Polecane linki

Upload archiwum ZIP i rozpakowanie na serwerze – PHP

Klasa, która obs?uguje upload archiwum ZIP oraz jego rozpakowanie po stronie serwera w j?zyku PHP.

Wyświetlenia 911

OK 0

NOK 0

Darmowe szkolenia i wyk??dy on-line

Kolejne po https://www.coursera.org/ ?ród?o darmowych kursów. W tym "Product Development at Facebook" prowadzony przez Marka Zuckerberga.

Wyświetlenia 1156

OK 0

NOK 0

Test biblioteki do sortowania du?ych plików + troch? filozofii

Je?li kto? b?dzie potrzebowa? posortowa? du?e pliki - nie koniecznie mieszcz?ce si? w pami?ci - to znajdzie tutaj opis i ma?y test gotowej biblioteki externalsortinginjava. (Do tego kilka zda? egzystencjalnych)

Wyświetlenia 894

OK 0

NOK 0

Samoorganizacja a token lidera

Model teamu do którego jeste?my przyzwyczajeni to lider+reszta. Czy to jest najlepsze rozwi?zanie i dlaczego (wed?ug mnie) nie. Zapraszam do lektury.

Wyświetlenia 733

OK 0

NOK 0

Programming is fun

Programowanie, nowe technologie, Internet. Sporo nowo?ci ze ?wiata technologii. W?asne przemy?lenia i komentarze.

Wyświetlenia 1181

OK 0

NOK 0

Syndrom weso?ego Cze?ka

O tym kto mo?e psu? projekt i jak mo?na go powstrzyma?.

Wyświetlenia 657

OK 0

NOK 0

Organizacja matcherow w testach

Opis podej?cia do budowy i rozmieszczenia "Matcherów" w testach.

Wyświetlenia 700

OK 0

NOK 0

W stron? ?ywej specyfikacji

Opis Cha?upniczego acz prostego sposobu aby wygenerowa? (przy pomocy polskiego Tumblera - a jak?e!) co? na kszta?t popartej testami specyfikacji funkcjonalnej.

Wyświetlenia 807

OK 0

NOK 0

Testowanie na granicach systemu

Jak tworzy? testy jednostkowe na granicach systemu czyli tam gdzie nasza aplikacja komunikuje si? z baz? danych, systemem plików lub podobnymi.Zapraszam do lektury.

Wyświetlenia 870

OK 0

NOK 0

Jak najlepiej automatem robi? fotki z "faili" testów selenium

Aby nie traci? czasu warto do swoich testów akceptacyjnych doda? opcj? automatycznych zrzutów ekranu w przypadku wyst?pienia b??du. Jak najlepiej to zrobi?? Na te i inne pytania codziennego ?ycia staram si? odpowiedzie? w przedstawionym artykule.

Wyświetlenia 1037

OK 1

NOK 0

Dlaczego Applety to z?o

Kilka przemy?le? na temat appletów, czemu technologia o takich mo?liwo?ciach nie odnios?a sukcesu.

Wyświetlenia 887

OK 0

NOK 0

Liveconnect, czyli jak po??czy? applet i javascript

Krótki opis wraz z przyk?adami jak skomunikowa? applet z Javascriptem.

Wyświetlenia 757

OK 1

NOK 0

Pong i chat online w Node.js + Socket.IO + HTML5 Canvas

Ma?y eksperyment - Gra i chat w Node.js

Wyświetlenia 1017

OK 0

NOK 0

Google APIs & Developer Products

Mapa wszystkich API Googla, szybki dost?p do potrzebnej akurat dokumentacji.

Wyświetlenia 1177

OK 1

NOK 0

Programming can be fun

Programowanie nie musi by? nudne. Opisuj? tu ró?ne projekty nad którymi pracuje lub pracowa?em.

Wyświetlenia 1109

OK 0

NOK 0

Wewn?trzne frameworki

Krótkie przemy?lenia na temat pisania w?asnych frameworków i problemów, które to stwarza.

Wyświetlenia 929

OK 0

NOK 0

The Gosu Programming Language

Kolejny j?zyk programowania na JVM, jest do?? m?ody, ciekawe czy powtórzy sukces groovyego i scali?

Wyświetlenia 1152

OK 0

NOK 0

Konkurs dla m?odych programistów

Wkrótce rusza kolejna edycja High School Programming League - mi?dzynarodowego konkursu programistycznego dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych organizowanego przez Sphere Research Labs.

Wyświetlenia 1155

OK 0

NOK 0

Developing Proximity Alerts for Mobile Applications using the Android Platform

Krótki tutorial tworzenia prostej aplikacji na Androida.

Wyświetlenia 1878

OK 0

NOK 0

$compile $injector $rootscope $scope 1.3.0 70-480 adres ip agile samoorganizacja zespół ajax android angular 1.3.0 angularjs ankieta apache api archiwum audio autopost autoryzacja b?belkowanie basicauth bdd biblioteka c callback canvas catch certyfikat charsets collection composer composition concurrent continuous integration css css3 curl czytnik dane geograficzne debian demotywator design design patterns detection dom download dropbox dyrektywa dyrektywy dyskusja dziedziczenie eclipse egzamin ejb email english eval external sorting externalsorting facebook facebook developer factory fan page feed fest hamcrest matcher testy filter filtr finally for format formatowanie formatowanie string framework generator geolocation geolokacja geolokalizacja github gmail google gosu grails gui hmac how-to html html5 html5 application cache html5 geolocation html5 local storage http humor if / else imap instrukcje warunkowe ip istanbul iterowanie j2ee jasmine java java applet javascript java persistance api java testy jednostkowe junit java www javascript javascript node.js canvas jpa jquery json jug lodz robotium spotkanie łódź junit jvm kanał karma katalog konkurs kontroler kopiowanie kurs kursy language lejos liceum limit locatorhq losowy maven metoda microsoft mobile mobile detect mocha mockito mvc mvw napespacer narzędzia natywne metody navigator netbeans ng-click ng-controller ng-repeat ngclick ngcontroller ngfilter ngrepeat not invented here nowoczesne środowisko deweloperskie oauth obliczenie og tag open graph open source operacje packagist parser patch installer patterns phalcon phalcon 2 php php 5.5 php mobile detect plik pobieranie plików popularność poser powermock pozycjonowanie programowanie projekt projekt dług techniczny provider python qunit random random string rekursywnie rest ria rozmiar rozmiar katalogu rozmiar pliku rozpakowanie zip rozszerzenie rss ruby satis scala scope selenium service sha-2 sha256 simplepie slim framework software craftsmanship software engineering solid sonar spring sprintf stosowanie string struktura dokumentu html5 superluminal-nudge svg switch szkolenia szkoły ponadgimazjalne tablice tail tdd technikum test testing testowanie testy this throw timer tomcat transformacje try tumbler tutorial uml unicode upload url usability usuwanie vaadin version video vsprintf web webapp webinar websocket wideo wielkość katalogu wielkość pliku wielow?tkowo?? worker wurf wydajność wyj?tki wyjątki wyniki wzorzec modułu xml yield zdarzenia zephir zip ziparchive łańcuch znaków ściąganie plików