Blog: Love IT

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 9057

OK 0

NOK 0

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 1284

OK 0

NOK 0

Seam – adnotacja @Name nie dzia?a

W przyk?adowym projekcie zamieni?em zapis o ziarnie z konfiguracji w faces-config.xml na adnotacj? @Name. i w szablonie Niestety kod przesta? dzia?a?, tzn nie zwraca? ?adnej warto?ci. Nie by?o ?adnych...

Wyświetlenia 686

OK 0

NOK 0

Seam – adnotacja @Name nie dzia?a

W przyk?adowym projekcie zamieni?em zapis o ziarnie z konfiguracji w faces-config.xml na adnotacj? @Name. i w szablonie Niestety kod przesta? dzia?a?, tzn nie zwraca? ?adnej warto?ci. Nie by?o ?adnych...

Wyświetlenia 649

OK 0

NOK 0

Seam – problem z uruchomieniem projektu (org.jboss.seam.jsf.SeamViewHandler.calculateLocale)

Chcia?em utworzy? jaki? prosty projekt w JBoss Seam 2.x, w zwi?zku z tym w ustawieniach Maven‘a doda?em dane o repozytoriach jboss’a. Kolejnym krokiem by?o wygenerowanie struktury projektu...

Wyświetlenia 917

OK 0

NOK 0

Seam – problem z uruchomieniem projektu (org.jboss.seam.jsf.SeamViewHandler.calculateLocale)

Chcia?em utworzy? jaki? prosty projekt w JBoss Seam 2.x, w zwi?zku z tym w ustawieniach Maven‚a doda?em dane o repozytoriach jboss’a. Kolejnym krokiem by?o wygenerowanie struktury projektu z jak...

Wyświetlenia 569

OK 0

NOK 0

NetBeans + Maven: Integracja Spring Framework 3 z Struts2

W dzisiejszym po?cie zaprezentuj? jak rozpocz?? prac? z Spring Framework 3 oraz Struts2, wykorzystuj?c do tego ?rodowisko NetBeans (u mnie 6.9.1) oraz Maven 2. Jak zwykle zaprezentuj? ca?? ?cie?k?, ??...

Wyświetlenia 1046

OK 0

NOK 0

NetBeans + Maven: Integracja Spring Framework 3 z Struts2

W dzisiejszym po?cie zaprezentuj? jak rozpocz?? prac? z Spring Framework 3 oraz Struts2, wykorzystuj?c do tego ?rodowisko NetBeans (u mnie 6.9.1) oraz Maven 2. Jak zwykle zaprezentuj? ca?? ?cie?k?, ??...

Wyświetlenia 855

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 2721

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 18766

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 5796

OK 1

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 9519

OK 0

NOK 0

predeploy for PersistenceUnit failed

Poni?ej zamie?ci?em fragment bardzo ?adnego wyj?tku i jestem ciekaw sk?d si? to bierze? W NetBeans stworzy?em projekt “Java EE” -> “Enterprise Application”, pó?niej ̶...

Wyświetlenia 997

OK 0

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 6355

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 8128

OK 0

NOK 0

JSF i EJB 3 – prosta aplikacja CRUD

Tutorial do którego dzisiaj si? odnios? to prosta aplikacja webowa wykonana w ?rodowisku Netbeans z wykorzystaniem JSF, EJB 3 oraz bazy danych (autor wykorzystuje PostgreSQL, ja mia?em pod r?k? MySQL ...

Wyświetlenia 1609

OK 0

NOK 0

Ajax w GWT – pogodynka

Czas na pierwszy, konkretny wpis. Jako ?e chcia?em mniej wi?cej zobaczy? GWT, wygrzeba?em link z moich zak?adek na delicious: Ajax for Java developers: Exploring the Google Web Toolkit Wpis z 2006, ki...

Wyświetlenia 1333

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf