Blog: Zeznania programisty

Szczegó?y patentu Twittera

Przeczyta?em dzi? na WP, ?e Twitter dosta? patent na Twittera. Patent jest ca?kiem nowy, i na razie ci??ko jest go znale?? gdziekolwiek poza USPTO (do?? nie przyjemn? stron? do czytania). Zastrze?enia...

Wyświetlenia 955

OK 0

NOK 0

Najpierw iGoogle a teraz jeszcze Reader

Co si? dzieje z tym Google. Pó? roku temu og?osili koniec iGoogle, teraz chc? zamkn?? Google Reader. Mo?e to z zemsty za +?...

Wyświetlenia 527

OK 0

NOK 0

Maven install:install-file w pom.xml

Aby doda? plik do lokalnego repozytorium mavena nale?y skorzysta? z wtyczki install. Na przyk?ad: mvn install:install-file -DgroupId=javax.transaction -DartifactId=jta -Dversion=1.0.1B -Dfile=jta-1.0....

Wyświetlenia 777

OK 0

NOK 0

Facebook API

Ostatnio mam przyjemno?? walczy? z interfejsami programistycznymi serwisów internetowych takich jak: Facebook, MySpace, Twitter, Digg, Flickr, YouTube, Vimeo czy Open Social. Musz? przyzna?, ?e API kt...

Wyświetlenia 598

OK 0

NOK 0

Przegl?danie logów w Eclipse

Znudzi?o mi si? przegl?danie logów w konsoli systemu. Postanowi?em wi?c zainstalowa? wtyczk? do Eclipse IDE do tego. Wybra?em pierwsz? z brzegu – NTail. Dzia?a dobrze, czyli logi wy?wietlaj? si? w...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

csplit a olbrzymie pliki

Moim zadaniem by?o naprawi? uszkodzony plik kopii bezpiecze?stwa bazy danych PostgreSQL. Wiedzia?em w której linii jest b??d i na czym polega, jednak plik kopi bezpiecze?stwa by? na tyle olbrzymi, ?e ...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

Google Wave

Testuj? Google Wave, niestety wymi?k?o… Google Wave jest naprawd? interesuj?cym narz?dziem do komunikacji. Je?eli programi?ci je zrozumiej? a ludzie zaczn? u?ywa? to b?dzie naprawd? niez?a zabawa. ...

Wyświetlenia 428

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf