Blog: Tomasz Dziurko - Code Hard Go Pro

Custom PagingNavigator with changing items per page in Wicket

As I am migrating my blog to my own domain, a few posts in the future will be published in both places to allow You, reader, to change address and rss smoothly :)New blog address: http://tomaszdziurko...

Wyświetlenia 1225

OK 0

NOK 0

What would you do if your boss give you one week for self-education?

Let’s suppose following scenario:You are somewhat experienced Java Developer working on a very sophisticated project in the science sector. You create very, very complicated module using very, very ti...

Wyświetlenia 556

OK 0

NOK 0

Slides from JDD 2010 available

I have good news for those who didn't attend a JDD conference this year or simply weren't attentive enough. You can download slides from almost all talks from here. If you are interested in slides fro...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

JDD 2010 from my perspective

A few days ago I attended a Java Developers' Day 2010 conference in Cracow. If someone ask me to sum this event I would tell: not bad but definitely not very good. I think that popularity of Java conf...

Wyświetlenia 490

OK 0

NOK 0

Angloj?zyczne ksi??ki z darmow? przesy?k?, repost

Ostatnio podczas dyskusji na GoldenLine na temat pog??biania wiedzy z ksi??ek angloj?zycznych w kontek?cie ebooków oraz kosztów wysy?ki z Amazon.com pojawi?o si? pytanie o polecane sklepy. Okaza?o si?...

Wyświetlenia 570

OK 0

NOK 0

Lepsze darmowe repozytorium Mercuriala za darmo, czyli Bitbucket ??czy si? z Atlassian

Dotychczas dla osób chc?cych u?ywa? Mercuriala do prywatnych projektów oraz w niewielkich zespo?ach programistycznych spory problem stanowi?o znalezienie dobrego darmowego miejsca na hostowanie kodu ?...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

Pana Fowlera niemi?e wspomnienia z Polski

Przegl?daj?c dzisiaj mojego RSS-a natrafi?em na post Chada Fowlera, autora mi?dzy innymi ksi??ki "The Passionate Programmer". Pan Fowler zbiera w nim kilkana?cie porad jak dobrze przygotowa? si? do p...

Wyświetlenia 590

OK 0

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 1154

OK 1

NOK 0

Submitting SSL and no-SSL html forms using JMeter

JMeter is well-known tool for testing performance of web applications, databases and many other things (check project official site for more). Today I am going to show how to test web application with...

Wyświetlenia 501

OK 0

NOK 0

Ksi??ka Czysty kod (Clean code) w promocji o 30% taniej tylko dzi? w Helionie

Je?li kto? nie ?ledzi konta Helionu na Facebook'u to pragn? poinformowa?, ?e dzisiaj jest okazja kupi? rewelacyjn? ksi??k? "Czysty Kod" w promocyjnej cenie z 30% rabatem.Link do pozycji w ksi?garni: l...

Wyświetlenia 543

OK 0

NOK 0

Programista i w?asna firma, czyli dotacja z Urz?du Pracy na za?o?enie dzia?alno?ci gospodarczej

Jaki? czas temu zako?czy?em trwaj?cy ponad trzy miesi?ce proces zdobywania dotacji z Urz?du Pracy na za?o?enie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Poni?ej dla osób zainteresowanych opisuj? jak to wygl?...

Wyświetlenia 597

OK 1

NOK 0

Solving com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException in Spring JDBC based application

Last week after releasing first version of Wicket, Spring and JDBC based application into production I noticed strange behavior. Everyday first attempt to enter the service caused unexpected exception...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

Szybka informacja o b??dzie w aplikacjach napisanych w Wicket

Witam po d?u?szej przerwie, moim zdaniem zdecydowanie za d?ugiej, ale ko?cówk? maja i ca?y czerwiec mam do?? intensywnie upakowany sprawami o do?? wysokim priorytecie, bo niestety na?o?y?y mi si? czas...

Wyświetlenia 440

OK 0

NOK 0

Od teraz Software Developers' Journal za darmo i w formacie pdf

Dzisiaj otrzyma?em od SDJ nast?puj?c? wiadomo??: W dniu dzisiejszym mam przyjemno?? odda? w Wasze r?ce premierowe wydanie Software Developer's Journal On-Line. ?wiat si? zmienia, a wraz z nim media. S...

Wyświetlenia 555

OK 0

NOK 0

Gdzie Java nie tylko w polskiej trawie piszczy?

Przegl?daj?c dzisiaj blogosfer? natrafi?em na bardzo ciekawego newsa: otó? serwis LinkedIn (takie ogólno?wiatowe GoldenLine) jest w 99% napisany w Javie. Dok?adniejsze info mo?na znale?? w prezentacj...

Wyświetlenia 554

OK 0

NOK 0

Moje pierwsze TDD, czyli dlaczego NetBeans wymi?ka

Ten tydzie? by? mocno intensywny pod wzgl?dem edukacyjnym. Najpierw trzydniowe szkolenie z Test-Driven Development w firmie Pragmatists, w mi?dzyczasie wyj?cie na prezentacj? Bartka Kuczy?skiego o Vad...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

?wiatowy Dzie? Ksi??ki i promocja Helionu

Jednak Facebook to ca?kiem dobra rzecz, ?ledz?c profile znajomych i niektórych firm mo?na si? sporo dowiedzie?. Otó? dzisiaj mamy ?wiatowy Dzie? Ksi??ki, niby dzie? jak wiele innych, ale z tej okazji ...

Wyświetlenia 502

OK 0

NOK 0

SCJP to certyfikowany programista Java, a SCJD?

Pewnie nie uwierzycie, ale istniej? miejsca na Ziemi, w których nie chc? od r?ki uzna? dyplomu SCJP ;) i potrzebuj? t?umaczenia na j?zyk ojczysty. Tak w?a?nie jest w polskich urz?dach, gdzie bardzo mi...

Wyświetlenia 598

OK 0

NOK 0

Konferencja z kozio?kami w tle, czyli 4Developers w Poznaniu

W pi?tek mia?em przyjemno?? uczestniczy? w konferencji 4Developers w Poznaniu. Wyprawa na godzin? 10 wymaga?a bardzo porannej pobudki, aby samochodem zebra? ekip? z ca?ej Warszawy i wyruszy? polskimi ...

Wyświetlenia 493

OK 0

NOK 0

Clean Code po polsku ju? jest

D?ugo czeka?em na ten moment i oto jest: polskie wydanie ksi??ki Roberta C. Martina "Clean Code". Mo?emy co prawda ponarzeka? na czas oczekiwania na polskie t?umaczenie (ponad 1,5 roku), ale nie zmien...

Wyświetlenia 608

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf