Blog: Holistyczna in?ynieria oprogramowania

Core dump

Na prawd? warto przeczyta?: https://geekyprimitives.wordpress.com/2016/08/13/frameworks-libraries-languages-and-deconstructing-bullshit/...

Wyświetlenia 601

OK 0

NOK 0

Core dump

Na prawd? warto przeczyta?: https://geekyprimitives.wordpress.com/2016/08/13/frameworks-libraries-languages-and-deconstructing-bullshit/...

Wyświetlenia 357

OK 0

NOK 0

Core dump

Na prawd? warto przeczyta?: https://geekyprimitives.wordpress.com/2016/08/13/frameworks-libraries-languages-and-deconstructing-bullshit/...

Wyświetlenia 107

OK 0

NOK 0

Prezentacje z Devoxx

W dniu poprzedzaj?cym konferencj? wsta?em o 5 rano i uda?em si?...STOP!To nie b?dzie sprawozdanie z wycieczki do muzeum z IV klasyDzi?ki dobrej woli Grze?ka Dudy mamy dost?p do pe?nych prezentacji ju?...

Wyświetlenia 1122

OK 0

NOK 0

Prezentacje z Devoxx

W dniu poprzedzaj?cym konferencj? wsta?em o 5 rano i uda?em si?...STOP!To nie b?dzie sprawozdanie z wycieczki do muzeum z IV klasyDzi?ki dobrej woli Grze?ka Dudy mamy dost?p do pe?nych prezentacji ju?...

Wyświetlenia 201

OK 0

NOK 0

Prezentacje z Devoxx

W dniu poprzedzaj?cym konferencj? wsta?em o 5 rano i uda?em si?...STOP!To nie b?dzie sprawozdanie z wycieczki do muzeum z IV klasyDzi?ki dobrej woli Grze?ka Dudy mamy dost?p do pe?nych prezentacji ju?...

Wyświetlenia 227

OK 0

NOK 0

Jak rekrutowa? analityka do zespo?u lub projektu

Zapytajcie go na czym polega praca analityka.Moim zdaniem na tym: http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2016/05/03/wiedza-a-nauka-i-prawda...

Wyświetlenia 455

OK 0

NOK 0

Systemy z?o?liwe

"Problemy, w których rozwi?zaniu maj? pomóc budowane z?o?one systemy s? zwykle „problemami z?o?liwymi” (Rittel i Webber, 1973). „Problem z?o?liwy” to taki skomplikowany problem, w którym jest tak wiel...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Systemy z?o?liwe

"Problemy, w których rozwi?zaniu maj? pomóc budowane z?o?one systemy s? zwykle „problemami z?o?liwymi” (Rittel i Webber, 1973). „Problem z?o?liwy” to taki skomplikowany problem, w którym jest tak wiel...

Wyświetlenia 225

OK 0

NOK 0

Systemy z?o?liwe

"Problemy, w których rozwi?zaniu maj? pomóc budowane z?o?one systemy s? zwykle „problemami z?o?liwymi” (Rittel i Webber, 1973). „Problem z?o?liwy” to taki skomplikowany problem, w którym jest tak wiel...

Wyświetlenia 223

OK 0

NOK 0

Korzy?ci z DDD z punktu widzenia w?a?ciciela firmy softwareowej

... i jej klientów....

Wyświetlenia 487

OK 0

NOK 0

21 lat po wzorcach

Na kanale JDD pojawi?a si? prezentacja Ralpha Johnsona - jednego z autorów klasycznej i znanej chyba ka?demu programi?ci pozycji http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented...

Wyświetlenia 946

OK 0

NOK 0

21 lat po wzorcach

Na kanale JDD pojawi?a si? prezentacja Ralpha Johnsona - jednego z autorów klasycznej i znanej chyba ka?demu programi?ci pozycji http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented...

Wyświetlenia 208

OK 0

NOK 0

21 lat po wzorcach

Na kanale JDD pojawi?a si? prezentacja Ralpha Johnsona - jednego z autorów klasycznej i znanej chyba ka?demu programi?ci pozycji http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented...

Wyświetlenia 210

OK 0

NOK 0

Generowanie diagramów architektonicznych w C4

Jestem wielkim fanem podej?cia C4 w dokumentowaniu architektury - co wida? na video w poprzednim po?cie:)C4 sprawdza si? nie tylko dla nowych projektów oraz do nadawania struktury my?lom podczas szkol...

Wyświetlenia 1107

OK 0

NOK 0

Generowanie diagramów architektonicznych w C4

Jestem wielkim fanem podej?cia C4 w dokumentowaniu architektury - co wida? na video w poprzednim po?cie:)C4 sprawdza si? nie tylko dla nowych projektów oraz do nadawania struktury my?lom podczas szkol...

Wyświetlenia 223

OK 0

NOK 0

Generowanie diagramów architektonicznych w C4

Jestem wielkim fanem podej?cia C4 w dokumentowaniu architektury - co wida? na video w poprzednim po?cie:)C4 sprawdza si? nie tylko dla nowych projektów oraz do nadawania struktury my?lom podczas szkol...

Wyświetlenia 227

OK 0

NOK 0

Architektura dla pocz?tkuj?cych programistów

Na pocz?tku tego roku stworzy?em prezentacj?, która podsumowuje kilka ?adnych lat mojej pracy i zamyka tym samym pewien etap: "Co by?o pierwsze: kod czy architektura?"Zosta?a zarejestrowana podcz...

Wyświetlenia 728

OK 0

NOK 0

Architektura dla ?rednio zaawansowanych programistów

Na pocz?tku tego roku stworzy?em prezentacj?, która podsumowuje kilka ?adnych lat mojej pracy i zamyka tym samym pewien etap: "Co by?o pierwsze: kod czy architektura?"Zosta?a zarejestrowana podcz...

Wyświetlenia 220

OK 0

NOK 0

Architektura dla ?rednio zaawansowanych programistów

Na pocz?tku tego roku stworzy?em prezentacj?, która podsumowuje kilka ?adnych lat mojej pracy i zamyka tym samym pewien etap: "Co by?o pierwsze: kod czy architektura?"Zosta?a zarejestrowana podcz...

Wyświetlenia 227

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf