Blog: dev garden

Zend_Tool_Project - pocz?tki Rapid

Zend_Tool to narz?dzie które wspomóc ma tworzenie szkieletu aplikacji a w zamy?le programistów tego komponentu by? mo?e wspomo?e tworzenie ca?ej aplikacji.  Jest to odpowiednik aplikacji Bakery z...

Wyświetlenia 142

OK 0

NOK 0

Spring framework – formularz i polskie litery (utf-8)

Przed chwil? zdarzy? mi si? dziwny przypadek, wykorzystuj?c zbudowany formularz dodawa?em dane do bazy, jednak dane nie zawiera?y polskich znaków, zamiast nich by?y ?agodnie mówi?c “krzaczkiR...

Wyświetlenia 182

OK 0

NOK 0

Spring framework – formularz i polskie litery (utf-8)

Przed chwil? zdarzy? mi si? dziwny przypadek, wykorzystuj?c zbudowany formularz dodawa?em dane do bazy, jednak dane nie zawiera?y polskich znaków, zamiast nich by?y ?agodnie mówi?c “krzaczkiR...

Wyświetlenia 154

OK 0

NOK 0

Spring framework - formularz i polskie litery (utf-8)

Przed chwil? zdarzy? mi si? dziwny przypadek, wykorzystuj?c zbudowany formularz dodawa?em dane do bazy, jednak dane nie zawiera?y polskich znaków, zamiast nich by?y ?agodnie mówi?c “krzaczkiR...

Wyświetlenia 164

OK 0

NOK 0

Springframework @ContextConfiguration – podpinamy kontekst do testów

Jak wa?ne jest testowanie wie ka?dy programista, testy jednostkowe mo?na pisa? po stworzeniu aplikacji, lub co zalecane w trakcie jej tworzenia. Samo pisanie testów nie jest m?cz?cym zaj?ciem o ile tw...

Wyświetlenia 138

OK 0

NOK 0

Springframework @ContextConfiguration – podpinamy kontekst do testów

Jak wa?ne jest testowanie wie ka?dy programista, testy jednostkowe mo?na pisa? po stworzeniu aplikacji, lub co zalecane w trakcie jej tworzenia. Samo pisanie testów nie jest m?cz?cym zaj?ciem o&#...

Wyświetlenia 137

OK 0

NOK 0

Springframework @ContextConfiguration - podpinamy kontekst do testów

Jak wa?ne jest testowanie wie ka?dy programista, testy jednostkowe mo?na pisa? po stworzeniu aplikacji, lub co zalecane w trakcie jej tworzenia. Samo pisanie testów nie jest m?cz?cym zaj?ciem o&#...

Wyświetlenia 149

OK 0

NOK 0

@GeneratedValue oraz @SequenceGenerator – czyli sekwencje w hibernate

Tworzenie mojego projektu* rozpocz??em od zdefiniowania bazy danych, tabel w bazie oraz odpowiednich relacji mi?dzy tabelami, na koniec doda?em sekwencje. Wszystko wygl?da pi?knie, i tak w teorii dzia...

Wyświetlenia 161

OK 0

NOK 0

@GeneratedValue oraz @SequenceGenerator – czyli sekwencje w hibernate

Tworzenie mojego projektu* rozpocz??em od zdefiniowania bazy danych, tabel w bazie oraz odpowiednich relacji mi?dzy tabelami, na koniec doda?em sekwencje. Wszystko wygl?da pi?knie, i tak w&#...

Wyświetlenia 176

OK 0

NOK 0

@GeneratedValue oraz @SequenceGenerator - czyli sekwencje w hibernate

Tworzenie mojego projektu* rozpocz??em od zdefiniowania bazy danych, tabel zawartych w niej, odpowiednich relacji mi?dzy nimi a tak?e sekwencje. Wszystko wygl?da pi?knie, i tak w t...

Wyświetlenia 147

OK 0

NOK 0

DSC_5164 [Flickr]

darek.zon posted a photo: ...

Wyświetlenia 133

OK 0

NOK 0

Hungdy line [Flickr]

darek.zon posted a photo: People are waiting for soup...

Wyświetlenia 140

OK 0

NOK 0

Waiting for my owner [Flickr]

darek.zon posted a photo: Bicycle is waiting for his owner who is probably degustating soups on VII Soup Festival in Cracow (Kazimierz), Poland...

Wyświetlenia 205

OK 0

NOK 0

Maven i Spring 3.0.0 M3

Tworz?c mój projekt stan??em przed problemem którego nie potrafi?em rozwi?za?, by?o to w miar? ?atwe parsowanie przyjaznych linków celem wydobycia z nich parametrów. Spring 2.5.6 z którego korzysta?em...

Wyświetlenia 211

OK 0

NOK 0

Maven i Spring 3.0.0 M3

Tworz?c mój projekt stan??em przed problemem którego nie potrafi?em rozwi?za?, by?o to w miar? ?atwe parsowanie przyjaznych linków celem wydobycia z nich parametrów. Spring 2.5.6 z któr...

Wyświetlenia 228

OK 0

NOK 0

Maven i Spring 3.0.0 M3

Tworz?c mój projekt stan??em przed problemem którego nie potrafi?em rozwi?za?, by?o to w miar? ?atwe parsowanie przyjaznych linków celem wydobycia z nich parametrów. Spring 2.5.6 z któr...

Wyświetlenia 122

OK 0

NOK 0

Maven i Spring 3.0.0 M3

Tworz?c mój projekt stan??em przed problemem którego nie potrafi?em rozwi?za?, by?o to w miar? ?atwe parsowanie przyjaznych linków celem wydobycia z nich parametrów. Spring 2.5.6 z któr...

Wyświetlenia 129

OK 0

NOK 0

Hairy man is giving out soup [Flickr]

darek.zon posted a photo: Man from Gruzinskie Chaczapury, is giving out soup. Gruzinskie Chaczapuri is nice restaurant with good food in Cracow, Poland...

Wyświetlenia 123

OK 0

NOK 0

DSC_5117 [Flickr]

darek.zon posted a photo: ...

Wyświetlenia 132

OK 0

NOK 0

Lucynko gdzie s? moje klucze cz. 2 - dbanie o indeks

W drugiej cz??ci postu na temat Zend_Search_Lucene mia?em zamiar napisa? na temat metod wyszukiwania dokumentów, jednak dosta?em wiele zapyta? na temat metod dbania o indeks (kasowania oraz edycj...

Wyświetlenia 217

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf