Książka: Spring Recipes: A Problem-Solution Approach, Gary Mak (Aukcja numer: 8)

Wszystko co trzeba wiedzieć o Spring.

Zakończona (2009-10-05)

Książka opisuje Spring 2.5 od podstaw do zagadnień zaawansowanych, w tym Spring IoC, Spring AOP i AspectJ, Spring data access support, Spring transaction management, Spring Web and Portlet MVC, EJB, JMS, JMX, E–mail oraz języków skryptowych.

Oferty:

2009-10-05 Paweł Cegła 81
2009-10-05 Tomasz Kaczanowski 80
2009-10-05 Marek Podsiadły 70
2009-10-05 Jakub Jurkiewicz 60
2009-10-04 Paweł Cegła 50
2009-09-21 Marek Podsiadły 10