Blog: arek.borek

Design Patterns

Hi everybody, for me it's time to back to 'real' development. I spend some time in project with legacy technology and now it's time to speed up and get knowledge about new things. From now to couple o...

Wyświetlenia 626

OK 0

NOK 0

#33degree and Touk contest.

Hi I'm not present on 2013.33degree (twitter: #33degree), but I take part in Touk contest:Take part in our contest at #33degree. We have Raspberry Pi to give away. Hack reg.touk.pl application and col...

Wyświetlenia 661

OK 0

NOK 0

Axis2 - ADBException: Unexpected subelement

(Je?eli nie chce Ci si? czyta? postu a interesuj? Ci? tylko rozwi?zanie przeczytaj wyboldowany tekst.) Witam,dawno mnie nie by?o na blogu, sorry za to. Przepraszam tych którym zdarza si? zab??dzi? i t...

Wyświetlenia 576

OK 0

NOK 0

33degree

po 2012.33degree, WitamPojawi?em si? dzisiaj po konferencji 2012.33degree w pracy i zosta?em zapytany czego nowego si? dowiedzia?em. Wyobra?cie sobie zdziwienie pytaj?cego gdy odpowiedzia?em: 'Nowe rz...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

5 Best Practices for Commenting Your Code

Witam.Wczesniej obiecalem, ze podziele sie ciekawymi artykulami i oto pierwszy z nich. 5 Best Practices for Commenting Your Code.Pozwole sobie na maly spojler. Pisanie kodu samoopisowywujacego sie jes...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

Forward:

Wiatm.Ostatnio bardzo malo pisalem, uniemozliwialy mi to zajecia dnia codziennego. Postanowilem, ze nie bede sie produkowal tylko wykorzystam siec. Czesto czytam artykuly i niektore sa godne przeczyta...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

Kilka termonów IT

Witam,cz?sto zdarza si? nam rozmawia? na tematy oko?o architektoniczne, u?ywamy wielu poj?? których znaczenie i definicje dla nas s? zgo?a odmienne. Za kilka dni b?d? potrzebowa? zbiór takich poj??, d...

Wyświetlenia 590

OK 0

NOK 0

Kilka terminów IT

Witam,cz?sto zdarza si? nam rozmawia? na tematy oko?o architektoniczne, u?ywamy wielu poj?? których znaczenie i definicje dla nas s? zgo?a odmienne. Za kilka dni b?d? potrzebowa? zbiór takich poj??, d...

Wyświetlenia 373

OK 0

NOK 0

Command

Purpose:Enkapsuluje zapytanie(request) tak by mog?o by? traktowane jak obiekt.Use:prosta implementacja callback'a,gdy polecenia b?dzie wywo?ywane wiele razy, lub polecenie b?dzie si? sk?ada?o z sekwen...

Wyświetlenia 613

OK 0

NOK 0

Clean Code

Witam,dzi? chcia?em napisa? kilka s?ów o ksi??ce Clean Code - Robert C. Martin. Nie b?d? si? rozpisywa? o ksi??ce, nale?y j? po prostu przeczyta?.Ksi??k? podzieli? bym z wa?ywszy na do?wiadczenie czyt...

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

Chain of Responsibility

Purpose:Gdy potrzebujemy by request móg? by? obs?u?ony przez kilku odbiorców(handler). Odbiorcy s? po??czeniu ze sob? i przekazuj? wzajemnie mi?dzy sob? wynik obs?u?enia.Use:wiele obiektów mo?e obs?u?...

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Gang of Four

Witam,po pracowitym okresie nauki do SCJP i zdaniu egzaminu, postanowi?em zrealizowa? mój stary pomys? szybkiego re-view wszystkich 23 wzorców przedstawionych przez Gang of Four, a po raz pierwszy zap...

Wyświetlenia 613

OK 0

NOK 0

google.com vs Oracle(fake Sun)

Witam,pewnie wi?kszo?? z was ju? si? dowiedzia?a, ?e Oracle zas?pi? si? na Google. Pierwsze zdanie wyra?a moje sympatie, ale nie o tym chce pisa?.Przeczytanie kliku postów pozwoli?o mi stwierdzi?, ?e ...

Wyświetlenia 556

OK 0

NOK 0

javazone 2010 i wuwuzela

Witam, pewnie si? zastanawiacie co ma wspólnego javazone2010 i wuwuzela, no nic, poza tym, ?e informacja o obu pojawi si? w jednym po?cie.Kapitu?a JavaZone 2010 postanowi?a w oryginalny sposób zarekla...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Kreatywno?? u?ytkownika ??, nie istnieje / a mo?e jest za du?a

Witam;Ostatnim czasem zakrz?tam sobie g?ow? SCJP, Grails i CleanCode, ale dzisiaj postanowi?em przerwa? moje dzia?ania i napisa? ma?ego posta.Czy mo?na tak zbudowa? ekran by nie mo?na by?o wpisa? niep...

Wyświetlenia 509

OK 1

NOK 0

The Differences Between Good Designers and Great Designers

Witam;Zaj?ty prac?, oraz sprawami dnia codziennego nie mam czasu na nic twórczego(poza prac? ;p), ale dzisiaj w po?udnie by?o mi dane przeczyta? bardzo dobry wpis na stronie www.drawar.com. Wpis by? i...

Wyświetlenia 363

OK 0

NOK 0

Spoon

Witam;By pewne rzeczy jakie przychodzi nam robi? w ka?dym naszym projekcie sta?y si? przyjemne pojawia?a si? nowa biblioteka opj4, o samej bibliotece by?o ju? wspominane na polskich portalach, uczyni?...

Wyświetlenia 380

OK 0

NOK 0

Jak nas widz?, tak nas...

witam;znalaz?em obrazek poni?szy pod adresem: http://konieczny.be/geekfun/jezyki_programowania.jpg.Oto jpeg:... czy móg? by by? on bardziej obrazowy;...

Wyświetlenia 376

OK 1

NOK 0

LEGO, programista i ...

witam;mnie przychodz? tylko samochody i statki kosmiczne jakie mia?em okazj? budowa?;zapraszam na film !!...

Wyświetlenia 377

OK 0

NOK 0

'?mier?' przegl?darek

Google w?a?nie og?osi?o polityk? wparcia przegl?darek dla swoich produktów.Od dnia 1 marca google b?dzie wspiera? tylko przegl?darki w wersjach:Microsoft Internet Explorer 7.0+,Mozilla Firefox 3.0+,Go...

Wyświetlenia 383

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf