Blog: Stronnice Chlebika

Happy anniversary Chlebik – 200 blog posts and counting

Yep, WordPress does not lie – this post is number 200. When I think who I was back in 2008 (‘Hello World’ published 11th of August 2008) I see a giant leap I made. Moreover, I have m...

Wyświetlenia 878

OK 0

NOK 0

Grails logging class names

I have recently dived into Grails’ logging features. It is simple mechanism but I stumbled upon a problem with class names. If You want to log behaviour in controllers, domains or services ̵...

Wyświetlenia 414

OK 0

NOK 0

Spockbook from MrHaki

Great news in the morning – there is free book about Spock available, that was written by MrHaki. Download, share, enjoy.Filed under: Groovy, Spock, tdd...

Wyświetlenia 476

OK 0

NOK 0

LDAP Authentication and DB authorisation with Grails Spring Security

Recently I faced quite simple problem – allow application to authenticate users via LDAP but authorise them via database. It is a common solution – we make sure that only company’s u...

Wyświetlenia 651

OK 0

NOK 0

Groovy 2.3.5 backward compatibility with Spock unit tests

In my new workplace there is a problem – corporate firewall, which is a common problem in IT world. Therefore update sites of Eclipse are blocked, which means quite a mess with dependencies and ...

Wyświetlenia 555

OK 0

NOK 0

Welcome back Grails

I started my journey with learning Java web-frameworks with Grails. That was really long time ago (around 2009) with Grails’ version 1.0.4. When I became full-time Java programmer I used Grails ...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

Knock knock! Who is there? Chlebik in English…

Yep, the time has come, my blog will be – as of this moment – written only in English. Switching languages is not a simple thing, but lately I’ve realised, that my skills and experie...

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

Jak zarz?dza? ba?aganem frameworków, czyli o narz?dziu GVM

Z pewno?ci? znacie ten ból, kiedy u?ywa si? jednego z frameworków czy j?zyków JVM, których kolejne wersje wychodz? do?? cz?sto i dobrze by?oby od czasu do czasu uaktualni? istniej?ce instalacje. Zazwy...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Usuwanie wierszy z tabel MySQL pomijaj?c klucze obce

Dzi? troch? z innej beczki. Ostatnio w zak?adzie przysiadam troch? nad wydajno?ci?. Jedn? z rzeczy, w której macza?em palce jest przeczyszczenie du?ych tabel w MySQL. Niestety – momentami logika...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Bo ja chcia?bym poczyta? o Springu

Spring to s?owo-wytrych w ?wiecie Javy. Pojawia si? w olbrzymiej ilo?ci projektów, w og?oszeniach o prac?, sporo technologii ocenia si? porównuj?c je w?a?nie do Springa. Powiedzia?bym, ?e czasem boj? ...

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

Koniec kursu MongoDB

Kilka tygodni temu informowa?em o rozpocz?ciu kursu MongoDB dla developerów Javy. Kurs oficjalnie sko?czy? si? 15 lipca, kilka dni przed tym dniem odpowiedzia?em na wszystkie 10 pyta? z finalnego test...

Wyświetlenia 537

OK 0

NOK 0

Zaawansowane zagadnienia ORM – dziedziczenie encji

To ju? ostatni materia? z ksi??ki dotycz?cy JPA jako takiego. Temat jednak do?? istotny, zw?aszcza w ró?nego typu legacy-systems, których model danych potrafi by? delikatnie mówi?c – zagmatwany....

Wyświetlenia 784

OK 0

NOK 0

Projekt w Springu – mówisz i masz

Ostatnio przegl?daj?c zasoby online na stronach Springa natkn??em si? na ca?kiem fajne narz?dzie. Je?li potrzebujecie wyprodukowa? gotowy projekt to wypróbujcie ten generator projektów online. Do wybo...

Wyświetlenia 537

OK 0

NOK 0

Zaawansowane zagadnienia ORM – nazewnictwo, z?o?one klasy wewn?trzne i wielopolowe klucze g?ówne

W przygotowaniach do certyfikacji OCEJPA zbli?amy si? powoli do ko?ca. Dzisiaj rozpoczn? pierwsz? cz??? bardziej zaawansowanych tematów ORM. Ostatni wpis b?dzie dotyczy? dziedziczenia w JPA i odwzorow...

Wyświetlenia 736

OK 0

NOK 0

Null object in Groovy

Pod tym adresem znalaz?em bardzo ciekawy wpis o implementacji Null-Object w Groovym. Polecam.Filed under: Groovy...

Wyświetlenia 526

OK 0

NOK 0

Wujek Bob w nienajlepszej formie

O ksi??ce „Czysty kod” s?ysza? chyba ka?dy szanuj?cy si? programista. Jej autor – Robert C. Martin jest znan? postaci? ?wiata IT. Koncentruje si? zw?aszcza na propagowaniu zwinnych m...

Wyświetlenia 623

OK 0

NOK 0

Wujek Bob w nienajlepszej formie

O ksi??ce “Czysty kod” s?ysza? chyba ka?dy szanuj?cy si? programista. Jej autor – Robert C. Martin jest znan? postaci? ?wiata IT. Koncentruje si? zw?aszcza na propagowaniu zwinnych m...

Wyświetlenia 347

OK 0

NOK 0

Cykl ?ycia encji i wywo?ania zwrotne

Ka?dy programista maj?cy styczno?? z Jav? natkn?? si? z ca?? pewno?ci? z koncepcj? ‚cyklu ?ycia’ konkretnego obiektu/komponentu czy ziarna. Nie inaczej jest z encjami JPA. W zale?no?ci od dokonywanych...

Wyświetlenia 611

OK 0

NOK 0

Cykl ?ycia encji i wywo?ania zwrotne

Ka?dy programista maj?cy styczno?? z Jav? natkn?? si? z ca?? pewno?ci? z koncepcj? ‘cyklu ?ycia’ konkretnego obiektu/komponentu czy ziarna. Nie inaczej jest z encjami JPA. W zale?no?ci od ...

Wyświetlenia 313

OK 0

NOK 0

Kolejna edycja kursu MongoDB

Dzi? krótko – troch? reklamy i troch? informacji. Za kilka dni (27 maja) startuje kolejna edycja kursu MongoDB przeznaczona dla developerów Javy. W zwi?zku z tym, i? zmieniam pracodawc?, b?d? mi...

Wyświetlenia 510

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf