Blog: draken's java house

Sound Blaster X-Fi Linux Driver vs. Draken - zwyci?stwo :)

Czas na powrót w wielkim stylu po d?ugiej, blisko dwumiesi?cznej nieobecno?ci :)Post b?dzie z cyklu: "wracamy do tematu". ;)Jak zapewne pami?tacie, kilka miesi?cy temu, w po?cie pt: "Sound Blaster X-F...

Wyświetlenia 833

OK 0

NOK 0

Sound Blaster X-Fi Linux Driver vs. Draken - zwyci?stwo :)

Czas na powrót w wielkim stylu po d?ugiej, blisko dwumiesi?cznej nieobecno?ci :)Post b?dzie z cyklu: "wracamy do tematu". ;)Jak zapewne pami?tacie, kilka miesi?cy temu, w po?cie pt: "Sound Blaster X-F...

Wyświetlenia 675

OK 0

NOK 0

Czysta skatologia

Dzisiejszy odcinek po?wi?cony bedzie automatycznej analizie ryzyka wystapienia antywzorców utrudniaj?cych zarz?dzanie zmian? w kodzie napisanym w Javie. Czyli w skrócie - Change Risk Anti-Patterns 4J...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Fun with XML Beans

Po tym jak po raz dziesi?ty us?ysza?em pytanie "a co to s? te XML beans?", o których wspomnia?em w jednym z poprzednich postów, stwierdzi?em ?e najwy?szy czas ?eby szanownym Czytelnikom tego bloga tem...

Wyświetlenia 361

OK 0

NOK 0

Fun with XML Beans

Po tym jak po raz dziesi?ty us?ysza?em pytanie "a co to s? te XML beans?", o których wspomnia?em w jednym z poprzednich postów, stwierdzi?em ?e najwy?szy czas ?eby szanownym Czytelnikom tego bloga tem...

Wyświetlenia 435

OK 0

NOK 0

Oswajanie Kerberosa

Pozwol? sobie bezczelnie zalinkowa? tutaj opublikowany przeze mnie artyku? dotycz?cy integracji serwera BEA WebLogic z systemem Kerberos....

Wyświetlenia 353

OK 0

NOK 0

Oswajanie Kerberosa

Pozwol? sobie bezczelnie zalinkowa? tutaj opublikowany przeze mnie artyku? dotycz?cy integracji serwera BEA WebLogic z systemem Kerberos....

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

Joy of SAX

Dzisiaj b?dzie par? s?ów o chyba najbardziej znanym parserze XML - SAX Parser. A raczej o tym, jak ustrzec si? b??du, który pope?niany jest bardzo cz?sto przez programistów maj?cych styczno?? z tym pa...

Wyświetlenia 416

OK 0

NOK 0

Sound Blaster X-Fi Linux Driver vs. Draken 2:0

Pod koniec wrze?nia br. firma Creative Labs wypu?ci?a wreszcie z ut?sknieniem wyczekiwan? wersj? beta drivera linuksowego do karty d?wi?kowej Sound Blaster X-Fi. Pisz? "z ut?sknieniem" poniewa? od pre...

Wyświetlenia 364

OK 0

NOK 0

Sound Blaster X-Fi Linux Driver vs. Draken 2:0

Pod koniec wrze?nia br. firma Creative Labs wypu?ci?a wreszcie z ut?sknieniem wyczekiwan? wersj? beta drivera linuksowego do karty d?wi?kowej Sound Blaster X-Fi. Pisz? "z ut?sknieniem" poniewa? od pre...

Wyświetlenia 456

OK 0

NOK 0

Oby?my nie doczekali...

W USA coraz g?o?niej s?ycha? o próbie przepchni?cia przez Kongres ustawy zezwalaj?cej ISPs na ró?nicowanie jako?ci us?ug dost?pu do sieci wed?ug ich w?asnego widzimisi?. Idea polega na tym, ?e kto wi?...

Wyświetlenia 328

OK 0

NOK 0

Oby?my nie doczekali...

W USA coraz g?o?niej s?ycha? o próbie przepchni?cia przez Kongres ustawy zezwalaj?cej ISPs na ró?nicowanie jako?ci us?ug dost?pu do sieci wed?ug ich w?asnego widzimisi?. Idea polega na tym, ?e kto wi?...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

Zuza

Tym mianem jeden z moich kumpli ze studiów ochrzci? kiedy? swój ulubiony system operacyjny. Chodzi oczywi?cie o SUSE Linux tworzony pod patronatem Novella. Dzisiejszy post b?dzie dotyczy? otwartej wer...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

Java Developers Day 2007

JDD'07 dla mnie zacz?? si? dzie? wcze?niej wyk?adem Jonasa Bonera (wym: [boni:r], rymuje si? z beer) dotycz?cym ?rodowiska Terracotta s?u??cego do clusteringu maszyn wirtualnych Javy. Wyk?ad ten (a w?...

Wyświetlenia 329

OK 0

NOK 0

Java Developers Day 2007

JDD'07 dla mnie zacz?? si? dzie? wcze?niej wyk?adem Jonasa Bonera (wym: [boni:r], rymuje si? z beer) dotycz?cym ?rodowiska Terracotta s?u??cego do clusteringu maszyn wirtualnych Javy. Wyk?ad ten (a w?...

Wyświetlenia 425

OK 0

NOK 0

HttpClient

Dzisiejszy odcinek b?dzie o tym jak bardzo ?atwo mo?na za?atwi? sobie wyciek zasobów przy u?yciu HttpClient.Pocz?tkuj?cy programista HttpClient pisze zazwyczaj co? takiego: HttpClient httpclient = ne...

Wyświetlenia 370

OK 0

NOK 0

HttpClient

Dzisiejszy odcinek b?dzie o tym jak bardzo ?atwo mo?na za?atwi? sobie wyciek zasobów przy u?yciu HttpClient.Pocz?tkuj?cy programista HttpClient pisze zazwyczaj co? takiego: HttpClient httpclient = ne...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

Sposób logowania si? na serwer MA znaczenie

Kilka tygodni temu zadzwoni? do mnie przedstawiciel klienta z alarmem o priorytecie 0 ("System nie dzia?a!!!"). Sprawdzi?em i rzeczywi?cie - system wygl?da? jak nasz by?y prezydent po kilku g??bszych ...

Wyświetlenia 341

OK 0

NOK 0

Sposób logowania si? na serwer MA znaczenie

Kilka tygodni temu zadzwoni? do mnie przedstawiciel klienta z alarmem o priorytecie 0 ("System nie dzia?a!!!"). Sprawdzi?em i rzeczywi?cie - system wygl?da? jak nasz by?y prezydent po kilku g??bszych ...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Tytu?em wst?pu

O czym b?dzie ten blog... Zgodnie z tytu?em, wi?kszo?? postów powinna dotyczy? Javy i technologii powsta?ych dla tego j?zyka. Raz na jaki? czas (czytaj: bardzo cz?sto) bed? robi? dygresje w stron? co ...

Wyświetlenia 366

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf