Blog: Polish Java User Group

Software Engineer (DevOps, CI/CD) / Guidewire

Are you passionate about developer productivity and developing CI/CD software solutions?  Be sure to check out Guidewire’s offer: DevOps Engineer, CI/CD – Kraków Development Centre, Poland The p...

Wyświetlenia 182

OK 0

NOK 0

Senior Software Engineer (Java) / Guidewire, Kraków

Want to Work for a Different Type of Software Company? Check out Guidewire’s job offer: Senior Software Engineer (Java) – Kraków Development Center, Poland, Kraków The post Senior Software...

Wyświetlenia 174

OK 0

NOK 0

Scala Wave Conference – Gda?sk ??

We invite you to join us during this summer in Poland (Gda?sk, 7-8.07.2017). Registration ends June 30th! DO YOU NEED MORE DETAILS?: Have a look on: www.scalawave.io Watch our teaser: http://bit.ly/2q...

Wyświetlenia 196

OK 0

NOK 0

TechSkill #2 ??

?wiat IT nie jest Ci obcy? Jeste? administratorem sieci, zajmujesz si? administracj? systemów? A mo?e dopiero rozpoczynasz swoj? karier? w ?wiecie IT? Skupiamy si? na nowych technologiach, rozwi?zania...

Wyświetlenia 214

OK 0

NOK 0

JS Poland ??

One day, single-track, international conference for JavaScript & Front-end engineers followed by three days of workshops. Let’s meet in Warsaw, Poland this summer to talk about JavaScript! C...

Wyświetlenia 178

OK 0

NOK 0

Meetnight | nocna konferencja lT, ?ód? ??

Zapraszamy na ?ódzki Meetnight – darmow? nocn? konferencj? IT po??czon? z gie?d? pracy! Znosimy granice pomi?dzy rozrywk? a karier?, pracownikami a pracodawcami, startupami a wielkimi firmami, a przed...

Wyświetlenia 162

OK 0

NOK 0

Bydgoszcz JUG Meetup #9 ??

Zapraszamy na kolejne spotkanie bydgoskiego Java User Group, które odb?dzie si? w czwartek, 8 czerwca 2017 o godzinie 18:00 w sali 02 Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW (ul. Kopernika 1)...

Wyświetlenia 163

OK 0

NOK 0

VI Wieczór Programistów Sprz?towych. BarCamp Semihalf. ??

Zapraszamy na IV, V i VI Wieczór Programistów Sprz?towych! W trakcie tych trzech barcampów b?dziemy dyskutowa? o tym jak optymalnie pisa? niskopoziomowy kod. Na pierwszym omówimy wysokowydajne procedu...

Wyświetlenia 167

OK 0

NOK 0

Travel To The Cloud – Hackathon – Kraków/Gda?sk ??

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w hackathonie organizowanym przez AirHelp, Amazon i Sabre. 09-10.06.2017 w Krakowie i Gda?sku przez 24h b?dziemy wspólnie tworzy? produkty u?atwiaj?ce podró?owanie osobom...

Wyświetlenia 172

OK 0

NOK 0

Crossover Tournament in Kraków

We are coming to Kraków for Devoxx and on Saturday June 24th we are holding a hiring tournament to hire remote Senior Technical Product Managers experienced in Java, 20 positions available on the day!...

Wyświetlenia 176

OK 0

NOK 0

Konferencja Mobiconf ?? ??

Mobiconf  to mi?dzynarodowa konferencja dla programistów iOS, Android, Java, project managerów, ale tak?e dla osób zajmuj?cych si? UI/UX i testowaniem oprogramowania. Kolejna, czwarta ods?ona konferen...

Wyświetlenia 174

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2017 ??

We’re inviting you to annual JavaDay 2017 conference that will be held on June 3 in Minsk, Belarus! The program will consist of presentations and workshops by Java super stars: Yegor Bugaenko, P...

Wyświetlenia 150

OK 0

NOK 0

BEST Information Technology Festival 2017 ??

BEST Information Technology Festival to festiwal informatyczny organizowany ju? po raz ósmy przez organizacj? studenck? BEST Wroc?aw na Politechnice Wroc?awskiej, który w tym roku odb?dzie si? 26 i 27...

Wyświetlenia 177

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Rzeszowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 170

OK 0

NOK 0

meet.js Pozna? #34 ??

Na najbli?szym meet.js w Poznaniu us?yszycie o: Angularze – Adrian Mró? WASM – Jakub Ro?ek reklamy w JS – Andrzej ?ukaszewski Zapraszamy! Wi?cej info na: https://www.facebook.com/eve...

Wyświetlenia 183

OK 0

NOK 0

Kariera IT w Krakowie! ??

Kariera IT to absolutnie wyj?tkowe wydarzenie dla ka?dego, kto wi??e swoj? karier? zawodow? z bran?? IT i stawia na ci?g?y rozwój osobisty! Je?li tak?e jeste? cz?onkiem bran?y IT i doskonale wiesz jak...

Wyświetlenia 153

OK 0

NOK 0

meet.js KRK May [EN] ??

We’d like to invite all of you to the next edition of meet.js KRK! This month’s event will take place at Codewise office. We are able to invite 100 guests. You will be asked to show your I...

Wyświetlenia 171

OK 0

NOK 0

KrkDataLink#2: Guerilla Streaming Data Platform ??

Chcieliby?my Was gor?co zaprosi? na kolejny meetup, który odb?dzie si? 7 czerwca o godz. 19 00 w Artefakt Cafe – Dajwór 3, Kraków. B?dziemy go?ci? dwóch prelegentów  z nast?puj?cymi tematami pre...

Wyświetlenia 196

OK 0

NOK 0

Call for Papers – Mobiconf

First of all, Call For Papers ends on 31 May 2017. We will send messages to all of you at the beginning of June. If you are an expert in: mobile apps performance use cases (real life experience) apps ...

Wyświetlenia 180

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 182

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf