Blog: Blog :: Dragonia

Automate with Grunt - recenzja

Biblioteczka Trójmiasto JUG (o której pisa?em tutaj i tutaj) rozwija si? wolno, ale sukcesywnie. Chocia? w najbli?szych miesi?cach mój udzia? w ?yciu grupy zostanie drastycznie zredukowany, mam ?yw? n...

Wyświetlenia 733

OK 0

NOK 0

The Agile Mindset and beyond

Kilka tygodni temu dosta?em od znajomego link do filmiku, który podobno wywar? na nim spore wra?enie. Jak zwykle w takich sytuacjach film trafi? na Watch List i le?a? tam spokojnie, czekaj?c na lepsze...

Wyświetlenia 362

OK 0

NOK 0

Inicjatywa Studencka

5 miesi?cy - tyle zaj??y nam przygotowania do najnowszego i zarazem najwi?kszego projektu, jaki Trójmiasto Java User Group organizowa?o do tej pory. Mam nieopisan? przyjemno?? og?oszenia startu "Inicj...

Wyświetlenia 381

OK 0

NOK 0

Apache Lucene praktycznie

Bie??cy sezon dla Trójmiasto Java User Group wydaje si? by? bardzo dobry. Ch?tnych prelegentów jest coraz wi?cej, publiki raczej nie brakuje, a tematy wydaj? si? interesuj?ce. Po sukcesie grupy w zesz...

Wyświetlenia 628

OK 0

NOK 0

Team Geek - recenzja

W ferworze pracy i przy codziennym zm?czeniu nie mamy cz?sto ani czasu ani ch?ci na czytanie ksi??ek bran?owych. Mi osobi?cie nie zda?y?o sie ju? bardzo d?ugo chocia?by zajrze? do stricte technicznej ...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

JEE6 praktycznie - podsumowanie pierwszych warsztatów Trójmiasto JUG

Pierwsze warsztaty Trójmiasto Java User Group mia?y miejsce ponad tydzie? temu, a wi?c czas na drobne podsumowanie (zarówno z mojej strony jak i uczestników).Na samym pocz?tku chcia?bym podzi?kowa? ki...

Wyświetlenia 412

OK 0

NOK 0

Najbli?sze spotkania Trójmiasto JUG

Dzieje si?! - tymi dwoma s?owami mo?na by podsumowa? ostatnie dwa miesi?ce prac przy organizacji Trójmiejskiej Java User Group. Ju? teraz, a mamy dopiero pocz?tek roku, wiadomo, ?e w tym roku spotka? ...

Wyświetlenia 406

OK 0

NOK 0

Drobne zmiany

Od kilku tygodni mo?na by?o zauwa?y? zmian? adresu bloga. Ostatnimi dniami zmieni?a si? tak?e nazwa bloga. Od d?u?szego ju? czasu "Akademia Javy" nie jest adekwatn? nazw? dla tego o czym chc? pisa?. N...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

LinkedIn JavaScript Bootcamp

W ramach nadrabiania zaleg?o?ci (spowodowanych straconym czasem na pisanie pracy magisterskiej) oraz przygotowania do serii krótkich wyk?adów wewn?trz firmowych na temat podstaw (i nie tylko) j?zyka J...

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

(Nie za bardzo) krótkie podsumowanie ubieg?ego roku

Zesz?y rok by? zwariowany. Chocia? nie by?o tego wida? po tym blogu, dzia?o si? bardzo du?o, bardzo szybko. O tym, ?e mam zamiar wi?cej publikowa? na blogu mówi?em mi?dzy innymi tutaj i tutaj. Al...

Wyświetlenia 349

OK 0

NOK 0

Firebug Lite vs platformy mobilne

Mnogo?? platform mobilnych z wolna przyt?acza m?odych programistów. Niezale?nie od wieku i do?wiadczenia - wszyscy marzymy o tworzeniu rozwi?za? dzia?aj?cych dobrze i jednakowo na ka?dej platformie sp...

Wyświetlenia 345

OK 0

NOK 0

O podstawach j?zyka JavaScript s?ów kilka (ponownie)

Temat odgrzewany jak poobiednia kie?basa. Ale prawda jest taka, ?e bez dobrej znajomo?ci podstaw danego j?zyka nie jeste?my (my, w sensie juniorów) w stanie robi? czego? dobrze przez d?u?szy czas. Im ...

Wyświetlenia 309

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf