Blog: ags

Krwinka walcz?ca, czyli Javarsovia 2k9

Pisz? ten post z klawiatury Logitech Wave, któr? uda?o mi si? zdoby? (po raz pierwszy wygra?em co? na konferencji:D) podczas konkursu organizaowanego przez firm? Javart.Wyjazd do stolicy uwa?am za uda...

Wyświetlenia 1098

OK 0

NOK 0

Co przyniesie NB 6.7

RC2 do pobrania, a wi?c i finalna wersja NB 6.7 tu?, tu?. Co nowego przyniesie nowa wersja? Najwa?niejsze zmiany wg mnie, to:integracja z project Kenai i Bugzill?, wsparcie dla JIRY w drodze (b?dzie w...

Wyświetlenia 419

OK 0

NOK 0

Dobrana para: linki i profiler

Tak si? dzi? z?o?y?o, ?e po raz pierwszy mia?em okazj? podpi?? profiler do pewnej aplikacji, nazwijmy j? roboczo X. X jest do?? stara, po cz??ci na jej kodzie wzorowali si? W?osi projektuj?c makaron z...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Wyjazd do s?onecznej Pragi

W dniach 12-15 marca dane mi by?o wybra? si? do s?onecznej (cho? okrutnie wtedy zimnej) Pragi. Odwiedzi?em siedzib? firmy Sun Microsystems, gdzie inne osoby z Europy (i nie tylko), które podobnie jak ...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

Studencki Festiwal Informatyczny 2009

Od czwartku do soboty (12 III - 14 III) na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego odbywa? si? b?dzie piata edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego. B?dzie to okazja aby pos?ucha? wielu ciekawych wyk...

Wyświetlenia 372

OK 0

NOK 0

Sun Certified Netbeans Specialist

Tak, to nie pomy?ka! Naprawd? istnieje egzamin sprawdzaj?cy sprawno?? w u?yciu NetBeansa. Do tego ja ju? go zda?em :) Ale opowiedzmy histori? od pocz?tku.Dawno, dawno temu, w odleg?ej galaktyce, znacz...

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

COOLuary

W sobot? 24 stycznia odby?a si? pierwsza w Polsce Javova UnKonferencja - COOLuary. Esencja: to, na co w trakcie 'normalnych' konferencji brakuje zawsze czasu - czyli swobodne rozmowy o tematyce oko?o ...

Wyświetlenia 423

OK 0

NOK 0

GeeCON w maju w Krakowie!

7 i 8 maja w Krakowie odb?dzie si? GeeCON, pierwsza w Polsce, mi?dzynarodowa konferencja po?wi?cona Javie i RIA. Jest organizowana przez Polsk? Grup? U?ytkowników J?zyka Java, Czesk? Grup? U?ytkowni...

Wyświetlenia 415

OK 0

NOK 0

OpenSolaris 2008.11

W ko?cu dost?pna jest d?ugo oczekiwana wersja 2008.11 OpenSolarisa. Pojawi?o si? w niej mnóstwo nowo?ci, poprawiono liczne b??dy - wida? olbrzymi post?p jaki zosta? dokonany dzi?ki pol?czeniu wysi?ków...

Wyświetlenia 438

OK 0

NOK 0

NetBeans 6.5!

W dniu dzisiejszym ukaza?a si? d?ugo oczekiwana, finalna wersja edycji 6.5 NetBeans IDE! Jak zawsze, mo?na j? pobra? ze strony http://www.netbeans.org/downloads Pe?na lista nowych i poprawionych fu...

Wyświetlenia 429

OK 0

NOK 0

Prezentacja: WebServices z NetBeans i GlassFish

18 XI o 18 w sali 18*24 odb?dzie si? prezentacja WebServices z NetBeans 6.5 i GlassFish! Omówi? w niej ide? i najbardziej znane poj?cia zwi?zane z WebServices i SOAP...

Wyświetlenia 414

OK 0

NOK 0

Po SFD 2008

Szcz??liwie, ca?o i zdrowo 18go pa?dziernika odby? si? krakowski Software Freedom Day. Przesuni?cie daty w stosunku do ogólno?wiatowego (20 wrze?nia) o prawie miesi?c wysz?o wszystkim na dobre - stude...

Wyświetlenia 510

OK 0

NOK 0

10 urodziny NetBeans!

NetBeans Decathlon to konkurs zorganizowany na 10. urodziny NetBeans. A skoro urodziny, to prezenty! Dlatego 300 pierwszych osób otrzyma koszulki NetBeans z limitowanej serii wydanej specjalnie na...

Wyświetlenia 433

OK 0

NOK 0

Ganymede - co nowego?

Pobawi?em si? ju? chwil? najnowsz? edycj? Eclipse, wg mnie najwa?niejsze nowo?ci to:Po zerowe: ?adniejszy splash: vs Po pierwsze - jest szybszy! ?adowanie projektu trwa krócej i ca?e ?rodowisko daje s...

Wyświetlenia 426

OK 0

NOK 0

Java Monkey Engine with Eclipse Ganymede25 czerwca wydana zosta?a nowa wersja Eclipse o kosmicznej nazwie Ganymede. Mimo, ?e na co dzie? u?ywam czego? zupe?nie innego, musz? zobaczy? co u konkurencji ...

Wyświetlenia 375

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf