Blog: Mateusz Papiernik Blog

SCJP - Zamawianie vouchera

Zamawiaj?c voucher szuka?em w Internecie informacji o tym gdzie, na jakich zasadach, za ile nale?y zamówi? voucher celem zdania SCJP. W zasadzie bezskutecznie, temat praktycznie w ogóle nieporuszany. ...

Wyświetlenia 1615

OK 0

NOK 0

Litera?y ?a?cuchowe - String Literal Pool

Temat traktowania ?a?cuchów znaków w Javie jest standardowym tematem egzaminacyjnym, jak równie? ciekawym przypadkiem w codziennej pracy i w czasie nauki. Zacz??em pisa? ten wpis pewien czas temu, do ...

Wyświetlenia 589

OK 0

NOK 0

Tablice a kolekcje parametryzowane - reifiable types

Kolekcje i typy generyczne s? wdzi?cznym tematem na egzaminie, zw?aszcza przy próbach integracji ich z kodem u?ywaj?cym typów niegenerycznych, a tak?e wtedy, gdy do ko?a fortuny dodamy jeszcze zwyk?e ...

Wyświetlenia 852

OK 0

NOK 0

try {} catch {} finally {} - obs?uga wyj?tków

Z cyklu "Przygotowania do SCJP" - pewne aspekty obs?ugi wyj?tków w Javie zwróci?y moj? szczególn? uwag?. Obs?uga wyj?tków jest stosunkowo prosta, a przede wszystkim logiczna - w wielu sytuacjach trzeb...

Wyświetlenia 1212

OK 0

NOK 0

Przygotowania do SCJP

Ostatni rok do?? mocno zwi?za? mnie i zainteresowa? z Jav?, w szczególno?ci z platform? JEE. Temat d?ugi i szeroki, który powoli odkrywam. Co najwa?niejsze - z du?? satysfakcj? i zainteresowaniem. Kor...

Wyświetlenia 569

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf