Blog: Pawe? W?odarski - ludzka twarz IT

Patronat medialny nad Konferencj? ByteMyCode

Na pocz?tek zgodnie z poradami ksi??ki* o marketingu internetowym, która kupi?em w 2009 roku w ksi?garni** elektronika - i w tej ksi??ce by?o napisane by od razu waln?? g?ówny link odpowiednim akcent...

Wyświetlenia 88

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 295

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 147

OK 0

NOK 0

Na granicy systemu

Nie wiadomo czy to miejska legenda czy przypadek prawdziwy ale podobno w Indiach maj? tak? sztuczk? na ?apanie ma?p : wsadzaj? banan w butelk? a butelk? zakopuj?. Teraz ma?pka wyci?ga ?apk?, ?apie ban...

Wyświetlenia 98

OK 0

NOK 0

Rozszczepienie obiektu

Jest takie poj?cie - "my?lenie lateralne" - stworzone przez E. De Bono, który jest takim specem od ogólnej nauki i przyswajania wiedzy. W tej?e ksi??ce znajduj? si? (takie fajne) rysunkowe przyk?ad...

Wyświetlenia 286

OK 0

NOK 0

Rozszczepienie obiektu

Jest takie poj?cie - "my?lenie lateralne" - stworzone przez E. De Bono, który jest takim specem od ogólnej nauki i przyswajania wiedzy. W tej?e ksi??ce znajduj? si? (takie fajne) rysunkowe przyk?ad...

Wyświetlenia 154

OK 0

NOK 0

Rozszczepienie obiektu

Jest takie poj?cie - "my?lenie lateralne" - stworzone przez E. De Bono, który jest takim specem od ogólnej nauki i przyswajania wiedzy. W tej?e ksi??ce znajduj? si? (takie fajne) rysunkowe przyk?ad...

Wyświetlenia 91

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 250

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 117

OK 0

NOK 0

Jak w Javie mo?na podkrada? fajki czyli private nie takie prywatne

We wst?pie do takiej jednej ksi??ki autorstwa Roberta Cialdiniego o obronie przed manipulacj? jest przyk?ad pewnego Indora (nie chodzi o popularne na si?owniach "Indor Cycling" ale o zwyk?ego ?ywego ...

Wyświetlenia 111

OK 0

NOK 0

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 220

OK 0

NOK 0

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 142

OK 0

NOK 0

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 89

OK 0

NOK 0

Closed/Closed Principle

(...)The short way of saying this is, OpenClosedPrinciple cannot work well without a good crystal ball. It is sort of like saying, "Stocks are easy, all you have to do is pick the right stock and you...

Wyświetlenia 333

OK 0

NOK 0

Kowariantne Konsekwencje

Mro?nym popo?udniem standardowego dnia pracy wiedzeni drzemi?c? w nas natur? podró?nika mo?emy wyl?dowa? gdzie? w po?ród deklaracji metod bibliotecznych, które w javie8 wielce prawdopodobne b?da przyj...

Wyświetlenia 355

OK 0

NOK 0

Kowariantne Konsekwencje

Mro?nym popo?udniem standardowego dnia pracy wiedzeni drzemi?c? w nas natur? podró?nika mo?emy wyl?dowa? gdzie? w po?ród deklaracji metod bibliotecznych, które w javie8 wielce prawdopodobne b?da przyj...

Wyświetlenia 97

OK 0

NOK 0

Kowariantne Konsekwencje

Mro?nym popo?udniem standardowego dnia pracy wiedzeni drzemi?c? w nas natur? podró?nika mo?emy wyl?dowa? gdzie? w po?ród deklaracji metod bibliotecznych, które w javie8 wielce prawdopodobne b?da przyj...

Wyświetlenia 84

OK 0

NOK 0

Sprawno?? ITSilnika

Za wikipedi? : https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87 Sprawno?? – skalarna bezwymiarowa wielko?? fizyczna okre?laj?ca w jakim stopniu urz?dzenie, organizm lub proces przekszta?ca energi? ...

Wyświetlenia 374

OK 0

NOK 0

Sprawno?? ITSilnika

Za wikipedi? : https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87 Sprawno?? – skalarna bezwymiarowa wielko?? fizyczna okre?laj?ca w jakim stopniu urz?dzenie, organizm lub proces przekszta?ca energi? ...

Wyświetlenia 119

OK 0

NOK 0

Sprawno?? ITSilnika

Za wikipedi? : https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87 Sprawno?? – skalarna bezwymiarowa wielko?? fizyczna okre?laj?ca w jakim stopniu urz?dzenie, organizm lub proces przekszta?ca energi? ...

Wyświetlenia 79

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf