Blog: Akademia Javy

Firebug Lite vs platformy mobilne

Mnogo?? platform mobilnych z wolna przyt?acza m?odych programistów. Niezale?nie od wieku i do?wiadczenia - wszyscy marzymy o tworzeniu rozwi?za? dzia?aj?cych dobrze i jednakowo na ka?dej platformie sp...

Wyświetlenia 1064

OK 0

NOK 0

Joel Spolsky "Smart and gets things done"

Ci??ko uwierzy?, ?e min?? prawie rok od mojego ostatniego posta... Co prawda dzieje si? bardzo du?o, ale nie a? tak du?o, ?eby raz na jaki? czas nie móc napisa? cho? krótkiego posta tak jak dzi?. Praw...

Wyświetlenia 502

OK 0

NOK 0

Programowanie to nie rzemios?o?

Witam serdecznie!Wczoraj zaczyna?em dalej rozwija? aplikacj? na przedmiot Platforma Programistyczna .NET (fuuuuj...). W czasie poszukiwania informacji na temat Windows Communication Foundation (.NET W...

Wyświetlenia 610

OK 0

NOK 0

Ryan Singer - cz?owiek, który zmusi? mnie do my?lenia

Witam po d?ugiej przerwie!Od ko?ca zesz?ego roku nie opublikowa?em ?adnego postu. Dlaczego? Powodów jak zwykle mo?na by wymienia? wiele, ale ja ogranicz? si? do podania jednego, najwa?niejszego. Otó? ...

Wyświetlenia 637

OK 0

NOK 0

Cytaty #8

Witam!Nie wiem dlaczego, ale mam ostatnio nieodpart? ochot? pisa? jak najwi?cej postów na blogu :) Tym razem chcia?bym przedstawi? trzy zas?yszane has?a, które g??boko utkwi?y mi w pami?ci, oraz które...

Wyświetlenia 613

OK 0

NOK 0

Agile Central Europe 2010

Witam!?wi?ta to idealny czas na nadrobienie zaleg?o?ci, które nie wymagaj? zbyt wiele zachodu. Poniewa? ostatnie kilka tygodni by?o naprawd? zwariowane, nie mia?em tak naprawd? czasu przejrze? ostatni...

Wyświetlenia 573

OK 0

NOK 0

Co nowego w IntelliJ IDEA 10

Witam!Dwa tygodnie temu wróci?em po d?ugim (5-tygodniowym) urlopie do pracy. Pierwsze co zwróci?o moj? uwag? to aktualizacja obecnie u?ywanego przeze mnie IDE - IntelliJ IDEA - do wersji 10. Od d?u?sz...

Wyświetlenia 561

OK 0

NOK 0

Cytaty #7

Witam!Dzisiaj us?ysza?em bardzo m?dre s?owa cz?owieka, który ?y? dawno temu, lecz jego s?owa s? aktualne tak?e dzisiaj i jestem pewien, ?e b?d? za kolejnych 100, 200, czy 500 lat. Mowa tu o Williamie ...

Wyświetlenia 511

OK 0

NOK 0

Nowy blog o Tapestry

Witam serdecznie!Pierwszy projekt z u?yciem frameworku Spring 3 za mn?, teraz prace skoncentrowane na zapoznawaniu si? z j?zykiem Jython i pisaniu pracy in?ynierskiej. Chocia? ostatnio coraz cz??ciej ...

Wyświetlenia 487

OK 0

NOK 0

Dlaczego lubi? Jersey'a

Witam!Jest wtorkowy wieczór a ja zamiast siedzie? gdzie? z kolegami w PUB'ie, lub z dziewczyn? w kinie, sp?dzam swój "wolny czas" pisz?c kod do projektu grupowego, którego termin oddania zbli?a si? ni...

Wyświetlenia 600

OK 0

NOK 0

Cytaty #6

Witam!Sporo czasu min??o od ostatniego wpisu z cytatem (od zwyk?ego wpisu zreszt? te?). Jaki? czas temu przegl?da?em materia?y z Atlassian TV i natrafi?em na ciekawy materia? jednego z developerów fir...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

O dokumentacji s?ów kilka

Witam serdecznie!Przez nat?ok pracy w ostatnim czasie nie mam mo?liwo?ci by? ca?kowicie na bie??co z nowinkami ze ?wiata informatyki (i nie tylko), przez co mam pewne zaleg?o?ci na takich serwisach ja...

Wyświetlenia 467

OK 0

NOK 0

Przemy?lenia praktykanta #6 - podsumowanie

Witam serdecznie!Ponad trzy tygodnie po terminie, ale jak mówi polskie przys?owie "lepiej pó?no ni? wcale" ;) D?ugo zastanawia?em si? nad tym co móg?bym napisa? w podsumowaniu praktyk, kiedy wi?kszo??...

Wyświetlenia 551

OK 0

NOK 0

Agile/Scrum nie tylko w projektach informatycznych

Witam!Jako, ?e zacz??em w?a?nie ostatni (siódmy) semestr studiów in?ynierskich musz? w ci?gu kilku tygodni napisa? prac? dyplomow?. Fakt, ?e zacz??em w?asnie prac? i jeszcze jeden mini projekt na ucze...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Mockito i TDD - czy aby na pewno?

Witam!Dwutygodniowe przerwy w pisaniu na blogu to jaka? kl?twa Akademii :( Niemniej zwa?ywszy na ilo?? pracy i obowi?zków ostatnio cud, ?e cho? tyle jestem w stanie zrobi?. Temat dzisiejszego postu mo...

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

Ma?a pomoc przy pracy z GAE

Witam!Ostatnimi czasy w celach prywatnych zaj??em si? ma?? aplikacj?, która docelowo ma dzia?a? na Google App Engine. Platformie jeszcze bardzo daleko do idea?u, wci?? jest ogrom rzeczy do zrobienia, ...

Wyświetlenia 449

OK 0

NOK 0

Przemy?lenia praktykanta #5

Witam!Znów dok?adnie tydzie? min?? od ostatniego wpisu. Dzieje si? coraz wi?cej, przez co czasu coraz mniej. Ale mam nadziej?, ?e to nie b?d? wci?? znacz?co przeszkadza? w prowadzeniu bloga, szczególn...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

They call me a Dragon Slayer!

Witam!Dzisiejszy dzie? by? bardzo pracowity i pe?en wyzwa?. Tym bardziej po przyj?ciu do domu ucieszy?em si? na widok paczki od ameryka?skiego nadawcy - oto przysz?a d?ugo oczekiwana koszulka z firmy ...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

Problemy z filtrowaniem w Maven'ie

Witam!Ten wpis ma bardziej charakter przypominajki dla mnie, ale jestem pewien, ?e komu? te? si? to przyda. Od jakiego? czasu w kilku projektach, w trakcie tworzenia plików projektu Eclipse z czystego...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

Code Review for Teams Too Busy to Review Code

Witam.Pami?tacie wpis sprzed tygodnia o Mini Code Review? Od tamtej pory, kiedy przela?em swoje my?li w post na blogu, coraz wi?cej zacz??em o tym my?le? i coraz wi?cej dostrzega? korzy?ci z tego p?yn...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf