Blog: Developers World

Wirtualny hackathon IBM Bluemix

Zapraszamy najlepszych, najwytrwalszych i najbardziej kreatywnych programistów, designerów, studentów, przedsi?biorców, a tak?e pracowników ma?ych, ?rednich i du?ych...

Wyświetlenia 921

OK 0

NOK 0

?egnaj 33rd Degree! Witaj Devoxx Poland!!!

Pora po?egna? si? z konferencj? 33rd Degree. To ju? 4 lata temu odby?a si? pierwsza edycja konferencji, na której 340 ......

Wyświetlenia 633

OK 0

NOK 0

Konferencje Javowe w Polsce - wyniki ankiety

W grudniu 2013 przeprowadzili?my szybk? ankiet?, które konferencje javowe znacie i lubicie i z jakich powodów. Poni?ej krótka analiza.  ......

Wyświetlenia 567

OK 0

NOK 0

33rd Degree 4 charity - podsumowanie

Po raz kolejny wielkie dzi?ki za obecno?? i wsparcie 33rd Degree 4 charity. Mimo niedzieli obecnych by?o 160 osób, wi?c ......

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

Jeff Sutherland - twórca SCRUM na 33rd Degree 4 charity

Zapraszam wszystkich na konferencj? 33rd Degree 4 charity, 13 pa?dziernika (niedziela) w Krakowie. Ca?y dochód z op?at rejestracyjnych zostanie przeznaczony ......

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Confitura 2013 - trwa Call 4 Papers

Confitura to najwi?ksza darmowa konferencja dla programistów Java w Polsce i w Europie. Rok temu go?cili?my ponad 800 osób.    ......

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

Zosta? Team Leadem w Atlassian

Znasz i kochasz narz?dzia developerskie Atlassiana? Masz okazj? pracowa? nad ich rozwojem w Polsce w Gda?sku! Ch?opaki ze ......

Wyświetlenia 590

OK 0

NOK 0

149 zl za 3 dni na 33rd Degree

Tylko teraz oferta specjalnie dla Ciebie... Za 149 zl + VAT (40 EUR + VAT) mo?esz wzi?? udzia? w 3 ......

Wyświetlenia 557

OK 0

NOK 0

33rd Degree zaprasza 13-15 marca do Warszawy

Chcia?em Was zaprosi? do udzia?u w konferencji 33rd Degree - Conference for Java Masters.   Kiedy: 13-15 marca 2013 Gdzie: Warszawa, Hotel Gromada ......

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

Konkurs OneWebSQL i iPad

Dla tych, którzy maj? troch? czasu, a nie maj? tableta... Firma e-point og?osi?a w?a?nie konkurs na aplikacj? webow? korzystaj?c? z ......

Wyświetlenia 484

OK 0

NOK 0

Nagrania wideo z konferencji 33rd Degree 2012

Na youtube powsta?a playlista do której co kilka dni dodawane b?d? nowe nagrania z konferencji 33rd Degree.  W tym ......

Wyświetlenia 478

OK 0

NOK 0

Java Runs Really Fast! Introduction to Java Performance Tuning

Ju? jutro pocz?tek wyk?adów o wydajno?ci JVM. Agenda wygl?da bardzo ciekawie, wi?c zapraszam chetnych. B?dzie mo?na pozna? i zrozumie? jak ......

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

ALE Kraków rusza...

krakow-x-2012-leaning-organization ...

Wyświetlenia 421

OK 0

NOK 0

Darmowe kursy online - Scala

Warto przegl?dn?? kursy na https://www.coursera.org/   18 wrze?nia zaczyna si? kurs "Functional Programming Principles in Scala" prowadzony przez samego Martina Odersky'ego. ......

Wyświetlenia 476

OK 0

NOK 0

OneWebSQL ju? jest! Bezb??dny kod bazy danych Java.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e na ?wiecie pojawi?o si? nowe dziecko - OneWebSQL! Narz?dzie stworzone w ca?o?ci przez programistów e-point SA ......

Wyświetlenia 545

OK 0

NOK 0

Zapraszamy na czwart? edycj? konferencji dla programistów 4Developers!

Kolejne 4Developers odb?dzie si? 18 kwietnia 2012 w Poznaniu. Zapraszamy na kilkadziesi?t wyk?adów w ramach pi?ciu równoleg?ych sesji po?wi?conych technologiom ......

Wyświetlenia 509

OK 0

NOK 0

6. edycja konkursu e-point SA na prace dyplomowe z technologii Java rozstrzygni?ta!

Z przyjemno?ci? informujemy o wynikach VI edycj? konkursu e-point SA (www.e-point.pl) na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwi?za? internetowych realizowanych ......

Wyświetlenia 430

OK 0

NOK 0

Koniec k?opotów z Hibernate? OneWebSQL wkracza na rynek

11 czerwca 2011, na konferencji Confitura'11, zorganizowanej przez warszawsk? grup? u?ytkowników Java (Warszawa JUG), firma e-point SA zaprezentowa?a swój najnowszy ......

Wyświetlenia 611

OK 0

NOK 0

Zmiany certyfikacji Javy

Ju? 1 sierpnia, ?eby móc przyst?pi? do egzaminu certyfikuj?cego z Javy trzeba b?dzie przej?? przez trening. Dlatego wi?c, je?li planujecie ......

Wyświetlenia 545

OK 0

NOK 0

qcadoo MES - Nowy projekt Open Source w Polsce!

Czym jest qcadoo MES qcadoo MES to oprogramowanie do zarz?dzania produkcj? dla sektora Ma?ych i ?rednich Firm. ??czy w sobie ......

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf