Blog: vANDROID

Professional Scrum Master I

18 sierpnia 2011 zda?em egzamin PSM I - Professional Scrum Master ze stajni Scrum.org. Do egzaminu podszed?em po dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez Katarzyn? Terleck?, certyfikowanego tre...

Wyświetlenia 1163

OK 0

NOK 0

Program "Który operator"

Wiele osób pyta mnie mailem co z aktualizacja programu "Który operator". Niestety sprawy rodzinne i zawodowe nie pozwalaja mi obecnie na prace nad programem, cho? nowa wersja jest juz praktycznie na ...

Wyświetlenia 430

OK 0

NOK 0

Google Technology User Group, Poland - próba druga

Od jakiego? czasu nosi?em sie z pomyslem utworzenia polskiej grupy u?ytkowników technologii Google (GTUG.pl). Grupy takie sa wspierane i promowane przez Google (http://ww...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Br?zowy pas w Black Belt Factory (aka Java Black Belt)

Kilka dni temu zobaczy?em na jakim? blogu ikonk? z BlackBeltFactory mówi?c? o tym, ?e autor posiada tam br?zowy pas. Przypomnia?em sobie, ?e i ja kiedy? zdobywa?em tam kolejne pasy dochodz?c...

Wyświetlenia 587

OK 0

NOK 0

DroidCon Berlin - 23-24 marca 2011

W dniach 23 i 24 marca 2011 roku odb?dzie si? kolejna (trzecia ju?) edycja konferencji DroidCon Berlin. DroidCon to cyklicznie odbywaj?ce si? konferencje nt. Androida w ró?nych miastach (Berlin, Londy...

Wyświetlenia 383

OK 0

NOK 0

Android 2.3 SDK

Przed chwil? na Twitterze pojawi?o si? SDK do Androida 2.3. Tak wi?c sprawdzi?y si? pog?oski o dacie 6 grudnia jako dacie premiery nowej wersji systemu. Ciekawe czy oprócz SDK zostanie ...

Wyświetlenia 461

OK 0

NOK 0

Android 2.2.1 (FRG83D) - ma?a aktualizacja

Dzi? rano dotar?a do mojego telefonu aktualizacja systemu do wersji 2.2.1 (numer builda: FRG83D). Jest to aktualizacja, która jest ju? rozpowszechniana od kilku dni. Nie jest to oczywi?cie oczekiwany ...

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Trzecie urodziny Androida i oczekiwanie na now? wersj?

Przedwczoraj Android obchodzi? oficjalnie swoje trzecie urodziny. 5 listopada 2007 zosta?o za?o?one Open Handset Alliance, czyli konsorcjum skupiaj?ce najwi?ksze firmy z bran?y telco, które mia?o si? ...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

Relacja z Java Developers' Day 2010

Kilka dni temu mia?em okazj? uczestniczy? w konferencji Java Developers' Day 2010, która odby?a si? 7-8 pa?dziernika 2010 w Krakowie i chc? si? podzieli? wra?eniami. Kilka osób w sieci opisa?o ju...

Wyświetlenia 349

OK 0

NOK 0

Certyfikat OCP, Java EE 5 Business Component Developer (dawniej SCBCD)

Kilka dni temu (a dok?adnie dnia 2010-09-29) zda?em egzamin Java Enterprise Edition 5 Business Component Developer Certified Professional Exam (CX-310-091) (wcze?niej Sun Certified Business Compo...

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Zamieszanie wokó? "z?amania" License Verification Library dla Androida

Ok, czas wyprostowa? rzeczy bo w ostatnich dniach pojawi?o si? sporo g?osów na temat "z?amania Androida", "szerzenia piractwa" itp. nawet w, zdawa?oby si?, bran?owych serwisach. Zacznijmy od...

Wyświetlenia 384

OK 0

NOK 0

DroidCon - Londyn 28-29 pa?dziernika 2010

W dniach 28-29 pa?dziernika 2010 w Londynie odb?dzie si? konferencja DroidCon London. Konferencja jest dwudniowa, pierwszy dzie? to barcamp, drugi to tradycyjna konferencja, podzie...

Wyświetlenia 356

OK 0

NOK 0

How-to: prosty sposób na piractwo w Android Market

Jednym z efektów ubocznych instalacji aplikacji z poziomu Android Marketu jest utworzenie wpisów w PackageManagerze, które zawieraj? informacj? o tym, ?e aplikacja zosta?a zainstalowana (kup...

Wyświetlenia 387

OK 0

NOK 0

Android Feedback czyli narz?dzie do ?ledzenia b??dów w aplikacjach

Jaki? czas temu (po prezentacji wersji 2.2 na Google I/O 2010 ale przed oficjalnym OTA wersji 2.2) Google rozbudowa?o konsole dewelopersk? Android Marketu o nowe narz?dzie: Android Feedback. Opisa?em ...

Wyświetlenia 343

OK 0

NOK 0

Z du?ej chmury ma?y deszcz - Voice Actions i Chrome to Phone

Niestety ?adna z zapowiedzi na dzisiejsza konferencj? Google Mobile si? nie sprawdzi?a. Na konferencji zapowiedziano dwie rzeczy:Voice Actions Chrome to Phone 1. Voice Actions - to po??czeni...

Wyświetlenia 318

OK 0

NOK 0

Relacja z Android Developer Lab Berlin 2010 - zaleg?y post

Ten post powinien si? ukaza? pó? roku temu gdy? wtedy w?a?nie, czyli 10 lutego 2010 mia?o miejsce wydarzenie o którym chc? napisa?, czyli Android Developer Lab w Berlinie. Wszystko zacz??o si? kilka m...

Wyświetlenia 299

OK 0

NOK 0

Google Mobile Event 12 sierpnia - czego si? spodziewa??

Na jutro (12 sierpnia 2010) Google zapowiedzia?o Google Mobile Event, wysy?aj?c do bran?owych redakcji i blogów zaproszenia na to wydarzenie. W mejlach nie by?o zbyt du?o informacji, tylko l...

Wyświetlenia 327

OK 0

NOK 0

Nexus One dost?pny jako developer phone (ADP3) dla nielicznych

Ci, którzy nie zd??yli kupi? Nexusa przed jego wycofaniem ze sprzeda?y mog? nadrobi? straty. Od dzi? Nexus One dost?pny jest jako Android Developer Phone 3 dla zarejestrowanych developerów w Android...

Wyświetlenia 328

OK 0

NOK 0

Us?uga licencyjna dla aplikacji w Android Markecie

Mamy kolejny (po tym dotycz?cym zapowiedzi innego rodzaju p?atno?ci) ciekawy news dla Androidowych deweloperów. Google przedstawi?o us?ug?, która ma pomóc walczy? z piractwem w?ród apli...

Wyświetlenia 322

OK 0

NOK 0

Zmiany w regulaminie Android Market (Developer Distribution Agreement - DDA) [UPDATED]

Dzi? na oficjalnym blogu pojawi?a si? informacja o zmianie w regulaminie w Android Markecie. Jednocze?nie do mojej (i zapewne innych zarejestrowanych developerów) skrzynki mejlowej trafi?a wiadom...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf