Blog: Marcin Czech - Technologie JEE

Mountable HDFS

Od jakiego? czasu testuje dystrybucje Hadoopa dostarczan? przez firm? Cloudera. Posiada ona kilka fajnych udogodnie?, takich jak mo?liwo?? instalacji za pomoc? apt-get, ?atwe zarz?dzanie konfiguracj?,...

Wyświetlenia 1098

OK 0

NOK 0

Hadoop instalacja, cz??? II.

Do tej pory pracowali?my na Hadoopie w wersie Pseudo-Distributed, czyli nie rozproszonej. W tym po?cie postaram si? opisa? konfiguracje klastra z?o?onego z dwóch maszyn:Master (ip 192.xxx.xx.101) - b?...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

Pig, nie taki znowu leniwy zwierzak...

Tak wiem, tym razem powinienem opisa? konfiguracje klastra Hadoop, ale nie mog?em si? oprze? pokusie zabawy dzieckiem korporacji Yahoo. Pig, bo o nim mowa, to platforma oraz j?zyk wysokiego poziomu do...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Hadoop instalacja, cz??? I.

Platform? Hadoop mo?emy instalowa? w trzech trybach:1. Standalone - nie rozproszona, wszystko dzia?a w jednym procesie Javowym, u?yteczna podczas debugowanie Jobów. Brak HDSF-a.2. Pseudo-Distributed -...

Wyświetlenia 470

OK 0

NOK 0

Jak to robi? wielcy...

Ostatnio przegl?daj?c blogosfer? natkn??em si? na informacje na temat ilo?ci przetwarzanych danych przez portale które mo?na uzna? za wielkie. Musz? przyzna?, ?e zrobi?o to na mnie spore wra?enie, mia...

Wyświetlenia 417

OK 0

NOK 0

Grails + Flex + App engine cz. 2

W poprzednim wpisie uda?o nam si? stworzy? aplikacje w Grails i Flex oraz uruchomi? j? w ?rodowisku testowym App Engine. Teraz czas zdeployowa? j? w chmurze.Je?li nasza aplikacja nazywa si? inaczej ni...

Wyświetlenia 418

OK 0

NOK 0

Grails + Flex + App engine

Spróbujmy dzi? stworzy? aplikacje w której back-end zostanie napisany w Groovy i Grails front-end zostanie stworzony w Flexie a ca?o?? b?dzie hostowana w Google App Engine.Najpierw musimy stworzy? now...

Wyświetlenia 408

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf