Blog: Herbi's Blog

Zarz?dzanie pami?ci? w Javie oraz wykrywanie wycieków pami?ci

Nieca?e 2 tygodnie temu mia?em przyjemno?? poprowadzi? prezentacj? na Wroc?aw Java User Group po?wi?con? zarz?dzaniu pami?ci? w Javie oraz wykrywaniu wycieków pami?ci za pomoc? narz?dzia Eclipse Memor...

Wyświetlenia 1176

OK 0

NOK 0

Warsjawa 2011

Ostatnio da?em si? namówi? znajomym na wyjazd do Warszawy, a w?a?ciwie to na wyjazd na Warsjawe. Warsjawa to nic innego, jak konferencja o warsztatowym charakterze, po?wi?cona technologi? Javowym. W t...

Wyświetlenia 622

OK 0

NOK 0

Koniec s?onecznej ery

Gdy firma Sun Microsystems zosta?a przejmowana przez giganta na rynku baz danych, wszyscy z niepokojem patrzyli na dalsze losy Javy, produktów Open Source wydawanych przez Sun’a oraz ?cie?ek certyfika...

Wyświetlenia 586

OK 0

NOK 0

SCEA - pocz?tki

Chyba ka?dy s?ysza? o Oracle Certified Master, Java EE 5 Enterprise Architect (lub o Sun Certified Enterprise Architect - bo tak nazywa? si? ten egzamin przed wprowadzeniem Oracle'owej konwencji nazew...

Wyświetlenia 627

OK 0

NOK 0

i = i++;

Ostatnio s?ysza?em histori? o osobie, która zamiast preinkrementowa? zmienn? w sposób tradycyjny czyli pisz?c komend?: ++i; u?ywa?a do tego celu wyra?enia: i = ++i; bo podobno tak jest czytelniej. O ...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

Projekt informatyczny, czyli jedzenie ciastek na czas

Ile czasu potrzeba ci, aby zje?? jedno ciastko? 5 sekund? A ile czasu potrzeba ci, aby zje?? dwa ciastka? 10 sekund? No dobra, to w takim razie, aby zje?? 20 ciastek, potrzeba ci 100 sekund, a zjedz...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

Zabawa z d?ugopisami, czyli jak doskonali? proces

Znaczna cz??? osób, które znam narzeka na to, ?e w SCRUMowym Sprincie za du?o czasu jest przeznaczane na spotkania. Cz?sto spotykam si? ze stwierdzeniem, ?e Retrospektywe (lub jak kto woli Retrospekcj...

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

Mroczna strona Javy - czyli SCJP rok pó?niej

Dzisiaj krótki post - zasilacz w laptopie mi pad?, wi?c mia?em ograniczone mo?liwo?ci w pisaniu, ale za tydzie? to nadrobi?. Przygotowuj?c si? w zesz?ym roku do certyfikatu SCJP uda?o mi si? pozna? mr...

Wyświetlenia 377

OK 0

NOK 0

Solidne programowanie

Chyba ka?demu z nas zdarzy?o si? pracowa? z kodem, w którym zmiana ma?ego fragmentu poci?ga?a za sob? lawin? nieprzewidzianych zachowa? programu. Historie o klasach, które maj? kilka tysi?cy linii kod...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Code Retreat we Wroc?awiu

W sobot? mia?em przyjemno?? uczestniczy? w warsztatach Code Retreat we Wroc?awiu. Na pocz?tek krótko o tym, co to jest Code Retreat. S? to warsztaty sk?adaj?ce si? z 6 sesji, podczas których programu...

Wyświetlenia 377

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf