Blog: JUG Pozna?

Pozna? JUG flash talks – flashki#1

Zapraszamy na pierwsz? edycje jugowych Flashek, która odb?dzie si? 13 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Egnyte (ul. Mostowa 11). B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? nast?puj?cych prezentacji: ...

Wyświetlenia 613

OK 0

NOK 0

Microservices in 2016 — What Worked Well (this time completely without slides)

Na zaproszenie PSI Polska do Poznania przyje?d?a Adam Bien. Pojawi si? na spotkaniu JUG Pozna? z tematem: Microservices in 2016 — What Worked Well (this time completely without slides). Oto czego mo?e...

Wyświetlenia 425

OK 0

NOK 0

Global Day of Coderetreat 2016

Zapraszamy na kolejny pozna?ski Code Retreat. Odb?dzie si? on 22 pa?dziernika (sobota) w siedzibie firmy PSI Polska (Towarowa 35, 3. pi?tro). Pozna?ski Code Retreat jest cz??ci? Global Day of Code Ret...

Wyświetlenia 348

OK 0

NOK 0

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 675

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: S?awek Sobótka – Co by?o pierwsze: kod czy architektura? [02.02.2016]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (02.02.2016) o godzinie 18:00 w w siedzibie Cognifide (ul. Murawa 12-18). B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? prezentacj...

Wyświetlenia 945

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Tomasz Dziurko – Brzydka Pani od HR radzi, czyli 1011 b??dów, które pope?niaj? programi?ci [12.01.2016]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (12.01.2015) o godzinie 18:00 w – OG?OSIMY WKRÓTCE. B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? prezentacji Tomasza Dziurk...

Wyświetlenia 961

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Tomasz Adamski – What’s new in WildFly? [8.12.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (8.12.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Allegro (ul.Grunwaldzka 182, sala 02). B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? prez...

Wyświetlenia 425

OK 0

NOK 0

Hackaton: Internet of Things w mie?cie [28.11.2015]

Hackaton IoT w mie?cie to wydarzenie dla wszystkich zainteresowaych tematyk? Internet Of Things. Kodujemy w doborowym towarzystwie, inspirujemy, ulepszamy! Impreza ca?kowicie DARMOWA dzi?ki sponsorom:...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Kirk Pepperdine – Shooting the Rapids: Maximizing the Performance of Java 8 Streams [19.11.2015]

Uda?o nam si? na szybko namówi? Kirka Pepperdine na wyst?pienie na Pozna?skim JUGu. Kirk b?dzie mówi? o „Shooting the Rapids: Maximizing the Performance of Java 8 Streams„. Spotkanie jest ...

Wyświetlenia 460

OK 0

NOK 0

Global Day of Code Retreat 2015 [14.11.2015]

Po raz szósty mamy przyjemno?? zaprosi? wszystkich na pozna?ski Code Retreat. Jest to zarazem pi?ty organizowany w Poznaniu Code Retreat, który jest cz??ci? Global Day of Code Retreat. – dnia, w...

Wyświetlenia 620

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Jessica Kerr – Functional Principles for OO Developers [30.06.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (30.06.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Cognifide (ul. Murawa 12-18). Bedziemy mieli zaszczyt wysluchac goscia spe...

Wyświetlenia 634

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: ?ukasz Byczy?ski – Reactive RIA with Vaadin and Scala stack [16.06.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (16.06.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Allegro (ul.Grunwaldzka 182, sala 02). B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? pre...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

2015.06.12 – Startup weekend w Poznaniu

W czerwcu odb?dzie si? w Poznaniu kolejna edycja Startup Weekend, ponizej info od organizatorów: 54 hours for changing city with us! The next edition of Pozna? Startup Weekend: Smart City, is on 12th ...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Igor Kupczy?ski – Elasticsearch in Production, lessons learned from deploying and managing 2 billion document search engine in Egnyte [5.05.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (5.05.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Egnyte (ul. Mostowa 11). B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? prezentacji Igora ...

Wyświetlenia 525

OK 0

NOK 0

Spotkanie Poznan JUG: Gradle – Software delivery automation tool that makes the impossible possible, the possible easy and the easy elegant [28.04.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Poznan JUG, ktore odbedzie sie we wtorek (28.04.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Allegro (ul. Grunwaldzka 182, biurowiec Pixel) sala 01/02. Bedziemy mieli ...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

23.04.2015 – Scalar Mini

W imieniu organizatorów firm SoftwareMill i Allegro chcieli?my zaprosi? wszystkich na darmow? konferencj? dedykowan? j?zykowi Scala – Scalar Mini. Odb?dzie si? ona w czwartek 23 kwietnia o godzi...

Wyświetlenia 506

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Jacek Kunicki, Micha? Mat?oka – From spaghetti with no src/test to green CI, good coverage and well-sleeping developers [13.04.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we PONIEDZIA?EK (13.04.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Allegro (ul. Grunwaldzka 182, biurowiec Pixel) sala 01/02. B?dziemy ...

Wyświetlenia 687

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Marcin Bazydlo – Silnie typowane logi w ElasticSearch Logstash i Kibana [24.03.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (24.03.2015) o godzinie 18:00 w siedzibie Allegro (ul. Grunwaldzka 182, biurowiec Pixel) sala 01/02. B?dziemy mieli ...

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG: Andrew Wilson – Big Data and Coherence [10.03.2015]

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna? JUG, które odb?dzie si? we wtorek (10.03.2015) o godzinie 18:00 w Hotelu NH (ul. ?w. Marcina 67) sala CALISA. B?dziemy mieli okazj? wys?ucha? prezenta...

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

Braincode#2 – 13 marca w Poznaniu

W pi?tek 13 marca 2015r. wystartuje druga edycja hackathonu BrainCode Mobi przygotowana przez Grup? Allegro przy wspó?pracy z najlepszymi uczelniami w Polsce. Ta edycja b?dzie wyj?tkowa, poniewa? odby...

Wyświetlenia 460

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf