Blog: Pawe? Zubkiewicz - Java programmer's blog

OCEB certificate acquired!

In March 2013 I passed OCEB exam and became OMG Certified Expert in Business Process Management. This exam mainly focuses on BPMN 2.0 language and Business Process Management knowledge, methodologies ...

Wyświetlenia 864

OK 0

NOK 0

Kolejna promocja w Z?otych My?lach

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE ...

Wyświetlenia 530

OK 0

NOK 0

Less Stress and More Profit

Par? dni temu przeczyta?em ksi??k? Less Stress and More Profit How Small Business Owners CanBe Happier Today and Richer Tomorrow. Pisz? o tym, poniewa? od dawna nie mia?em do czynienia z tak zwi?z...

Wyświetlenia 513

OK 0

NOK 0

Enterprise Architecture Turnaround

Today browsing books on amazon I found good deal. A book about Enterprise Architecture. It's on sale (72% save) and has many good reviews by people who bought it. The book is called Enterprise Archite...

Wyświetlenia 580

OK 0

NOK 0

Recenzja ksi??ki CBAP / CCBA Certified Business Analysis Study Guide

Ta ksi??ka to podstawowy materia? do przygotowania si? do egzaminów w celu uzyskania certyfikatów w obszarze analizy biznesowej CBAP i CCBA wydawanych przez IIBA (wkrótce opisz?, co to za certyfikaty)...

Wyświetlenia 1462

OK 0

NOK 0

Role of Enterprise Architects

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE ...

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

Fastlane Milionera

Ostatnio postanowi?em kupi? sobie jak?? ksi??k? motywacyjn? aby poczyta? na urlopie. Poniewa? pieni?dze bardziej do mnie przemawiaj? ni? psychologia (taki ze mnie ju? zimny dra? ;-) wybra?em co? ...

Wyświetlenia 437

OK 0

NOK 0

Ilu jest TOGAF'owców w Polsce?

Jaki? czas temu postanowi?em si? dowiedzie? ile przyby?o nam w kraju architektów korporacyjnych z certyfikatami TOGAF 9. Na koniec marca 2010 roku by?em trzeci? certfikowan? w Polsce osob?. Ilu jest n...

Wyświetlenia 658

OK 0

NOK 0

Gaining Competitive Advantage from Enterprise Architecture

Presentation by Jeanne W. Ross about EA and its role in modern companies. It's really worth watching even if you have read her book on a subject (Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Founda...

Wyświetlenia 619

OK 0

NOK 0

TOGAF 9.1 Released

The Open Group has released maintainance update to their architectural framework TOGAF 9. There are no big changes, most of them are minor and aim at clarification.More information...

Wyświetlenia 863

OK 0

NOK 0

So, it's official

Today I got an email from Google about Wave. The end is near :-(The message was:"Dear Wavers, More than a year ago, we  announced that Google Wave would no longer be developed as a separate ...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

End of Google Wave

Once again Google announced end of Google Wave. Probably by the end of January Wave will be read-only. Around April it will be killed.[Minute of silence]The idea behind Wave was to replace email with ...

Wyświetlenia 468

OK 0

NOK 0

TOGAF 9 Translation Glossary: English - Polish

W sierpniu tego roku zosta?o oficjalnie zatwierdzone polskie t?umaczenie Glossary z TOGAF 9. Mia?em przyjemno?? bra? udzia? w pracach grupy, która owe t?umaczenie pope?ni?a.Udzia? mój by? raczej ...

Wyświetlenia 532

OK 0

NOK 0

JavaSE7 Launch - Wroc?aw JUG Event

Tomorrow (19.07) Wroc?aw Java User Group is going to have a meeting devoted to Java 7. For more information go here....

Wyświetlenia 601

OK 0

NOK 0

My summer books collection (to read)

In recent weeks I found and bought some books that I plan to read on my summer holidays. Almost all the books are about IT, that's why I think it can be interesting for you to browse through my list.I...

Wyświetlenia 585

OK 0

NOK 0

Continuous Delivery

Today I found another living and successful proof that Continuous Delivery can be done. Moreover it can be done in financial sectorthat must complies to many restrictions, andoperates with big amounts...

Wyświetlenia 551

OK 0

NOK 0

Two fine presentations

Today I saw two very nice, inspiring presentations about work, motivation & leadership. So I want to share them with you. In first one Dan Pink speaks about motivation in work. Actually ...

Wyświetlenia 599

OK 0

NOK 0

Useful resources for SCEA preparation

In this post I will share with you what I use to prepare myself to SCEA exam, part 1. Probably most of you (interested in SCEA) know that resources, but few of them, I think, is not so popular. So her...

Wyświetlenia 578

OK 1

NOK 0

SCEA - Whizlabs Diagnostic Test

As I said earlier today on my blog I bought Whizlabs SCEA (Part I) Exam Simulator. I just finished my Diagnostic test to assess my knowledge and have baseline to compare to.I wasn'...

Wyświetlenia 597

OK 0

NOK 0

Preparing for SCEA

Well, new year is coming fast and it would be nice to have new certificate on a beginning of 2k eleven ;-)This time I'm going for Sun Certified Enterprise Architect for Java EE 5 or Oracle Certif...

Wyświetlenia 646

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf