Blog: blackrain @ home

„Programming Scala” book review

Programming Scala (Book for review). Scala is relatively new programming language which merges object-oriented and functional programming worlds. Both of them have many fascinating aspects and if I al...

Wyświetlenia 1149

OK 0

NOK 0

GeeCON 2010 is over!

GeeCON to konferencja na któr? czeka?em od d?u?szego czasu. Prelegenci z najwy?szej pó?ki, uczestnicy o podobnych zainteresowaniach i ta niesamowita atmosfera – do tej pory nie mog? och?on??! W ...

Wyświetlenia 683

OK 0

NOK 0

Some(news)

Z pewno?ci? cz??? z Was niecierpliwi si? w oczekiwaniu na kolejny wpis, zastanawiaj?c si? te? czy w ogóle ?yje. Tak, ?yj? i mam si? dobrze! To, ?e nie mam praktycznie wolnego czasu to druga sprawa. Pr...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

Scala @ JTeam

Dzisiaj, w ramach sekcji javowej, odby?y si? drugie i ostatnie ju? zaj?cia po?wi?cone j?zykowi Scala. Przez dwa kolejne zaj?cia stara?em si? przedstawi? genez? powstania j?zyka, jego najciekawsze mech...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

RuPy 2009 summary

RuPy is over! D?ugo oczekiwana przez wszystkich programistów Pythona oraz Ruby’ego (i nie tylko!) konferencja w?a?nie dobieg?a ko?ca. Jednym z organizatorów tegorocznej, trzeciej ju? edycji by? ...

Wyświetlenia 573

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf