Blog: jdn.pl

Chamberconf

W imieniu Kasztelana i jemu podleg?ych chcia?bym zaprosi? wszystkich na pierwsz? edycj? ChamberConf, która odb?dzie si? 17-18.01.2015 w murach XVII-sto wiecznego zamku. Dlaczego warto wyda? trzy stówk...

Wyświetlenia 895

OK 0

NOK 0

Jeff Sutherland - twórca SCRUM na 33rd Degree 4 charity

Zapraszam wszystkich na konferencj? 33rd Degree 4 charity, 13 pa?dziernika (niedziela) w Krakowie. Ca?y dochód z op?at rejestracyjnych zostanie przeznaczony na cele charytatywne. W tym Szlachetna Pacz...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

115 spotkanie WJUG - Moje pierwsze kroki w programowaniu funkcyjnym w Scali

Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. http://warszawa.jug.pl/#/meeting/115 Termin: 21.05.2013 godz. 18:00 Loka...

Wyświetlenia 391

OK 0

NOK 0

114 spotkanie WJUG - Redis, Riak, MongoDB - 3 smaki NoSQL

Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. O wyk?adzie: Redis, Riak, MongoDB - 3 smaki NoSQL Prelegenci: Pawe? Sido...

Wyświetlenia 349

OK 0

NOK 0

113 spotkanie WJUG - Hotspot w low latency Java - Wojciech Kud?a

Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. O wyk?adzie: Hotspot w low latency Java Prezentacja ma na celu ukazanie ...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

112 spotkanie WJUG - Sze?? smaków testowania - flashtalks

Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Temat: Sze?? smaków testowania - flashtalks Termin: 09.04.2013 godz. 18:...

Wyświetlenia 527

OK 0

NOK 0

Sma?enie confitury

Powoli zbli?a si? kolejna edycja konferencji Confitura - cz??? z Was mo?ecie jeszcze kojarzy? jej poprzedniczk? - Javarsovi?. Jednak nowa nazwa konferencji ju? mocno wgryz?a si? w ?wiadomo?? spo?eczno...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

111 Spotkanie Warszawa JUG - Arquillian - Kuba Kubry?ski

Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW.   Temat spotkania zosta? zmieniony. Wyk?ad o Garbage collection ...

Wyświetlenia 620

OK 0

NOK 0

NameCollision - hackathon w Warszawie

22 lutego organizujemy hackathon o wdzi?cznej nazwie Name Collision w centrum Warszawy. Jest to w ca?o?ci darmowe wydarzenie, a motywem przewodnim s? narz?dzia programisty aplikacji mobilnyc...

Wyświetlenia 513

OK 0

NOK 0

108 Spotkanie Warszawa JUG - Praktyczne wprowadzenie do OSGi i Enterprise OSGi - Jacek Laskowski

  Cze??! Warszawska Grupa U?ytkowników Java zaprasza na najbli?sze spotkanie 5 lutego 2013 na Wydziale Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW (Banacha 2) w sali 5440 (IV pi?tro). T...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

107. Spotkanie Warszawa JUG - Byteman: "Fault injection" w praktyce - Pawe? Sidoryk

Cze??! Zapraszamy gor?co w najbli?szy wtorek, 22 stycznia o godzinie 18:00, na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW (Banacha 2), w sali 3180 (II pi?tro). Temat: Byteman: „Fault injection” w ...

Wyświetlenia 577

OK 0

NOK 0

GeeCON #5 w maju w Krakowie

Przygotowania do kolejnej edycji konferencji GeeCON ruszy?y ju? jaki? czas temu. Jak pewnie wiecie pi?ta, jubileuszowa ;-) edycja odb?dzie si? w Krakowie, w dniach 15-17 maja 2013 . Na stronie ujawni...

Wyświetlenia 361

OK 0

NOK 0

104. Spotkanie Warszawa JUG - Apache Cassandra w praktyce - Tomek Kuprowski

Cze??! Zapraszamy w najbli?szy wtorek, 11 grudnia o godzinie 18:00, na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW (Banacha 2), w sali 5440 (IV pi?tro). Temat: Apac...

Wyświetlenia 556

OK 0

NOK 0

33rd Degree zaprasza 13-15 marca do Warszawy

Chcia?em Was zaprosi? do udzia?u w konferencji 33rd Degree - Conference for Java Masters. Kiedy: 13-15 marca 2013 Gdzie: Warszawa, Hotel Gromada Lotnisko Kto: 1200 do?wiadczonych programistów Java ora...

Wyświetlenia 530

OK 0

NOK 0

102. Spotkanie Warszawa JUG - microbenchmarki z zastosowaniem Calipera - Jakub Kubry?ski

Cze??! Gor?co zapraszamy w najbli?szy wtorek, 13 listopada o godzinie 18:00, na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW (Banacha 2), w sali 5440 (IV pi?tro). Temat: microbenchmarki z zastosowan...

Wyświetlenia 461

OK 0

NOK 0

Hibernate i dobre rady

Hibernate jest przez wielu traktowany jako podstawowy element sk?adowy ka?dego projektu - tak jak Spring ;-) I w sumie racja, bardzo szybko na pocz?tku otrzymujemy funkcjonalno?? zapisu danych w bazie...

Wyświetlenia 615

OK 0

NOK 0

99. Spotkanie Warszawa JUG - Qooxdoo - framework RIA, który warto polubi? - Tomek Kuprowski

Na ostatniej prostej przed Jesiennymi Warsztatami Warsjawa 2012 zapraszamy na wyk?ad Tomka Kuprowskiego. Warszawska Grupa U?ytkowników Javy (Warszawa JUG) spotka si? ju? po raz 99. Spotkanie odb?dzie ...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

[Warsjawa 2012] Prowadz?cy warsztaty poszukiwani

Rozruszali?my ju? przygotowania do tegorocznej Warsjawy, po raz kolejny w formie warsztatów. Poszukujemy ludzi, którzy chcieliby troch? ofiarowa? community poprzez poprowadzenie warsztatów! Oczekujemy...

Wyświetlenia 430

OK 0

NOK 0

98. Spotkanie Warszawa JUG - Adam Lider - Zrób to Sam - STM w Javie

Cze??! Warszawska Grupa U?ytkowników Javy (Warszawa JUG) zaprasza na 98. spotkanie, które odb?dzie si? w najbli?szy wtorek, 2 pa?dziernika o godzinie 18:00 w sali 5440 Wydzia?u MIM UW przy ul. Banacha...

Wyświetlenia 465

OK 0

NOK 0

Testowanie z transakcjami w tle

Spora cz??? aplikacji, które piszemy wykorzystuje relacyjne bazy danych. Pewnie mo?na by za?o?y?, ?e wi?kszo?? aplikacji, które maj? co? wspólnego z bazami danych, korzysta z baz relacyjnych. Bazy NoS...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf