Blog: Blog Espeo Software

Vert.x 3 – faster, better, stronger

Vert.x 3 released A new version of Vert.x has just been released. There are many new features and upgrades compared to Vert.x 2. You can read about most of the changes in one of the threads from the o...

Wyświetlenia 598

OK 0

NOK 0

Use Symfony2 and rabbitmq as a microservice

How to use Symfony2 and rabbitmq as a microservice? Rabbitmq is very powerful tool. It could act as messaging system, system written in many languages or core for our microservice based application. M...

Wyświetlenia 626

OK 0

NOK 0

UserRecoverableAuthException and „don’t keep Activities” option.

While working on a mobile application in Espeo I came across a strange error. It appeared sometimes when I tried to sign in with Google Account. Typically, when you first log in to Google Services, yo...

Wyświetlenia 365

OK 0

NOK 0

Monitoring with Grafana and InfluxDB

  Having multiple distributed services can generate a great deal of data, including health statuses, state changes and many more. One of our projects required a service which could monitor such i...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Espeo BHAG, Episode 2: “Success Through Balance”

Work-life balance is one of the modish buzzwords of today. The assumption behind this idea is the employee’s fulfillment in all life spheres that shouldn’t compete with each other. Sounds beautiful, b...

Wyświetlenia 373

OK 0

NOK 0

eScop an R&D project at the Artemis & Itea Co-Summit 2015 in Berlin

Industrial Internet: A Facilitator for Knowledge-Driven Manufacturing ARTEMIS & ITEA Co-Summit 2015 Germany, Berlin, 10-11th March 2015 Manufacturing and processing are the top industries to contr...

Wyświetlenia 338

OK 0

NOK 0

US Army localization DASH7 protocol for “civil” needs

DASH7 is quite a new localization protocol. Originally it was designed for the needs of US Army, so it must have some special characteristics. Are you still curious? If so, let’s take a closer look at...

Wyświetlenia 333

OK 0

NOK 0

Mobile development: native, HTML5, or hybrid?

Before you start working on a mobile application, you may ask yourself a question: should I choose native language designed for the targeted platform or perhaps use one of the popular wrappers that al...

Wyświetlenia 309

OK 0

NOK 0

Global Day of Code Retreat w Poznaniu

Dzisiaj odby? si? drugi Pozna?ski Code Retreat. Impreza organizowana by?a z okazji ?wiatowego dnia Code Retreat. Tysi?ce deweloperów na ca?ym ?wiecie przez ca?y dzie? zmaga?o si? z problemem Game of ...

Wyświetlenia 732

OK 0

NOK 0

Coding Dojo w Espeo

Podczas ostatniego spotkania technologicznego urz?dzili?my Coding Kata. Jako, ?e to by?o pierwsze Dojo dla wi?kszo?ci uczestników postanowi?em upro?ci? zasady maksymalnie – tak by pokaza? istot?...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

Logika rozmyta w Javie – biblioteka jFuzzyLogic

Ostatni? pogadank? rozpocz?li?my mocno teoretycznie od krótkiego wprowadzenia do logiki rozmytej. Przypomnieli?my sobie co nieco na ten temat, od?wie?aj?c wiedz? ze studenckich czasów. Nast?pnie przyj...

Wyświetlenia 584

OK 0

NOK 0

Prezentacja – Apache Wicket

Patrz?c na nasze wcze?niejsze pogadanki koncentrowali?my si? raczej na mi?kkich elementach tworzenia oprogramowania. W ostatni wtorek, dla odmiany, zaj?li?my si? Wicketem – frameworkiem webowym,...

Wyświetlenia 567

OK 0

NOK 0

Prezentacja – GeeCON 2011

Ostatnia ?rodowa pogadanka by?a podsumowaniem konferencji GeeCON 2011. Tym razem w troch? mniej formalny sposób przegadali?my to czego uda?o si? nam przez te trzy dni do?wiadczy?. Jako, ?e nie wszyscy...

Wyświetlenia 568

OK 0

NOK 0

Prezentacja – sukces Androida wg u?ytkownika i dewelopera

Ostatnie spotkanie firmowe dotyczy?o systemu operacyjnego Android i inspirowane by?o u?ytkowaniem telefonu z takim systemem, tworzeniem na niego aplikacji oraz niedawn? konferencj? Google I/O 11′...

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

AgileCE 2011

Konieczno?? ci?g?ego podnoszenia kwalifikacji naszego zespo?u zmusza nas czasami do szalonych rzeczy. Jak mog? ju? wiedzie? uwa?ni pods?uchiwacze naszych twittów, postanowili?my(po raz kolejny!) ucze...

Wyświetlenia 507

OK 0

NOK 0

Integracja Grails + Google Maps + PostGIS

Niniejszy wpis po?wi?cony zostanie integracji framework’a Grails z serwisem Google Maps oraz z PostGIS, rozszerzeniem relacyjno-obiektowym umo?liwiaj?cym zapisywanie danych geograficznych w bazi...

Wyświetlenia 476

OK 0

NOK 0

Prezentacja – Integracja aplikacji z Facebookiem

Na kolejnym spotkaniu firmowym przyjrzeli?my si? bli?ej integracji aplikacji z Facebookiem.  Na coraz wi?kszej liczbie serwisów mo?emy si? zalogowa? korzystaj?c z konta na Facebooku, mo?emy równie? dz...

Wyświetlenia 518

OK 0

NOK 0

Prezentacja – Tajemna sztuka szacowania projektów wg Steve’a McConnella

Tym razem w ramach firmowych dyskusji na warsztat wzi?li?my tematyk? szacowania projektów. Bezpo?redni? inspiracj? i podstaw? teoretyczn? by?a tu ?wietna ksi??ka Steve’a McConnella “Softwa...

Wyświetlenia 564

OK 0

NOK 0

Prezentacja Kanban

Na kolejnym spotkaniu firmowym poznawali?my jak do wytwarzania oprogramowania podchodzi si? z perspektywy Kanbana. W zasadzie wi?kszo?? naszych projektów realizujemy w Scrumie. Zagadnienie jest ciekaw...

Wyświetlenia 712

OK 0

NOK 0

Prezentacja Branch-per-Feature

Na kolejnym spotkaniu naszych firmowych dyskusji omawiali?my podej?cie potocznie zwane “Branch-per-Feature”. Z grubsza polega ono na tworzeniu brancha w repozytorium na ka?dego nowego task...

Wyświetlenia 601

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf