Blog: Polyglots

Netbeans 6.8 : JavaFX editor

As we almost all* know modern progaming language is not only semantic, keywords, compiler, additional open source and commercial libraries but also a good editor that simplifys and speedups every day ...

Wyświetlenia 1214

OK 0

NOK 0

JavaFX static members

Some time ago I have read post about 10 interesting things in JavaFX Script. This post was really nice and I have learned that there is build in support to format Dates  But one point  inter...

Wyświetlenia 545

OK 0

NOK 0

Demony Przesz?o?ci

Dzi? dzi?ki uprzejmo?ci mojej firmy Pragmatists uczestniczy?em w pierwszym dniu szkolenia "Zwinne Rozwijanie Oprogramowania", prowadzonego przez (nie bójmy si? tego s?owa) wybitnych praktyków/teoretyk...

Wyświetlenia 444

OK 0

NOK 0

Beauty and the beast: JavaFX 1.2 in Netbeans Platform 6.7

During last 2 months my and my colleagues from my company were developing application in JavaFX. During this time we have created same really nice working and looking components:Interactive and animat...

Wyświetlenia 491

OK 0

NOK 0

Blogi, groovy, java i String

Od jakiego? czasu rozpoznaje webowe dziecko Grooviego czyli Grails. Jest to ?wietny framework do ma?ych aplikacyjek, którego polecam wszystkim. Aby dowiedzie? si? czego? ciekawego o Grailsach wszed?em...

Wyświetlenia 530

OK 0

NOK 0

NetBeans 6.5 i skróty klawiszowe - bo w ?yciu nie mo?e by? za ?atwo...

Wyst?p Adama Biena, niemieckiego Java Chempiona, by? moim zdaniem jednym z najja?niejszych punktów ubieg?orocznego JDD. Tezy które wypowiada? by?y jakby wprost wyj?te z mojej g?owy - krytyka nadmierne...

Wyświetlenia 708

OK 0

NOK 0

Pakiety - maven swoje, java swoje

Ostatnio w pracy zaobserwowa?em bardzo dziwn? rzecz. W Eclipse mia?em zaimportowany projekt zarz?dzany przez mavena2 którego wiele klas moje IDE oznacza?o pi?knym czerwonym krzy?ykiem. Wed?ug Eclipse ...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

m2eclipse 0.9.5 wydany!

Có? za wspania?a nowina! 17. lica zosta?a wydana najnowsza wersja, moim zdaniem najlepszego, pluginu do Eclipse integruj?cego go z Mavenem2 - czyli m2eclipse. Wersja ta zosta?a oznaczona numerkiem 0.9...

Wyświetlenia 499

OK 0

NOK 0

Eclipse Ganymede przyby?o!!

Nareszcie! Prze?adowywania strony www.eclipse.org nie by?o dzi? ko?ca! Ju? zaczyna?em si? denerwowa?, ale w ko?cu jest!! Eclipse 3.4 Ganymede w ko?cu jest do ?ci?gni?cia z oficjalnej strony. Ju? nie ...

Wyświetlenia 599

OK 0

NOK 0

Eclipse - ustawienia na wynos

Ju? jutro premiera Eclipse Ganymede, czyli najnowszej ods?ony najpopularniejszego IDE dla javy. Czy warto si? przenie?? z poprzednich wersji? Ba! Pewnie, ?e warto. Ale warto równie? zabra? ze sob? ust...

Wyświetlenia 568

OK 0

NOK 0

Eclipse na skróty.

Jako? mam taki zwyczaj, ?e gdy wpada mi w ?apy nowy edytor (zwyk?y tekstowy jak jEdit czy te? IDE) to pierwsze co robi? po uruchomieniu to wchodz? w ustawienia klawiszowe i sprawdzam czy udost?pnia on...

Wyświetlenia 641

OK 0

NOK 0

Polska silna Eclipsem

W zwi?zku z nadchodz?c? wersj? Eclipse 3.4 ochrzczon? nazw? kodow? Ganymede, na stronie www.eclipse.org zosta? og?oszony konkurs na najlepszy wpis promuj?cy to IDE. Jak pewnie zd??yli?cie zauwa?y? pch...

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

Eclipse 3.4 nowo?ci - cz??? 1.

Ju? w czerwcu ?wiat?o dzienne ujrze? ma Eclipse 3.4 czyli najnowsza wersja najpopularniejszego IDE dla Javy. Na dzie? dzisiejszy ze strony www.eclipse.org mo?ecie pobra? wersje RC4. Czy warto wypróbow...

Wyświetlenia 573

OK 0

NOK 0

JAVArsovia 2008 - wspomnienia.

Uff... Ju? po! Tydzie? temu odby?a si? druga konferencja organizowana przez Warszawsk? Grup? U?ytkowników Java (WJUG) JAVArsovia 2008 : ciekawie o javie. Wydarzenie to w moim ?yciu by?o o tyle wa?ne, ...

Wyświetlenia 612

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf