Blog: Umys? ZEN - Umys? programisty

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 1340

OK 0

NOK 0

And so you code

Postanowi?em podzieli? si? fajnym klipem znalezionym w sieci :)...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Google upublicznia komercyjne narz?dzia przej?tej firmy Instantiations

Google po przej?ciu firmy Instantiations udost?pni?o 4 ciekawe narz?dzia, które wcze?niej by?y p?atne. Szczególnie ciekawym narz?dziem jest GWT Designer, który umo?liwia uk?adanie w trybie WYSIWYG gwt...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Hurra! SCBCD trafia do mojej kolekcji

Troch? ju? min??o od ostatniego wpisu, ale nie trwoni?em tego czasu :) Mianowicie ostatnio po pracy poch?oni?ty by?em przygotowaniami do egzaminu SCBCD 5.0.Postanowi?em podzieli? si? ciekawymi linkami...

Wyświetlenia 475

OK 0

NOK 0

Integracja JavaServer Faces z Google Maps przy pomocy GMAPS4JSF

Ostatnio trafi?em na bardzo ciekaw? bibliotek? GMAPS4JSF, umo?liwiaj?c? bardzo prost? integracj? JSF z mapami oferowanymi przez giganta z Mountain View. Jako ?e coraz cz??ciej nasze aplikacje w stylu ...

Wyświetlenia 545

OK 0

NOK 0

James Gosling opuszcza Snoracle?

James Gosling znany powszechnie jako twórca j?zyka Java, zdecydowa? si? odej?? z firmy, z któr? przez tak d?ugi okres czasu wspó?pracowa?. Czy przyczyni?a si? do tego fuzja Sun'a z Oracle?Z bloga...

Wyświetlenia 505

OK 0

NOK 0

SCWCD DONE

Do??czy?em do grona posiadaczy certyfikatu:Sun Certified Web Component Developer for the Java Platform, Enterprise Edition 5 (CX-310-083)Wynik: 92% - dla mnie bomba.Zanim przyst?pimy do egzaminu powin...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf