Blog: Micha? Orman Blog

Unobtrusive CSS

Bardzo modnym ostatnio terminem jest Unobtrusive JavaScript . Ide? tego podej?cia jest nie umieszczanie wywo?a? JavaScript w plikach HTML (np. w zdarzeniach onclick czy onblur) a przypinanie ich z poz...

Wyświetlenia 1266

OK 0

NOK 0

Testowanie operacji na plikach z FakeFS

Testowanie operacji na plikach mo?e by? problematyczne. Z jednej strony nie chcemy za?mieca? swojego systemu jakimi? plikami generowanymi przez testy i martwi? si?, aby posprz?ta? po testach, z drugie...

Wyświetlenia 602

OK 0

NOK 0

Spinner z Simple Form

Za?ó?my, ?e w naszej aplikacji tworzymy widok na którym zawarto?? jednej listy wyboru zmienia si? w zale?no?ci od tego co wybierzemy w drugiej. Opcje listy prze?adowywane s? oczywi?cie z pomoc? AJAX-a...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

Bullshit Bingo - REST i RESTful

Ostatnio nie mam troch? czasu na techniczne wpisy, tak?e tym razem wpis b?dzie bardziej filozoficzny. Wczoraj zosta?em zapytany o moj? opini? na temat konwencji REST co zainspirowa?o mnie do stworzeni...

Wyświetlenia 630

OK 0

NOK 0

Niestandardowe typy pól w simple_form

Standard HTML5 definiuje nam nowe warto?ci atrybutu type dla elementu <input>. Na podstawie warto?ci tego pola przegl?darki mog? w odpowiedni sposób renderowa? pola formularzy. Ma to jeszcze wi?...

Wyświetlenia 592

OK 0

NOK 0

Niestandardowe typy pól w simple_form

Standard HTML5 definiuje nam nowe warto?ci atrybutu type dla elementu <input>. Na podstawie warto?ci tego pola przegl?darki mog? w odpowiedni sposób renderowa? pola formularzy. Ma to jeszcze wi?...

Wyświetlenia 370

OK 0

NOK 0

Spring DM - czyli Spring i OSGi

Uff, ale dawno nie wrzuci?em ?adnego posta na bloga. Czas nadrobi? nieco zaleg?o?ci, a ostatnie tygodnie sta?y u mnie pod znakiem Spring'a. Obecnie przygl?dam si? integracji tego frameworka z ciekaw? ...

Wyświetlenia 554

OK 0

NOK 0

Jeszcze prostsze serwisy webowe z Spring MVC

W kilku ostatnich postach przedstawi?em architektur? serwisu webowego opartego o framework Spring. Otó? okazuje si?, ?e je?eli do naszego serwisu nie ma wymaga? takich jak negocjowanie formatu odpowie...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Serwis RESTowy oparty o Spring MVC

Teraz kiedy ju? aplikacja SPU jest sko?czona mo?na zaj?? si? kolejnym elementem infrastruktury ParcelScout. Aby pozosta? przy tematyce Spring-owej postanowi?em zaimplementowa? serwis ParcelScout opart...

Wyświetlenia 1067

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 1165

OK 0

NOK 0

ParcelScout - negocjowanie formatu odpowiedzi w aplikacji SPU

W obecnej formie aplikacja SPU potrafi wysy?a? odpowiedzi w formacie XML lub JSON. Oto jak przedstawia si? kontroler tej aplikacji: @Controller public class PackageController { private Logger log...

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

ParcelScout - testy integracyjne dla aplikacji SPU

Aplikacja SPU, jak dot?d, nie dorobi?a si? zestawu testów potwierdzaj?cych, ?e wci?? dzia?a jak nale?y. Za ka?dym razem jak zmienia?em co? w aplikacji musia?em r?cznie, z konsoli sprawdza? czy wci?? w...

Wyświetlenia 520

OK 0

NOK 0

ParcelScout - ORM i Log4J dla aplikacji SPU

Ostatnim razem refaktorowa?em aplikacj? dla SPU poprawiaj?c format wyniku oraz dodaj?c odpowiedzi w formacie JSON (wybór formatu mo?liwy jest na podstawie rozszerzenia lub parametru Content-Type nag?ó...

Wyświetlenia 411

OK 0

NOK 0

ParcelScout - refaktoring serwisu SPU

W poprzednim po?cie stworzy?em pierwsz? wersj? serwisu SPU. Niestety nie do ko?ca odpowiada?a ona pierwotnym za?o?eniom. Dodatkowo Andrzej w komentarzach zasugerowa? kilka problemów, z którymi on si? ...

Wyświetlenia 506

OK 0

NOK 0

ParcelScout - tworzenie serwisu SPU w Spring MVC i XStream

Swoje boje z ParcelScout rozpoczynam od stworzenia aplikacji dla firmy SPU. Aplikacja ta zgodnie z diagramem, który przedstawi?em w poprzednim po?cie oparta jest na frameworku Spring i uruchamiana w z...

Wyświetlenia 551

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Za?o?enia i architektura

Mimo, i? ostatnio krucho u mnie z czasem, co odbija si? na aktywno?ci na blogu, postanowi?em rozpocz?? cykl nieco praktyczniejszych postów (dot?d by?y one raczej bardziej teoretyczne). Postanowi?em ut...

Wyświetlenia 485

OK 0

NOK 0

Walidacja komponentów w J2EE 6 - deklaracja ogranicze?

Kolejna sekcja specyfikacji JSR 303 Bean Validation dotyczy formalnych wymaga? dotycz?cych deklaracji ogranicze? w komponentach, oraz samemu procesowi walidacji. Sekcja ta mimo i? krótka, to czyta si?...

Wyświetlenia 526

OK 0

NOK 0

Walidacja komponentów w J2EE 6 - definiowanie ogranicze?

Wszystko co dobre kiedy? si? ko?czy, tak mawiaj?. Urlop si? sko?czy? i powoli czas wraca? do programistycznej rzeczywisto?ci. Dawno, dawno temu pisa?em o specyfikacji JSR 299 czyli Context Dependency ...

Wyświetlenia 605

OK 1

NOK 0

PRINCE2 Practitioner zdany!

It is a good day for science! Jak mawia? Dexter. Dzisiaj w skrzynce pocztowej czeka?a na mnie jak?e mi?a dla mnie wiadomo?? o zdanym egzaminie PRINCE2 Practitioner. Ju? zaskoczeniem by?o czas odpowie...

Wyświetlenia 563

OK 0

NOK 0

Wra?enia po Practitionerze i powody realizacji projektów.

No i sta?o si?. Jestem ju? po egzaminie PRINCE2 Practitioner. Jakkolwiek po egzaminie na poziomie foundation by?em pewny zdania, tak teraz nie jestem ju? taki pewien. Egzamin by? do?? trudny i bardzo ...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf