Blog: Xoft

Programista Java w Rubylandzie, cz??? 2. Pierwsza aplikacja.

Ok, w poprzednim odcinku okaza?o si?, ?e daje si? zainstalowa? Rubyego i Railsy. Zobaczymy teraz, ?e nasz naiwny obraz ?wiata zostanie zburzony. B?dziemy chcieli utworzy? aplikacj? blog, tak? sam?, kt...

Wyświetlenia 1101

OK 0

NOK 0

Programista Java w Rubylandzie, cz??? 1. Pocz?tki.

Ruby to podobno fajny, mi?y i przyjemny j?zyk programowania. Sp?dzi?em troch? czasu na pisaniu aplikacji w Ruby-on-Rails (zdaje si? 90% wszystkiego pisanego w Ruby jest aplikacj? Ruby-on-Rails) i chci...

Wyświetlenia 605

OK 0

NOK 0

Java FX na Olimpiadzie zimowej

Jeszcze si? oka?e, ?e b?d? musia? zmieni? swoje sceptyczne nastawienie do JavaFX. JavaFX zosta?o wybrane jako technologia do wizualizacji danych o medalach na stronie Olimpiady Vancouver 2010. Wygl?da...

Wyświetlenia 559

OK 0

NOK 0

Extreme Programming w San Diego

Ubawi? mnie niezwykle wpis Bruce Eckela na Artima.com: Last night I went to the Extreme Programming San Diego meeting (it should probably be called “Agile” but I suspect the group is old e...

Wyświetlenia 463

OK 0

NOK 0

Sun w ?apach Oracla

No i sta?o si?, firma Sun przesz?a do historii. Oracle szumnie zapowiada, jak to b?dzie rozwija? i inwestowa?. Zapowiedzi maj? niewielkie znaczenie, nawet pierwszy rzut oka wygl?daj? pi?knie, ale par?...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci czyli Dependency Injection. Cz??? 5: wykorzystanie Google Guice

W poprzednim odcinku widzieli?my, jak mo?na sobie u?atwi? ?ycie wstrzykuj?c zale?no?ci do klas przy pomocy Springa [reszta cyklu: cz??? 1., cz??? 2., cz??? 3.]. Dzisiaj czas na co? prostszego i przyj...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci czyli Dependency Injection w 9 minut i 59 sekund. Cz??? 4: wykorzystanie Spring-a

Jak widzieli?my wstrzykiwanie zale?no?ci jest ca?kiem sympatycznym pomys?em (o ile si? go poprawnie u?ywa), ale mo?na zapyta? si?, na ile jest to kosztowne? Przez koszty rozumiem tutaj nak?ad pracy, j...

Wyświetlenia 412

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci czyli Dependency Injection w 9 minut i 59 sekund. Cz??? 3: jak ?le u?ywa? DI

Kontynuujemy dalej nasz? przepraw? z DI, w tym odcinku postaramy si? w ko?cu co? popsu? - radosny marsz ?cie?k? us?an? ró?ami jest przyjemny ale nie zawsze pouczaj?cy. Zastanówmy si? na ile u?ycie wst...

Wyświetlenia 446

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci czyli Dependency Injection w 9 minut i 59 sekund. Cz??? 2: o tym, co tak w?a?ciwie robi DI

W poprzednim wpisie zn?cali?my si? nad niezbyt gramotnie napisanym kawa?kiem oprogramowania. Teraz przyszed? czas na napisanie wszystkiego tak, jak trzeba, w czym nam pomaga? b?dzie w?a?nie wstrzykiwa...

Wyświetlenia 466

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci, czyli Dependency Injection w 9 minut i 59 sekund. Cz??? 1: podr?czny przewodnik tworzenia z?ych aplikacji

Gdzie si? cz?owiek nie obejrzy tam si? czai Dependency Injection (DI), czyli wstrzykiwanie zale?no?ci. ?eby jeszcze by?o tego ma?o, jak si? zaczyna grzeba? w internecie, to si? co chwila mo?na potkn??...

Wyświetlenia 417

OK 0

NOK 0

Aplikacja w Swing Application Framework (prosta, ale nie za prosta)

Naszym celem jest utworzenie prostej aplikacji szukaj?cej plików na dysku, gotow? aplikacj? mo?na uruchomi? przez Java WebStart, dost?pny jest oczywi?cie kod ?ród?owy, powiedzmy, ?e na licencji BSD ;)...

Wyświetlenia 484

OK 0

NOK 0

IceFaces czy RichFaces: co wybra??

Wygl?da na to, ?e s? to dwaj najpopularniejsi gracze na rynku darmowych ajaksowych komponentów JSF, co zatem wybra?? Pierwsza rzecz: czy trzeba w ogóle wybiera?? Niestety tak, obie biblioteki nie chc?...

Wyświetlenia 463

OK 0

NOK 0

Znikaj?ce podpowiedzi sk?adni w Eclipse

Wtyczki Eclipse’a zaczynaj? sobie na coraz wi?cej pozwala?. Zdarza si?, ?e po instalacji czego? do Eclipse Europa, np. Mylyn-a, wtyczki do Scali lub po prze??czeniu si? na inn? przestrze? robocz...

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

Prezentacja z konferencji GigaCon 2008 plus przyk?adowa aplikacja

Prezentacja jest dost?pna w PDF-ie, a przyk?adowa aplikacja, Szukacz, jest projektem ?rodowiska NetBeans. Je?eli kto? jest niecierpliwy, to mo?e uruchomi? aplikacj? przy pomocy Java Web Start wystarcz...

Wyświetlenia 435

OK 0

NOK 0

Prezentacja Swing Application Framework na Gigaconie

17. marca o 13.30 na konferencji GigaCon 2008 b?d? opowiada? o Swing Application Framework. Zapraszam wszystkich zainteresowanych! B?d? stara? si? unika? przynudzania, na rzecz pokazania jak w SAF-ie ...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Tylko Wordpress

Sk?d si? wzi?? ten blog i co w nim b?dzie? Postanowi?em zebra? razem troch? tekstów porozrzucanych po internecie, prezentacji z konferencji oraz nigdzie nie spisanych do?wiadcze? zwi?zanych z tworzeni...

Wyświetlenia 484

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf