Blog: IT Researches

Konferencja Warsjava 2010

Konferencj? Warsjava uwa?am za udan?. Ponowne spotkanie ludzi których pami?tam z java4people i pierwszej edycji COOLuarów. Daj?ce do my?lenia prelekcje i dyskusje po nich. Niestety spó?ni?em si?. Tra...

Wyświetlenia 1136

OK 0

NOK 0

Konferencja Warsjava 2010

Konferencj? Warsjava uwa?am za udan?. Ponowne spotkanie ludzi których pami?tam z java4people i pierwszej edycji COOLuarów. Daj?ce do my?lenia prelekcje i dyskusje po nich. Niestety spó?ni?em si?. Tra...

Wyświetlenia 323

OK 0

NOK 0

APM boost

Better OS ------------ Till last weak I was using Windows XP as the base for my development effort (Try Vista, try Windows 7 - user friendly means too difficult to find tools under the annoying effect...

Wyświetlenia 427

OK 0

NOK 0

Brave new world

Why in english? --------------- I wanna learn as many different things as possible. I have heard that it's one of the key things to achieve 100+ lifespan :) So I'm writing in my sloppy english. Hopefu...

Wyświetlenia 450

OK 0

NOK 0

Groovy looks good

A weak ago I've done some reading about Groovy - scripting language for JVM. Used to be suspicious about it but I've found it is a very easy language to start with. Basic Groovy tutorial is not too l...

Wyświetlenia 453

OK 0

NOK 0

Groovy looks good

A weak ago I've done some reading about Groovy - scripting language for JVM. Used to be suspicious about it but I've found it is a very easy language to start with. Basic Groovy tutorial is not too l...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Adobe Flash on Ubuntu 64 bit

I've installed Ubuntu 64 bit. Everything works smoothly until I try to watch video on InfoQ. Unfortunately, required Adobe Flash from official Adobe website is for 32 bit version only. Googled out sol...

Wyświetlenia 398

OK 0

NOK 0

Adobe Flash on Ubuntu 64 bit

I've installed Ubuntu 64 bit. Everything works smoothly until I try to watch video on InfoQ. Unfortunately, required Adobe Flash from official Adobe website is for 32 bit version only. Googled out sol...

Wyświetlenia 383

OK 0

NOK 0

break;

Jaki? etap mojego funkcjonowania si? zako?czy?. Powoli wycofuj? si? z bycia leaderem Lublin JUG - s? ludzie o lepszych kwalifikacjach organizacyjnych i programistycznych.Od jakiego? czasu nie pisz? po...

Wyświetlenia 485

OK 0

NOK 0

break;

Jaki? etap mojego funkcjonowania si? zako?czy?. Powoli wycofuj? si? z bycia leaderem Lublin JUG - s? ludzie o lepszych kwalifikacjach organizacyjnych i programistycznych. Od jakiego? czasu nie pisz? ...

Wyświetlenia 367

OK 0

NOK 0

break;

Jaki? etap mojego funkcjonowania si? zako?czy?. Powoli wycofuj? si? z bycia leaderem Lublin JUG - s? ludzie o lepszych kwalifikacjach organizacyjnych i programistycznych. Od jakiego? czasu nie pisz? ...

Wyświetlenia 367

OK 0

NOK 0

Czy?by zmiana kierunku (z Lisp'em w tle)

Wys?ucha?em dzi? wywiadu w SE Radio na temat j?zyka Lisp. Jestem pod silnym wra?eniem. Opowie?? o historii powstania pierwszego kompilatora Lisp'a rzuci?a mnie na kolana. Na tyle, ?e po powrocie do do...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Czy?by zmiana kierunku (z Lisp'em w tle)

Wys?ucha?em dzi? wywiadu w SE Radio na temat j?zyka Lisp. Jestem pod silnym wra?eniem. Opowie?? o historii powstania pierwszego kompilatora Lisp'a rzuci?a mnie na kolana. Na tyle, ?e po powrocie do do...

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

Czy?by zmiana kierunku (z Lisp'em w tle)

Wys?ucha?em dzi? wywiadu w SE Radio na temat j?zyka Lisp. Jestem pod silnym wra?eniem. Opowie?? o historii powstania pierwszego kompilatora Lisp'a rzuci?a mnie na kolana. Na tyle, ?e po powrocie do do...

Wyświetlenia 313

OK 0

NOK 0

Wyra?enia lambda na Lublin JUG

Dzi? Wojciech Gomo?a na spotkaniu Lublin JUG wywo?a? niez?? dyskusj? :) Wida? wyra?nie, i? Java jest g??boko za .NET je?li chodzi o wprowadzanie rozszerze? j?zyka. Spora cz??? dzisiejszych uczestników...

Wyświetlenia 421

OK 0

NOK 0

Wyra?enia lambda na Lublin JUG

Dzi? Wojciech Gomo?a na spotkaniu Lublin JUG wywo?a? niez?? dyskusj? :) Wida? wyra?nie, i? Java jest g??boko za .NET je?li chodzi o wprowadzanie rozszerze? j?zyka. Spora cz??? dzisiejszych uczestników...

Wyświetlenia 355

OK 0

NOK 0

Wyra?enia lambda na Lublin JUG

Dzi? Wojciech Gomo?a na spotkaniu Lublin JUG wywo?a? niez?? dyskusj? :) Wida? wyra?nie, i? Java jest g??boko za .NET je?li chodzi o wprowadzanie rozszerze? j?zyka. Spora cz??? dzisiejszych uczestników...

Wyświetlenia 357

OK 0

NOK 0

hamcrest - matchery

W podstawowej bibliotece hamcrest hamcrest-core.jar dost?pne s? ró?ne matchery, które mo?na podzieli? na kilka grup.Dopasowanie napisówstartsWith(substr)testItem.startsWith(substr)endsWith(substr)test...

Wyświetlenia 365

OK 0

NOK 0

hamcrest - matchery

W podstawowej bibliotece hamcrest hamcrest-core.jar dost?pne s? ró?ne matchery, które mo?na podzieli? na kilka grup. Dopasowanie napisów startsWith(substr)testItem.startsWith(substr)endsWith(substr)t...

Wyświetlenia 365

OK 0

NOK 0

hamcrest - matchery

W podstawowej bibliotece hamcrest hamcrest-core.jar dost?pne s? ró?ne matchery, które mo?na podzieli? na kilka grup. Dopasowanie napisów startsWith(substr)testItem.startsWith(substr)endsWith(substr)t...

Wyświetlenia 336

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf