Blog: Fones

Elon, Elon, Elon Musk

Rok 2015 up?yn?? mi pod znakiem Elona Muska (czyt. Ilon Mask) . Przeczyta?em chyba ka?dy artyku? na jego temat i obejrza?em ka?de video jakie pojawi?o si? na YouTube z jego udzia?em....

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

Naucz si? programowa?

Je?li kto? mnie spyta, co potrafi? robi? najlepiej, bez zastanowienia odpowiem, ?e programowa?. Je?li ta sama osoba spyta mnie: “a co najbardziej lubisz robi??”, odpowied? b?dzie taka sama. Dlaczego w...

Wyświetlenia 772

OK 0

NOK 0

Jak planowa? swój dzie? w start-up’ie?

Jak planowa? swój dzie? pracy, aby wszystkie zadania, które postawimy sobie za cel, szybko i sprawnie wykona?....

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

3 rzeczy, o których zapomnia?e? w swoim Biznesplanie

Ponad 1,5 roku temu planowa?em na papierze swój pierwszy powa?ny biznes. Chcia?em skorzysta? z dotacji unijnej dla nowych innowacyjnych firm - tak bardzo nielubiane dzia?anie POIG 8.1 Innowacyjna Gosp...

Wyświetlenia 350

OK 0

NOK 0

Je?li start-up, to tylko z tych kategorii

Je?li chcesz za?o?y? firm?, zapoznaj si? z poni?sz? list? kategorii start-upów, które ?wi?c? teraz triumfy nie tylko za granic?, ale i u nas, nad Wis??....

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Odrzuci?em prac? w Google

Na pocz?tku wrze?nia na LinkedIn zaczepi? mnie rekruter z Google… firmy, w której zawsze chcia?em pracowa?, do której wys?a?em chyba ze 100 CV, ale nikt nigdy si? do mnie nie odezwa?, a? do tamtego dn...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

Recenzja filmu jOBS

Nie ukrywam, ?e na film o twórcy Apple czeka?em jak dziecko na prezent pod choink?. Mimo, ?e przestudiowa?em jego wszystkie prezentacje, biografie Waltera Isaacsona przeczyta?em w oryginale i w przek?...

Wyświetlenia 338

OK 0

NOK 0

Kolejny raz w magazynie „Pierwszy Milion”

Chyba redaktorzy magazynu "Pierwszy Milion" polubili mój blog, bo ju? 3 raz cytuj? jego fragmenty :) Tym razem ukaza? si? fragment wpisu "Start-upowa kwestia pieni?dza"....

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Start-upowa kwestia pieni?dza

Ca?y dzisiejszy post móg?bym stre?ci? w jednym zdaniu: Nie rób start-upu tylko dla pieni?dzy. To tyle, dzi?kuj? za uwag?, mi?ej niedzieli! :) Gdyby? jednak chcia? przeczyta?, Drogi Czytelniku, o tym c...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Za?ó? start-up, o którym masz poj?cie

W ostatnim czasie mia?em okazj? pozna? wielu start-upowcóm. Podczas rozmów cz?sto pada pytanie: A Ty kim jeste? w swoim start-upie? No có?, ?atwiej zapyta? mnie, czego ja w SavingCloud nie robi?, bo c...

Wyświetlenia 332

OK 0

NOK 0

Wywiad nt. Kwita dla Bloomberg Businessweek Polska

W dzisiejszym numerze Bloomberg Businessweek Polska mo?ecie przeczyta? krótki wywiad ze mn? nt. Kwita. Fragment tekstu: Zacz??o si? od pomys?u na mobilne oprogramowanie do monitorowania domowego bud?e...

Wyświetlenia 303

OK 0

NOK 0

Start-up tu? po starcie

Kwit.pl, start-up, nad którym pracowa?em blisko rok (dziel?c si? jednocze?nie moimi przemy?leniami na tym blogu), wystartowa? ponad 2 tygodnie temu. Chcia?bym opisa? Wam, co ciekawego przytrafi?o mi s...

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

Mój start-up: Fundusze VC i Epilog

Od chwili za?o?enia spó?ki wiedzieli?my, ?e kapita? zak?adowy nie wystarczy na pokrycie ca?kowitych kosztów projektu. W planach oprócz próby dofinansowania z pieni?dzy unijnych, by?y tak?e spotkania z...

Wyświetlenia 307

OK 0

NOK 0

Mój start’up: Inwestorzy

Pracowali?my z inwestorem nad naszym biznesem ju? kilka tygodni. W ko?cu zapad?a decyzja o formalnym powo?aniu spó?ki. Razem z prawnikiem przygotowali?my umow? i umówili?my si? na jej podpisanie u not...

Wyświetlenia 511

OK 0

NOK 0

Podsumowanie roku 2012

Jak co roku, czas na wpis podsumowuj?cy minione 12 miesi?cy....

Wyświetlenia 432

OK 0

NOK 0

Mój start-up: Jest pomys?, co dalej?

Wybra?em pomys? - robi? po?ytek z nieu?ytecznych paragonów fiskalnych - by?em mega podekscytowany! Ci?gle pracuj?c na etacie zacz??em zg??bia? temat. By? wrzesie? 2011....

Wyświetlenia 321

OK 0

NOK 0

Fones Blog znów w magazynie „Pierwszy Milion”

Mi?o mi poinformowa?, ?e redakcja magazynu dla m?odych przedsi?biorców - Pierwszy Milion - znów zamie?ci?a fragment mojego artyku?u. Tym razem temat dotyczy poszukiwaniu inwestorów....

Wyświetlenia 397

OK 0

NOK 0

Mój start-up: pocz?tki

Prac? nad swoim start-upem rozpocz??em ponad rok temu. Od tamtej chwili moja droga jest do?? wyboista, pe?na zwrotów akcji, ?lepych uliczek i do dzi? nadal nie jestem pewien, czy obra?em odpowiedni? ?...

Wyświetlenia 298

OK 0

NOK 0

Rady dla pocz?tkuj?cego przedsi?biorcy

Jestem pocz?tkuj?cym przedsi?biorc?. Po przepracowaniu 3 lat na etacie nagle znalaz?em si? w miejscu, w którym na nowo musia?em si? uczy? "praw przetrwania". Wdro?y? si? w korporacj? to przy tym bu?ka...

Wyświetlenia 307

OK 0

NOK 0

Praca = Pasja

Od zawsze wiedzia?em, co chc? w ?yciu robi?. Nie pami?tam nawet okresu, w którym mia?bym problem z okre?leniem swoich preferencji. Z chwil?, kiedy w domu pojawi? si? pierwszy komputer......

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf