonej strefie Biznes Klubu. Udzia? jest bezp?...

Wyświetlenia 166

OK 0

NOK 0

IT FUTURE EXPO 2016

IT FUTURE EXPO 2016 to IV edycja corocznego spotkania B2B, po?wi?conego trendom oraz innowacjom informatyczno-technologicznym. Idea targów niesie ze sob? now? jako??, daj?c? istotny wp?yw zainteresowa...

Wyświetlenia 154

OK 0

NOK 0

Scala 2.12 - laborki

Scala 2.12 ma wyj?? jako? ju? zaraz nied?ugo niebawem i jak tu nie lepiej posprawdza? co nas czeka jak nie pokompilowa? sobie próbek kodu. Tak jak na laborkach w technikum. Tyle, ?e tam sprawozdanie ...

Wyświetlenia 181

OK 0

NOK 0

The High Load Strategy Conference

The High Load Strategy Conference – to miejsce gdzie mog? si? spotka? architekci systemów, deweloperzy, analitycy danych oraz inni eksperci z dziedziny by wymieni? si? do?wiadczeniami z lud?mi z...

Wyświetlenia 258

OK 0

NOK 0

I nawet dla ciebie jest nadzieja w webie

Ju? na samym pocz?tku - aby unikn?? niepotrzebnych dyskusji o tym, który m?otek jest najlepszy - przywo?amy magiczne s?owo "warunkowe". Z matematki taki zapis : P(B|A)=... , okre?la, ?e b?dziemy liczy...

Wyświetlenia 340

OK 0

NOK 0

Kolekcje w j?zyku Java

W tym artykule przeczytasz o kolekcjach w j?zyku Java. Dowiesz si? czym s? kolekcje, kiedy mo?na ich u?ywa?. Poznasz podstawowe kolekcje takie jak mapa, zbiór czy lista. Jak zwykle na koniec czeka?y b...

Wyświetlenia 231

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1238

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1223

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 1014

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1189

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1290

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1231

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1155

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 1024

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 1053

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1519

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1194

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 1065

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1247

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1231

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 1076

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 1061

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 1052

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 915

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 845

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 928

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1162

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 815

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 903

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 906

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 827

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 970

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 1020

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 1046

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1307

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 804

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 809

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 1007

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 807

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 800

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 823

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 847

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 807

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 826

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 777

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 766

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 636

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 578

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 689

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 575

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 608

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 585

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 654

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 610

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 640

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 704

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 600

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 627

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 578

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 764

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 907

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 937

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 860

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 828

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1896

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 788

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf