Wykres

meet.js Summit 2017 ??

On the 18th of September, we meet in Gda?sk for the largest meet.js Summit ever! It’s the only JavaScript conference where all tickets are sold out in less than 5 minutes. meet.js Summit is a on...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Zbuduj swoj? pierwsz? stron? internetow? ??

Warsztaty Women In Technology i Geek Factory! Zastanawiacie si? czy zmieni? zawód? Wszyscy polecaj? programowanie, a Wy nie jeste?cie pewni czy to zaj?cie dla Was? Chcieliby?cie spróbowa?, ale odstras...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Akka monitoring with Kamon part 3

Published at https://softwaremill.com/akka-monitoring-with-kamon-part-3/...

Wyświetlenia 48

OK 0

NOK 0

Meet.js Szczecin ??

Ju? 7 lipca, w Technopark Pomerania, spotykamy si? na kolejnym spotkaniu meet.js Szczecin. Tym razem wyst?pi? prelegenci z Wirtualna Polska (Gabor Wnuk) oraz lastminute.com (Marek Streich). Odwiedzi n...

Wyświetlenia 39

OK 0

NOK 0

Toru? JUG Day ??

Mamy przyjemno?? zaprosi? Was na wydarzenie jakiego w Toruniu jeszcze nie by?o – Toru? JUG Day. Ca?odniowe spotkanie, na które zaprosili?my ?wiatowej s?awy prelegenta. Odb?dzie si? ono w sobot?,...

Wyświetlenia 40

OK 0

NOK 0

#YggCodingChallenge­ #JavaEdition ?? ??

We’re super excited to present the second instalment of our YGGDRASIL CODING CHALLENGE! This time it’s the #JavaEdition Are you ready to compete in our tournament? Send us an e-mail titled: Registrati...

Wyświetlenia 40

OK 0

NOK 0

Confiturowe bilety – musisz je mie? ! ??

Confitura to jedna z najwi?kszych konferencji Java w Polsce. Ka?dego roku przyci?ga oko?o 1400 uczestników. To wydarzenie, podczas którego pasjonaci Javy dziel? si? swoj? wiedz? z innymi. Tegoroczna C...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Akka monitoring with Kamon part 2

Published at: https://softwaremill.com/akka-monitoring-with-kamon-part-2/...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Software Engineer (DevOps, CI/CD) / Guidewire

Are you passionate about developer productivity and developing CI/CD software solutions?  Be sure to check out Guidewire’s offer: DevOps Engineer, CI/CD – Kraków Development Centre, Poland The p...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Senior Software Engineer (Java) / Guidewire, Kraków

Want to Work for a Different Type of Software Company? Check out Guidewire’s job offer: Senior Software Engineer (Java) – Kraków Development Center, Poland, Kraków The post Senior Software...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Scala Wave Conference – Gda?sk ??

We invite you to join us during this summer in Poland (Gda?sk, 7-8.07.2017). Registration ends June 30th! DO YOU NEED MORE DETAILS?: Have a look on: www.scalawave.io Watch our teaser: http://bit.ly/2q...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Rozszczepienie obiektu

Jest takie poj?cie - "my?lenie lateralne" - stworzone przez E. De Bono, który jest takim specem od ogólnej nauki i przyswajania wiedzy. W tej?e ksi??ce znajduj? si? (takie fajne) rysunkowe przyk?ad...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Rozszczepienie obiektu

Jest takie poj?cie - "my?lenie lateralne" - stworzone przez E. De Bono, który jest takim specem od ogólnej nauki i przyswajania wiedzy. W tej?e ksi??ce znajduj? si? (takie fajne) rysunkowe przyk?ad...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

TechSkill #2 ??

?wiat IT nie jest Ci obcy? Jeste? administratorem sieci, zajmujesz si? administracj? systemów? A mo?e dopiero rozpoczynasz swoj? karier? w ?wiecie IT? Skupiamy si? na nowych technologiach, rozwi?zania...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

JS Poland ??

One day, single-track, international conference for JavaScript & Front-end engineers followed by three days of workshops. Let’s meet in Warsaw, Poland this summer to talk about JavaScript! C...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Meetnight | nocna konferencja lT, ?ód? ??

Zapraszamy na ?ódzki Meetnight – darmow? nocn? konferencj? IT po??czon? z gie?d? pracy! Znosimy granice pomi?dzy rozrywk? a karier?, pracownikami a pracodawcami, startupami a wielkimi firmami, a przed...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

Bydgoszcz JUG Meetup #9 ??

Zapraszamy na kolejne spotkanie bydgoskiego Java User Group, które odb?dzie si? w czwartek, 8 czerwca 2017 o godzinie 18:00 w sali 02 Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW (ul. Kopernika 1)...

Wyświetlenia 45

OK 0

NOK 0

VI Wieczór Programistów Sprz?towych. BarCamp Semihalf. ??

Zapraszamy na IV, V i VI Wieczór Programistów Sprz?towych! W trakcie tych trzech barcampów b?dziemy dyskutowa? o tym jak optymalnie pisa? niskopoziomowy kod. Na pierwszym omówimy wysokowydajne procedu...

Wyświetlenia 46

OK 0

NOK 0

Travel To The Cloud – Hackathon – Kraków/Gda?sk ??

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w hackathonie organizowanym przez AirHelp, Amazon i Sabre. 09-10.06.2017 w Krakowie i Gda?sku przez 24h b?dziemy wspólnie tworzy? produkty u?atwiaj?ce podró?owanie osobom...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

MCE 2017 - wygrany bilet “Bo mam szcz??cie”

Dzi?ki ?ódzkiemu JUG-owi oraz firmie Proidea wygra?em bilet na jedn? z najwi?kszych konferencji w Polsce dotycz?c? technologii Mobilnych. Konferencj? uwa?am za naprawd? udan?. Na du?y plus zas?uguje p...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

 
Ostatni miesiąc

JS Poland ??

One day, single-track, international conference for JavaScript & Front-end engineers followed by three days of workshops. Let’s meet in Warsaw, Poland this summer to talk about JavaScript! C...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Crossover Tournament in Kraków

We are coming to Kraków for Devoxx and on Saturday June 24th we are holding a hiring tournament to hire remote Senior Technical Product Managers experienced in Java, 20 positions available on the day!...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

MCE 2017 - wygrany bilet “Bo mam szcz??cie”

Dzi?ki ?ódzkiemu JUG-owi oraz firmie Proidea wygra?em bilet na jedn? z najwi?kszych konferencji w Polsce dotycz?c? technologii Mobilnych. Konferencj? uwa?am za naprawd? udan?. Na du?y plus zas?uguje p...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

Konferencja Mobiconf ?? ??

Mobiconf  to mi?dzynarodowa konferencja dla programistów iOS, Android, Java, project managerów, ale tak?e dla osób zajmuj?cych si? UI/UX i testowaniem oprogramowania. Kolejna, czwarta ods?ona konferen...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

TechSkill #2 ??

?wiat IT nie jest Ci obcy? Jeste? administratorem sieci, zajmujesz si? administracj? systemów? A mo?e dopiero rozpoczynasz swoj? karier? w ?wiecie IT? Skupiamy si? na nowych technologiach, rozwi?zania...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

Akka monitoring with Kamon part 1

Published at: https://softwaremill.com/akka-monitoring-with-kamon-part-1/...

Wyświetlenia 58

OK 0

NOK 0

Travel To The Cloud – Hackathon – Kraków/Gda?sk ??

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w hackathonie organizowanym przez AirHelp, Amazon i Sabre. 09-10.06.2017 w Krakowie i Gda?sku przez 24h b?dziemy wspólnie tworzy? produkty u?atwiaj?ce podró?owanie osobom...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Akka monitoring with Kamon part 2

Published at: https://softwaremill.com/akka-monitoring-with-kamon-part-2/...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Confiturowe bilety – musisz je mie? ! ??

Confitura to jedna z najwi?kszych konferencji Java w Polsce. Ka?dego roku przyci?ga oko?o 1400 uczestników. To wydarzenie, podczas którego pasjonaci Javy dziel? si? swoj? wiedz? z innymi. Tegoroczna C...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

Pogodynka – podsumowanie

Pogodynka to projekt, w ramach którego od marca do maja pracowa?em nad stacj? pogodow? opart? o Raspberry Pi. Ten artyku? podsumowuje ostatni? cz??? prac nad projektem. […]...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Schema registry and topic with multiple message types

As a continuation of my friend’s great post about schema evolution, I would like to focus now on combining schema evolution (via Schema Registry) for a topic with multiple message types. We know that ...

Wyświetlenia 342

OK 0

NOK 0

Program jako funkcja ca?kowita - czyli kiedy naprawd? nie ma b??dów

"Litr czystej poprosz?" - to zdanie wypowiedziane w ca?odobowym sklepie bran?owym niesie ze sob? wystarczaj?ca ilo?? informacji aby by?o wiadomo "o co chodzi". A wiadomo o co chodzi gdy? kontekst ju? ...

Wyświetlenia 331

OK 0

NOK 0

I nawet dla ciebie jest nadzieja w webie

Ju? na samym pocz?tku - aby unikn?? niepotrzebnych dyskusji o tym, który m?otek jest najlepszy - przywo?amy magiczne s?owo "warunkowe". Z matematki taki zapis : P(B|A)=... , okre?la, ?e b?dziemy liczy...

Wyświetlenia 324

OK 0

NOK 0

Za?amanie czasoprzestrzeni na styku paradygmatów - currying spotyka dziedziczenie

Inspiracj? dla tego wpisu jest kilka pierwszych stron niezwykle ciekawego artyku?u, który pojawi? si? w 1990 roku a tytu? jego: Why Functional Programming Matters. Jest to tez praca bardzo praktyczna ...

Wyświetlenia 323

OK 0

NOK 0

Advent of Code 2016 dzie? 25

Advent of Code 2016 dzie? 25. Musisz nawi?za? ??czno?? z Miko?ajem u?ywaj?c anteny na dachu budynku. Potrzebna jest do tego dodatkowa instrukcja assembunny. Wprowadzenie Advent of […]...

Wyświetlenia 308

OK 0

NOK 0

Targi IT Career Summit 2016

Ogólnopolskie targi IT CAREER SUMMIT, odb?d? si? w specjalnie wydzielonej strefie Biznes Klubu na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Strefa Kariery IT b?dzie doskona?? mo?liwo?ci? dla specjalistów i...

Wyświetlenia 304

OK 0

NOK 0

GeeCON Reactive w Sopocie

Pocz?tkiem wrze?nia, a dok?adniej 9-tego, planujemy wraz z ch?opakami z Trójmiasto JUG kolejn? edycj? 1-dniowej konferencji w Sopocie. Tym razem temat przewodni to reactive. Do??cz do nas i speakerów ...

Wyświetlenia 303

OK 0

NOK 0

Cassandra on SSD

This year’s Confitura was my first Confitura ever and my first conference in the role of a speaker. The conference was really great, congratulations to the organizers! My presentation was… OK, I suppo...

Wyświetlenia 286

OK 0

NOK 0

Historia Kulki Animowanej

Jest to wpis o historii pewnej Kulki. Nie jest to jednak zwyk?a kulka bo to historia kulki animowanej i to animowanej javascriptem. I nawet ona spada wed?ug jakich? tam praw fizyki i nawet za sob? zos...

Wyświetlenia 284

OK 0

NOK 0

Prezentacje z Devoxx

W dniu poprzedzaj?cym konferencj? wsta?em o 5 rano i uda?em si?...STOP!To nie b?dzie sprawozdanie z wycieczki do muzeum z IV klasyDzi?ki dobrej woli Grze?ka Dudy mamy dost?p do pe?nych prezentacji ju?...

Wyświetlenia 282

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 8272

OK 0

NOK 0

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7903

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6259

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4793

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 4188

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3557

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2879

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2552

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 2367

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2254

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 2076

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 2050

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 1993

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1782

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1718

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1689

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1616

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1553

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1506

OK 2

NOK 0

Thinking in Java

Ostatnimi czasy odnosz? wra?enie, ?e ilo?? dyskusji typu “Czy uczy? si? Javy, a je?li tak to z czego?” jakby wzros?a. Do tego w ka?dej z nich co i rusz wspomina si? o ksi??ce Bruce’...

Wyświetlenia 1485

OK 0

NOK 0

 
Ostatni tydzień

 
Ostatni miesiąc

Konferencja Mobiconf ?? ??

Mobiconf  to mi?dzynarodowa konferencja dla programistów iOS, Android, Java, project managerów, ale tak?e dla osób zajmuj?cych si? UI/UX i testowaniem oprogramowania. Kolejna, czwarta ods?ona konferen...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

How to write a Scala compiler plugin?

Published at: https://softwaremill.com/how-to-write-a-scala-compiler-plugin/...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Pogodynka – podsumowanie

Pogodynka to projekt, w ramach którego od marca do maja pracowa?em nad stacj? pogodow? opart? o Raspberry Pi. Ten artyku? podsumowuje ostatni? cz??? prac nad projektem. […]...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Crossover Tournament in Kraków

We are coming to Kraków for Devoxx and on Saturday June 24th we are holding a hiring tournament to hire remote Senior Technical Product Managers experienced in Java, 20 positions available on the day!...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

Akka monitoring with Kamon part 1

Published at: https://softwaremill.com/akka-monitoring-with-kamon-part-1/...

Wyświetlenia 58

OK 0

NOK 0

MCE 2017 - wygrany bilet “Bo mam szcz??cie”

Dzi?ki ?ódzkiemu JUG-owi oraz firmie Proidea wygra?em bilet na jedn? z najwi?kszych konferencji w Polsce dotycz?c? technologii Mobilnych. Konferencj? uwa?am za naprawd? udan?. Na du?y plus zas?uguje p...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

Travel To The Cloud – Hackathon – Kraków/Gda?sk ??

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w hackathonie organizowanym przez AirHelp, Amazon i Sabre. 09-10.06.2017 w Krakowie i Gda?sku przez 24h b?dziemy wspólnie tworzy? produkty u?atwiaj?ce podró?owanie osobom...

Wyświetlenia 57

OK 0

NOK 0

TechSkill #2 ??

?wiat IT nie jest Ci obcy? Jeste? administratorem sieci, zajmujesz si? administracj? systemów? A mo?e dopiero rozpoczynasz swoj? karier? w ?wiecie IT? Skupiamy si? na nowych technologiach, rozwi?zania...

Wyświetlenia 59

OK 0

NOK 0

JS Poland ??

One day, single-track, international conference for JavaScript & Front-end engineers followed by three days of workshops. Let’s meet in Warsaw, Poland this summer to talk about JavaScript! C...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Meetnight | nocna konferencja lT, ?ód? ??

Zapraszamy na ?ódzki Meetnight – darmow? nocn? konferencj? IT po??czon? z gie?d? pracy! Znosimy granice pomi?dzy rozrywk? a karier?, pracownikami a pracodawcami, startupami a wielkimi firmami, a przed...

Wyświetlenia 54

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

GeeCON Reactive w Sopocie

Pocz?tkiem wrze?nia, a dok?adniej 9-tego, planujemy wraz z ch?opakami z Trójmiasto JUG kolejn? edycj? 1-dniowej konferencji w Sopocie. Tym razem temat przewodni to reactive. Do??cz do nas i speakerów ...

Wyświetlenia 303

OK 0

NOK 0

Cassandra on SSD

This year’s Confitura was my first Confitura ever and my first conference in the role of a speaker. The conference was really great, congratulations to the organizers! My presentation was… OK, I suppo...

Wyświetlenia 286

OK 0

NOK 0

Einstellung Effect

"The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify ... into every corner of our minds." To by? taki krótki, fajny i wymowny cytat na wst?p a teraz jeszcze je...

Wyświetlenia 244

OK 0

NOK 0

Einstellung Effect

"The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify ... into every corner of our minds." To by? taki krótki, fajny i wymowny cytat na wst?p a teraz jeszcze je...

Wyświetlenia 203

OK 0

NOK 0

Prezentacje z Devoxx

W dniu poprzedzaj?cym konferencj? wsta?em o 5 rano i uda?em si?...STOP!To nie b?dzie sprawozdanie z wycieczki do muzeum z IV klasyDzi?ki dobrej woli Grze?ka Dudy mamy dost?p do pe?nych prezentacji ju?...

Wyświetlenia 282

OK 0

NOK 0

Geek Academy Trójmiasto

Zawsze chcia?e? si? nauczy? programowa?, ale nie by?o okazji do poznania IT od podstaw? mamy co? dla Ciebie! Do??cz do Geek Academy prowadzonej przez ekspertów IT. Nauczysz si? jak kodowa? i testowa?....

Wyświetlenia 219

OK 0

NOK 0

meet.js Lublin #3

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie meet.js Lublin, które odb?dzie si? 27 lipca br (?roda) o godzinie 18:00 w Sztosie. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc, aby zapewni? Wam komfortowe uczes...

Wyświetlenia 241

OK 0

NOK 0

meet.js Bia?ystok #8

Ósma, czyli okr?g?a ods?ona bia?ostockich spotka? front-endowych ju? niebawem, 26 lipca! My nie ustajemy w próbach zmian na lepsze – najbli?sza edycja meet.js odb?dzie si? pilota?owo w nowootwartym, ?...

Wyświetlenia 236

OK 0

NOK 0

2016-06-30 – Polyconf 2016

Ucz si? co najmniej jednego nowego j?zyka programowania ka?dego roku. Poszczególne j?zyki rozwi?zuj? te same problemy na ró?ne sposoby. Ucz?c si? ró?nych podej?? jeste? w stanie poszerzy? swoje horyzo...

Wyświetlenia 229

OK 0

NOK 0

Targi IT Career Summit 2016

Ogólnopolskie targi IT CAREER SUMMIT, odb?d? si? w specjalnie wydzielonej strefie Biznes Klubu na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Strefa Kariery IT b?dzie doskona?? mo?liwo?ci? dla specjalistów i...

Wyświetlenia 304

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1226

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1210

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 999

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1178

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1279

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1219

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1143

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 1011

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 1039

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1506

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1182

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 1055

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1237

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1206

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 1060

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 1046

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 1040

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 905

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 830

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 917

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1143

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 806

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 891

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 899

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 817

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 958

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 1011

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 1036

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1294

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 793

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 797

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 996

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 795

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 789

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 811

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 839

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 797

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 816

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 768

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 757

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 617

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 668

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 594

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 573

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 639

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 598

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 623

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 689

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 588

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 611

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 567

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 743

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 894

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 922

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 843

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 812

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1886

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 772

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf