Blog: Polish Java User Group

Konferencja Mobiconf ?? ??

Mobiconf  to mi?dzynarodowa konferencja dla programistów iOS, Android, Java, project managerów, ale tak?e dla osób zajmuj?cych si? UI/UX i testowaniem oprogramowania. Kolejna, czwarta ods?ona konferen...

Wyświetlenia 159

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2017 ??

We’re inviting you to annual JavaDay 2017 conference that will be held on June 3 in Minsk, Belarus! The program will consist of presentations and workshops by Java super stars: Yegor Bugaenko, P...

Wyświetlenia 138

OK 0

NOK 0

BEST Information Technology Festival 2017 ??

BEST Information Technology Festival to festiwal informatyczny organizowany ju? po raz ósmy przez organizacj? studenck? BEST Wroc?aw na Politechnice Wroc?awskiej, który w tym roku odb?dzie si? 26 i 27...

Wyświetlenia 156

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Rzeszowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 157

OK 0

NOK 0

meet.js Pozna? #34 ??

Na najbli?szym meet.js w Poznaniu us?yszycie o: Angularze – Adrian Mró? WASM – Jakub Ro?ek reklamy w JS – Andrzej ?ukaszewski Zapraszamy! Wi?cej info na: https://www.facebook.com/eve...

Wyświetlenia 168

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Krakowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 140

OK 0

NOK 0

meet.js KRK May [EN] ??

We’d like to invite all of you to the next edition of meet.js KRK! This month’s event will take place at Codewise office. We are able to invite 100 guests. You will be asked to show your I...

Wyświetlenia 155

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#2: Guerilla Streaming Data Platform ??

Chcieliby?my Was gor?co zaprosi? na kolejny meetup, który odb?dzie si? 7 czerwca o godz. 19 00 w Artefakt Cafe – Dajwór 3, Kraków. B?dziemy go?ci? dwóch prelegentów  z nast?puj?cymi tematami pre...

Wyświetlenia 184

OK 0

NOK 0

Call for Papers – Mobiconf

First of all, Call For Papers ends on 31 May 2017. We will send messages to all of you at the beginning of June. If you are an expert in: mobile apps performance use cases (real life experience) apps ...

Wyświetlenia 168

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 172

OK 0

NOK 0

Geecon Train nadje?d?a ! ??

Wyrusz z SoftwareMill w podró? na jedn? z najlepszych i najciekawszych konferencji Javowych w Polsce! Je?li wiesz o co chodzi zach?camy do do??czenia do eventu na Meetupie Mamy tylko 42 miejsca –...

Wyświetlenia 180

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG: no container with Bootique.io and Scala or Kotlin with Java

Zapraszamy na kolejne spotkanie PJUG! Zarezerwuj swój czas  27 kwietnia o godzinie 18.15 Spotkanie odb?dzie si? w  siedzibie firmy Codecool na ul. ?lusarskiej 9 w Krakowie. B?dziemy go?ci? dwóch prele...

Wyświetlenia 203

OK 0

NOK 0

Mentor – Software deweloper/ Codecool

My?la?e? mo?e o zmianie pracy na tak? w której b?dziesz inspirowa? innych? A mo?e w swojej obecnej pracy odczuwasz znu?enie i chcia?by? spróbowa? swych si? w czym? zupe?nie nowym? We wrze?niu otwieram...

Wyświetlenia 186

OK 0

NOK 0

Rails Girls Kraków ??

Rails Girls comes to Krakow for the sixth time! Join the free, two-day crash-course to the exciting world of building web applications with Ruby on Rails. When? 19.05.2017, 18:30 Where? Kraków, Przemy...

Wyświetlenia 181

OK 0

NOK 0

Code4Life MeetUp ??

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU! Pos?uchaj o HealthIT (Twój kod mo?e mie? znaczenie!), Przetwarzaniu j?zyka naturalnego i Bioinformatyce na przyk?adach realnych projektów Globalnego Centrum Rozwi?za? IT Ro...

Wyświetlenia 188

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 175

OK 0

NOK 0

Open Source Day 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencj? Open Source Day 2017, która odb?dzie si? ju? 17 maja w Warszawie, w hotelu Marriott. B?dzie to wyj?tkowa, jubileuszowa edycja spotkania. Z tej organizatorzy okazji...

Wyświetlenia 203

OK 0

NOK 0

Konferencja Chamberconf wraca

Niepowtarzalna impreza, któr? buduje nie tylko miejsce (zawsze zamek), ale przede wszystkim ludzie! W kameralnej atmosferze (~66 osób) spotykaj? si? na weekend fascynaci programowania, aby w wolnej i ...

Wyświetlenia 194

OK 0

NOK 0

dev.js Lublin #1

Zapraszamy na wydarzenie dev.js Lublin #1, które odb?dzie si? ju? 11 maja 2017 roku w klubie “Dom Kultury” przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 19 w Lublinie. Wydarzenie zrzesza pasjonatów: Ja...

Wyświetlenia 245

OK 0

NOK 0

meet.js Katowice #24

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie meet.js Katowice, które odb?dzie si? 12 kwietnia (?roda) o godzinie 18:00 w Strefie Centralnej. Na spotkanie obowi?zuje rejestracja. Darmowy bilet na spotkan...

Wyświetlenia 186

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf